SEMESTR ZIMOWY

PRZEDMIOT

FORMA ZAJĘĆ

NAKŁAD PRACY (ECTS)

FORMA ZALICZENIA

Archeologia Polski i powszechna.
Paleolit i mezolit

wykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia projektowe

30 godz. (2)
30 godz. (2)
30 godz. (3)

egzamin

Archeologia Polski i powszechna.
Neolit

wykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia projektowe

30 godz. (2)
30 godz. (2)
30 godz. (3)

egzamin

Wstęp do archeologii

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Bioarcheologia człowieka

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Proseminarium

proseminarium

30 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Przedmiot z z obszaru nauk społecznych

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Ochrona własności intelektualnej

Szkolenie BHP

Wychowanie fizyczne

30 godz. (0)

zaliczenie z oceną

RAZEM
po semestrze zimowym

360 godz. (32)

 

SEMESTR LETNI

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza

wykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia projektowe

30 godz. (2)
30 godz. (3)
30 godz. (3)

egzamin

Wstęp do archeologii

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Metodyka badań stanowisk pradziejowych

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia konwersatoryjne

konwersatoria

90 godz. (9)

zaliczenie z oceną

Lektorat języka nowożytnego

lektorat

30 godz. (1)

zaliczenie z oceną

W-F

#cosplan#

30 godz. (0)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia terenowe

ćwiczenia terenowe

180 godz. (6)

zaliczenie z oceną

RAZEM
po semestrze letnim

480 godz. (30)

RAZEM
po I roku

810 godz. (60)

 

SEMESTR ZIMOWY

PRZEDMIOT

FORMA ZAJĘĆ

NAKŁAD PRACY (ECTS)

FORMA ZALICZENIA

Archeologia Polski i powszechna. Okres lateński i okres wpływów rzymskich

wykład kursowy, ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (2)
30 godz. (3)

egzamin

Okres wędrówek ludów

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego

wykład kursowy, ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (2)
30 godz. (3)

egzamin

Techniki dokumentacji rysunkowej

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Techniki dokumentacji mechanicznej

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Społeczeństwa pierwotne w perspektywie archeologii

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Lektorat języka nowożytnego

lektorat

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Język łaciński

lektorat

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

RAZEM
po semestrze zimowym

330 GODZ. (29)

 

SEMESTR LETNI

Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze

wykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia projektowe

30 godz. (2)
30 godz. (3)
30 godz. (3)

egzamin

Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia konwersatoryjne

konwersatoria

90 godz. (9)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia terenowe

120 godz. (4)

zaliczenie z oceną

Praktyki zawodowe

90 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Lektorat języka nowożytnego

lektorat

30 godz. (1)

zaliczenie z oceną

Język łaciński

lektorat

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

RAZEM
po semestrze letnim

480 GODZ. (31)

RAZEM
po II roku

810 GODZ. (60)

 

SEMESTR ZIMOWY

PRZEDMIOT

FORMA ZAJĘĆ

NAKŁAD PRACY (ECTS)

FORMA ZALICZENIA

Archeologia Polski i powszechna. Późne średniowiecze

wykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia projektowe

30 godz. (2)
30 godz. (3)
30 godz. (3)

egzamin

Archeologia Polski i powszechna. Nowożytność i współczesność

wykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (2)
30 godz. (3)

egzamin

Nauki pomocnicze w praktyce archeologii historycznej

wykład kursowy
ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (2)
30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Datowanie bezwzględne i metody laboratoryjne w praktyce archeologii

ćwiczenia laboratoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Seminarium licencjackie

seminarium

30 godz. (5)

zaliczenie z oceną

Lektorat języka nowożytnego

lektorat

30 godz. (4)

egzamin

Język łaciński

lektorat

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

RAZEM
po semestrze zimowym

330 godz. (30)

 

SEMESTR LETNI

Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk

ćwiczenia konwersatoryjne

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Seminarium licencjackie

seminarium

30 godz. (5)

zaliczenie z oceną

Bronioznawstwo

konwersatorium

30 godz. (3)

zaliczenie z oceną

Ćwiczenia konwersatoryjne

konwersatoria

180 godz. (18)

zaliczenie z oceną

RAZEM
po semestrze letnim

270 godz. (29)

RAZEM
po III roku

600 godz. (60)

 

 

 

 

RAZEM
w toku studiów

2250 godz. (184)