Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Wioska wczesnośredniowieczna (za: www.dzieckowpodrozy.pl)


Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Wioska wczesnośredniowieczna (za: www.dzieckowpodrozy.pl)

 

UCZELNIE

Gdańsk: Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Pułtusk: Katedra Antropologii i Archeologii Akademii im. Aleksandra Gieysztora
Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Szczecin: Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Toruń: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII i ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa:
Laboratorium bio- i archeometrii
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych
Samodzielna Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia
Kraków: Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn
Łódź: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami
Poznań: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Szczecin: Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich
Wrocław: Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

 

MUZEA

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Muzeum Archeologiczne – Muzeum Miejskie Wrocławia
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 
Rezerwat Archeologiczny. Oddział Muzeum Częstochowskiego
Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy

 

STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH

Oddział w Gdańsku
Oddział Górnośląski
Oddział Kujawsko-Pomorski
Oddział Lubuski
Oddział w Łodzi
Oddział w Olsztynie
Oddział w Poznaniu
Oddział w Rzeszowie
Oddział w Szczecinie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu

 

TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO