Studiowanie to poszerzanie horyzontów: naukowych i... geograficznych.  Czy wiesz, że będąc częścią Uniwersytetu Łódzkiego możesz wziąć udział nie tylko w wymianach międzynarodowych, ale także krajowych? Odkryj studencką Polskę z programem MOST!

Co da Ci udział w programie MOST?

  • nawiążesz kontakty naukowe ze środowiskiem naukowym innej uczelni
  • możesz rozpocząć współpracę z uznanymi specjalistami w Twojej dziedzinie i wykładowcami uniwersyteckimi o znaczącym dorobku naukowym
  • poznasz techniki dydaktyczne wykorzystywane przez pracowników naukowych w innych uczelniach
  • weźmiesz udział w unikatowych w skali kraju zajęciach dydaktycznych, dostępnych jedynie poza macierzystą uczelnią 
  • zrealizujesz swój program studiów w nowym środowisku
  • skorzystasz z unikatowych zasobów bibliotek innych uczelni
  • otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w programie

WSZYSTKO O PROGRAMIE

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który od ponad 20 lat umożliwia studiowanie (przez semestr albo cały rok) na jednym z blisko 30 polskich uniwersytetów.

Tak, udział w programie jest bezpłatny. 

Przede wszystkim załóż konto na portalu programu, wypełnij i wydrukuj wniosek o udział w programie, zbierz odpowiednie podpisy i skontaktuj się z koordynatorem lub koordynatorką wydziałową. Dokładne informacje i instrukcję znajdziesz na stronie programu

W programie możesz wziąć udział, jeżeli ukończyłeś drugi semestr jednolitych studiów magisterskich, drugi semestr studiów I stopnia, pierwszy semestr studiów II stopnia albo jesteś doktorantem po pierwszym roku studiów lub po pierwszym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Tak. Jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich jesteś zobowiązany do uzgodnienia przez wyjazdem zasad realizacji seminarium licencjackiego/magisterskiego i innych zajęć przygotowujących do egzaminu dyplomowego na swojej macierzystej uczelni.

Rekrutacja w ramach programu wymiany MOST jest przeprowadzana dwa razy w roku:

  • od kwietnia do maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od października do listopada (rekrutacja na semestr letni)

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się pod tym linkiem. Na tej stronie możesz śledzić aktualne informacje i założyć konto. 

Jeśli chcesz wziąć udział w programie wymiany MOST, załóż konto na stronie IRK-MOST i wybierz kierunek lub kierunki, którymi jesteś zainteresowany oraz uczelnię, na której chciałbyś realizować program.

Po wydrukowaniu wniosku oznacz w nim numerami wybrane przez siebie kierunki (w kolejności od najbardziej - oznaczonego cyfrą 1 - do najmniej preferowanego).

Wniosek dostarcz niezwłocznie do swojego dziekanatu. Pracownik dziekanatu przedstawi Twój wniosek Dziekanowi (lub innej upoważnionej osobie) do akceptacji.

Pamiętaj, żeby nie czekać z przekazaniem wniosku do ostatniej chwili.

Twój wniosek powinien trafić do dziekanatu na tyle wcześnie, aby po przekazaniu go do koordynatora wydziałowego, a następnie uczelnianego uzyskał ostateczne akceptacje i został wgrany do systemu przed zakończeniem rekrutacji.

Do wniosku możesz załączyć list motywacyjny z uzasadnieniem, czemu wybrałeś akurat taki kierunek (np. powiązanie z dotychczasową aktywnością badawczą lub naukową) lub czemu chciałbyś otrzymać skierowania właśnie na wybraną uczelnię (unikatowość przedmiotu oferowanego przez konkretny ośrodek akademicki, dorobek naukowy wykładowcy, chęć uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowcę o wyjątkowym dorobku naukowym, zasoby uczelnianej biblioteki itp.)

Decyzje o kwalifikacji podejmuje Uniwersytecka Komisja Kształcenia. Decyzje będą dostępne na Twoim indywidualnym koncie w IRK MOST.

Jeśli nie zakwalifikowałeś się do udziału w wymianie, pozostajesz na liście rezerwowej. Dzięki temu, jeśli zwolni się miejsce, będziesz mógł z niego skorzystać.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, ale jeszcze przed wyjazdem na wymianę, powinieneś uzgodnić treść Porozumienia o programie zajęć. Będzie ono podstawą realizacji wymiany.

Gdy będzie konieczna zmiana w treści porozumienia, skorzystaj z druku Aneks do porozumienia.

Rozliczenia realizacji przez Ciebie Porozumienia o programie zajęć dokona dziekan Twojej macierzystej uczelni na podstawie Karty okresowych osiągnięć studenta.

Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem.

Dokumenty znajdziesz pod tym linkiem.

Decyzja zostanie zamieszczona na Twoim indywidualnym koncie w IRK-MOST.

Tak! Działa to także w drugą stronę: po wyjeździe zagranicznym w ramach programu Erasmus możesz także ubiegać się o miejsce w programie MOST.  
 
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę programu.

 

Nie, nie tracisz prawa do pobierania stypendium przyznanego i wypłacanego przez macierzystą uczelnię.

Jeśli z jakiegoś powodu Twój wyjazd nie może dojść do skutku (zdarzenie losowe), to powinieneś zgłosić tę informację do swojego wydziałowego koordynatora ds. MOSTU.

Jeśli będziesz musiał zrezygnować z udziału w programie, dokładne instrukcje na temat tego, co zrobić, znajdziesz pod tym linkiem.

Tutaj!

Koordynator uczelniany dla studentów: 
mgr Anna Majka tel. 42 635-40-80;
anna.majka@uni.lodz.pl
 
Koordynator uczelniany dla doktorantów:
dr Magdalena Ferlińska tel. 42 665-54-28  
magdalena.ferlinska@uni.lodz.pl
   
Wydział Filologiczny
mgr Katarzyna Pawłowska tel. 42 665-52-16
katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl
 
Wydział Filozoficzno-Historyczny
mgr Beata Buchalska tel. 42 665-56-90
beata.buchalska@uni.lodz.pl
 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Aleksandra Szymczyk tel. 42 635-47-33
aleksandra.szymczyk@biol.uni.lodz.pl
 
Wydział Prawa i Administracji
mgr Beata Barańska tel. 42 635-46-44
bbaranska@wpia.uni.lodz.pl
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
mgr Małgorzata Bocianowska tel. 42 635-51-13
malgorzata.bocianowska@uni.lodz.pl
 
Wydział Nauk o Wychowaniu
mgr Agnieszka Śliwerska tel. 42 665-57-20
asliwerska@gmail.com
 
Wydział Zarządzania
Agnieszka Filip tel. 42 635-62-18
agnieszka.filip@uni.lodz.pl
 
Wydział Matematyki i Informatyki
mgr Agnieszka Górecka-Janowska tel. 42 635-59-45
agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Maja Dobkowska, tel. 42 635-43-78
maja.dobkowska@wsmip.uni.lodz.pl
 
Wydział Nauk Geograficznych
Leonarda Spertusiak tel. 42 665-59-10
leonadra.spertusiak@geo.uni.lodz.pl
 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
mgr Monika Filipkowska tel. 42 635-57-42
dziekanat@wfis.uni.lodz.pl
 
Wydział Chemii
mgr Magdalena Pietruszka tel. 42 635-57-43
magdalena.pietruszka@chemia.uni.lodz.pl

 

Aktualna lista uczelni znajduje się pod tym linkiem.