W całej blisko siedemdziesięcioletniej historii łódzka Archeologia wypuściła w świat już ponad 100 licencjatów, prawie 900 magistrów, a także doktorów i doktorów habilitowanych. Poniżej znajdziecie państwo odnośniki do kolejnych roczników naszych absolwentów.

PRACE LICENCJACKIE

Włodzimierz Andrzejczak, 2010, Panteon. Opis konstrukcji budowli, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Piotr Andrzejewski, 2010, Kurhany typu rostockiego, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Bojarska, 2010, Wczesnośredniowieczne uzbrojenie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie z cmentarzysk Polski środkowej, promotor: Marian Głosek

Jędrzej Cander, 2010, Wizerunek świętego Jerzego na kaflach późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu ziem polskich, promotor: Leszek Kajzer

Aleksandra Choińska, 2010, Wizerunki aniołów i diabłów na kaflach późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu ziem polskich, promotor: Leszek Kajzer

Michał Cichocki, 2010, Obrządek pogrzebowy w grupie warmińsko-mazurskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Jan Daranowski, 2010, Ośrodek produkcji żelaza w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Bartłomiej Dąbrowski, 2010, Metody i rezultaty badań terenowych w poszukiwaniu masowych mogił na przykładzie Katynia, promotor: Marian Głosek

Piotr Długoszek, 2010, Charakterystyka wybranych stanowisk neandertalskich z obszaru Polski, promotor: Lucyna Domańska

Kamil Durda, 2010, Ruchomy materiał zabytkowy z badań kazimierzowskiej Łęczycy, promotor: Leszek Kajzer

Justyna Dworniak, 2010, Pochówek Tutenchamona jako przykład zachowanego grobowca królewskiego z okresu Nowego Państwa, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Rafał Galus, 2010, Obrządek kurhanowy w grupie kaszubskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Małgorzata Garbacz, 2010, Archeologia w badaniach wodociągów miast polskich w późnym średniowieczu, promotor: Leszek Kajzer

Paweł Grabczak, 2010, Średniowieczne bełty kusz i techniki ich wykonania w świetle badań terenowych w Polsce, promotor: Marian Głosek

Weronika Janowska, 2010, Analiza uzbrojenia w przedstawieniach na „Tablicy 10 przykazań” z kościoła Mariackiego w Gdańsku, promotor: Marian Głosek

Karolina Kaczmarek, 2010, Ornament meandra w ceramice kultury przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Karolina Kadłubowska, 2010, Ikonografia Dionizosa w czarno- i  czerwono-figurowym attyckim malarstwie wazowym, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Dominik Klimkiewicz, 2010, Koloseum jako przykład rzymskiej budowli publicznej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Marcel Knyżewski, 2010, Dwory obronne duchowieństwa na terenie Polski Centralnej, promotor: Leszek Kajzer

Bernadeta Kobierska, 2010, Znaleziska łuków średniowiecznych w Polsce, promotor: Marian Głosek

Damian Kołtuniak, 2010, Hełm z Siemiechowa – rozwój dyskusji nad jego pochodzeniem, promotor:Marian Głosek

Maria Krawiec, 2010, Rozwój przestrzeni publicznej Rzymu na przykładzie forów cesarskich, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Karolina Kupiec, 2010, Fazy rozwoju kultury pomorskiej na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Konrad Kupis, 2010, „Grobowiec kujawski” – charakterystyka wybranych obiektów, promotor: Lucyna Domańska

Mariusz Kwaśny, 2010, Unifikacja kreatywności I harmonii na przykładzie wybranych twierdz Heroda Wielkiego, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Mateusz Nowacki, 2010, Analiza grupy Laokoona, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Katarzyna Nowak, 2010, Rola figurek Wenus w obrzędach społeczności kultury graweckiej, promotor: Lucyna Domańska

Karol Obuchowicz, 2010, Groby książęce z Łęgu Piekarskiego, promotor: Magdalena Mączyńska

Dawid Ogrodnik, 2010, Rzymskie obozy wojskowe w Brytanii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Marta Olasik, 2010, Kręgi kamienne w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Piotr Pacześ, 2010, Elementy broni palnej znalezione na zamku w Inowłodzu na tle epoki, promotor: Marian Głosek

Elżbieta Pelplińska, 2010, Motywy narracyjne na popielnicach twarzowych, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Łukasz Pietrzykowski, 2010, Analiza porównawcza wybranych obozowisk Homo sapiens sapiens z obszaru Polski, promotor: Lucyna Domańska

Bartłomiej Piotrowski, 2010, Kultura kijowska – archeologiczne odbicie najwcześniejszych Słowian, promotor: Magdalena Mączyńska

Tomasz Pluciński, 2010, Późnośredniowieczne noże w świetle ikonografii z ziem polskich, promotor: Leszek Kajzer

Monika Przybyłek, 2010, Związki teatru z kultem w starożytnej Grecji na przykładzie teatru i sanktuarium Asklepiosa w Epidauros, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Izabela Ryter, 2010, Metody i rezultaty badań poszukiwawczych masowych mogił na terenie byłego poligonu wojskowego Brus w Łodzi, promotor: Marian Głosek

Sylwia Rzepkowska, 2010, Formy grobów skrzynkowych w kulturze pomorskiej na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Marcin Seliwiak, 2010, Oświetlenie wnętrz w Polsce w późnym średniowieczu, promotor: Leszek Kajzer

Rafał Sierpiński, 2010, Uzbrojenie celtyckie na Śląsku w świetle polskich badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Szymon Spychała, 2010, Pas wojownika z pełnym uzbrojeniem w kulturze przeworskiej młodszego okresu przedrzymskiego, promotor: Magdalena Mączyńska

Milena Staniewska, 2010, Dzieje budowlane kościoła  p.w. św. Jana w Radomiu, promotor: Leszek Kajzer

Kamil Staszak, 2010, Bagienne stanowiska w Polsce w okresie rzymskim, promotor: Magdalena Mączyńska

Sylwia Strachowska, 2010, Zdobnictwo trzewików pochew mieczy wczesnośredniowiecznych z terenu Polski w świetle znalezisk, promotor: Marian Głosek

Aleksandra Szlufik, 2010, Wczesnośredniowieczne zapinki z terenu Pomorza, promotor: Leszek Kajzer

Edyta Szwed, 2010, Monografia grupy wielkowiejskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Adam Szymacha, 2010, Późnośredniowieczne obuwie skórzane z terenu Pomorza Wschodniego – ikonografia a zabytki, promotor: Leszek Kajzer

Błażej Tomczak, 2010, Uzbrojenie ludności kultury pomorskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Łukasz Turała, 2010, Osady celtyckie w Małopolsce, promotor: Magdalena Mączyńska

Martyna Wiejacka, 2010, Szczątki ptasie w grobach w okresie rzymskim w Polsce, promotor: Magdalena Mączyńska

Jan Wiejacki, 2010, Ośrodek kultowy kultury puchowskiej w Liptowskim Marze na Słowacji, promotor: Magdalena Mączyńska

Krzysztof Wiosek, 2010, Zawieszki toporkowate z terenu ziem polskich, promotor: Marian Głosek

Olga Woźnicka, 2010, Kultura pomorska na Pojezierzu Starogardzkim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Anna Wyrzykowska, 2010, Brzytwy w kulturze łużyckiej na Pomorzu, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Aleksandra Zawada, 2010, Model stroju kobiecego grupy masłomęckiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Zielińska, 2010, Znaleziska szabel średniowiecznych w Polsce, promotor: Marian Głosek

Marcin Bąk, 2011, Grody kultury łużyckiej w grupie chełmińskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Adam Dauksza, 2011, Kulty efeskie w okresie Cesarstwa Rzymskiego na podstawie badań archeologicznych świątyń w Efezie, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Adam Gładysz, 2011, Świątynia Zeusa Olimpijskiego w Olimpii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Krzysztof Jabłoński, 2011, Szermierka długą bronią białą w traktacie Hansa Talhoffera z 1467 r., promotor: Marian Głosek

Amanda Janiszewska, 2011, Bransolety w kulturach łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Aleksandra Jeleń, 2011, Konrad Jażdżewski jako twórca łódzkiej archeologii uniwersyteckiej, promotor: Leszek Kajzer

Alina Józefiak, 2011, Wczesnośredniowieczne krzyżyki i młoteczki Thora z Pomorza , promotor: Leszek Kajzer

Bartosz Kasprowicz, 2011, Skarby kultury łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim , promotor: Tadeusz Grabarczyk

Aleksandra Kotlicka, 2011, Średniowieczne i nowożytne zabawki gliniane z terenu ziem polskich, promotor: Leszek Kajzer

Marta Krysiak, 2011, Wczesnośredniowieczne obuwie zdobione z terenu Pomorza na przy-kładzie wybranych stanowisk – Gdańsk, Kołobrzeg, Szczecin, Wolin, promotor: Leszek Kajzer

Małgorzata Lis, 2011, Motywy biblijne na kaflach gotyckich, promotor: Leszek Kajzer

Bartosz Maciejewski, 2011, Przedstawienia architektoniczne na późnogotyckich kaflach z terenu ziem polskich, promotor: Leszek Kajzer

Dawid Olejnik, 2011, Przedstawienia stworów fantastycznych na kaflach z terenu ziem polskich, promotor:Leszek Kajzer

Adam Orzechowski, 2011, Zoomorficzne elementy plastyczne w okresie przedrzymskim i rzymskim na terenie ziem polskich, promotor: Jan Schuster

Klaudia Pietras, 2011, Znaki garncarskie na wczesnośredniowiecznych naczyniach z terenu Małopolski, promotor: Leszek Kajzer

Małgorzata Plewka, 2011, Zwyczaje pogrzebowe ludności fazy wielkowiejskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Adam Rajski, 2011, Intencjonalne niszczenie darów grobowych z okresu rzymskiego na podstawie wybranych grobów z ziem polskich, promotor: Jan Schuster

Katarzyna Rosenfeld, 2011, Wczesnośredniowieczne grzebienie z terenu Kujaw, promotor: Leszek Kajzer

Dominik Różycki, 2011, Kurhany w grupie kaszubskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Konrad Sobierajski, 2011, Uzbrojenie kultury łużyckiej na terenie Polski Centralnej, promotor: Marian Głosek

Magdalena Sowa, 2011, Przedstawienia portretowe na renesansowych kaflach płytowych z ziem polskich, promotor: Leszek Kajzer

Tomasz Stefańczyk, 2011, Średniowieczne źródła archeologiczne do produkcji tkackiej z terenu Śląska, promotor: Marian Głosek

Damian Swat, 2011, Średniowieczne elementy skórzane pochew mieczy z terenu Polski, promotor: Marian Głosek

Michał Szubert, 2011, Faza konstantynowska kultury łużyckiej w III EB, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Anna Świgoń, 2011, Obraz kobiet w „Germanii” Tacyta w porównaniu ze źródłami archeologicznymi z wybranych terenów Barbaricum, promotor: Jan Schuster

Krzysztof Tomczak, 2011, Próba rekonstrukcji zestawów uzbrojenia w kulturze przeworskiej na przykładzie wybranych znalezisk grobowych, promotor: Jan Schuster

Jan Wąsikowski, 2011, Archeologiczne ślady bytności Węgrów na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu, promotor: Marian Głosek

Maciej Wójcik, 2011, Badania Uniwersytetu Łódzkiego nad kulturą łużycką, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Maciej Wróblewski, 2011, Ustryny, stypy i obrzędy w kulturach łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Mateusz Barczyński, 2012, Archeologia wybranych pól bitewnych, promotor: Leszek Kajzer

Patryk Beer, 2012, Elementy uzbrojenia w kulturze pomorskiej na Pojezierzu Starogardzkim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Marta Bielecka, 2012, Pochówki zwierzęce w kulturze łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Agnieszka Biernacka, 2012, Architektura ateńska okresu klasycznego odzwierciedleniem geniuszu starożytnych budowniczych, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Aleksander Blausz, 2012, Wczesnośredniowieczne obuwie zdobione z Dolnego Śląska, promotor: Leszek Kajzer

Monika Chabińska, 2012, Wyobrażenia rąk na popielnicach twarzowych, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Agnieszka Chojnacka, 2012, Zapinki A. IV 72 na Pomorzu, promotor: Jan Schuster

Martyna Czaplarska, 2012, Cmentarzyska kultury pomorskiej na Ziemi Puckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Rafał Florjański, 2012, Rozwój badań nad koronacyjnym mieczem królów polskich, tzw. ‚Szczerbcem”, promotor: Marian Głosek

Jakub Gajdecki, 2012, Wpływ technik produkcji średniowiecznego uzbrojenia zaczepnego na jego jakość w świetle współczesnych prób eksperymentalnych, promotor: Marian Głosek

Paweł Gawroński, 2012, Konstrukcje obronne wczesnośredniowiecznych grodów Pradoliny Noteckiej, promotor: Marian Głosek

Monika Golańska, 2012, Budownictwo grupy brzesko-kujawskiej, promotor: Lucyna Domańska

Małgorzata Kaczmarek, 2012, Malowidła ścienne w Willi Misteriów w Pompejach, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Olga Kazimierczak-Florjańska, 2012, Uzbrojenie zaczepne z okresu rzymskiego z terenów Wielkopolski w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Wioletta Kogut, 2012, Biżuteria z cmentarzysk przykościelnych na Pomorzu Wschodnim , promotor: Leszek Kajzer

Bartosz Kubiak, 2012, Obrządek pogrzebowy w mezolicie na ziemiach polskich, promotor: Lucyna Domańska

Paweł Kutyła, 2012, Konstrukcje grobów skrzynkowych na podstawie badań Gotfryda Ossowskiego, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Dagmara Kuzia, 2012, Wisiorki wiaderkowate w kulturze wielbarskiej i w grupie masłomęckiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Agnieszka Lewandowska, 2012, Wisiorki z metalu szlachetnego w fazie lubowidzkiej kultury wielbarskiej, promotor: Jan Schuster

Miłosz Łukowski, 2012, Militaria na czasowych wystawach starożytności na ziemiach Polski w okresie zaborów, promotor: Marian Głosek

Łukasz Majewski, 2012, Atrium w architekturze rzymskiej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Mateusz Mazurkiewicz, 2012, Średniowieczne bramy miast Górnego Śląska, promotor: Leszek Kajzer

Michał Mróz, 2012, Użytkowanie wody w domostwach prywatnych Pompejów, Herkulanum i Ostii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Michał Nowak, 2012, Obrządek pogrzebowy w kręgu nadłabskim, promotor: Lucyna Domańska

Milena Olborska, 2012, Karawaki w znaleziskach archeologicznych z ziem polskich, promotor: Leszek Kajzer

Adam Patrzykąt, 2012, Obiekty sportowe starożytnego Rzymu na podstawie Circus Maximus i Colloseum, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Andrzej Paulo de Silva, 2012, Krzemieniarstwo kultury lubelsko-wołyńskiej, promotor: Lucyna Domańska

Andrzej Pewniak, 2012, Wieże bramne w murach miast późnośredniowiecznych, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Pęzik, 2012, „Zwierciadło Saskie” jako źródło do historii średniowiecznego uzbrojenia, promotor: Marian Głosek

Karolina Piasek, 2012, Makijaż i pielęgnacja ciała w starożytnym Rzymie, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Artur Pintera, 2012, Modele uzbrojenia w najbogatszych pochówkach kultury przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Adam Płusa, 2012, Ruchomy materiał archeologiczny z Brzezin – Krakówka. Badania 2007 roku, promotor: Leszek Kajzer

Adam Przybylski, 2012, Charakterystyka cmentarzysk kultury pomorskiej w północnej części Pojezierza Kaszubskiego (w Rątach, w Zaworach i w Rebie), promotor: Tadeusz Grabarczyk

Robert Ratajczyk, 2012, Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym ludności kultury amfor kulistych, promotor: Lucyna Domańska

Aleksandra Rosół, 2012, Aspekty życia codziennego kobiet pompejańskich. Pielęgnacja ciała, rodzina i prowadzenia domu, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Adam Rutkowski, 2012, Strefa kulturowa kultury wielbarskiej i przeworskiej w Wielkopolsce, promotor: Magdalena Mączyńska

Aneta Rybczyńska, 2012, Przystawki w grobach kultury przeworskiej – ich zmienność w czasie i przestrzeni, promotor: Jan Schuster

Marta Siłakowska, 2012, Typy konstrukcji latryn pomorskich, promotor: Leszek Kajzer

Marta Skalska, 2012, Wpływy wielbarskie na kulturę przeworską, promotor: Jan Schuster

Maria Sobieraj, 2012, Rodzaje pochówków w grupie zachodniopomorskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Konrad Sokołowski, 2012, Propaganda wojen żydowskich na podstawie architektury i sztuki miasta Rzymu, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Agnieszka Stefańska, 2012, “Domus” w budownictwie pompejańskim, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Helena Sygnet, 2012, Wybrane przykłady osad elit na ziemiach polskich w okresie halsztackim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Ziemowit Szadkowski, 2012, Narzędzia obróbki drewna z tzw. grodzisk stożkowatych w Polsce, promotor: Leszek Kajzer

Sebastian Szarapow, 2012, Zestaw ozdób w bogatych grobach kobiecych kultury wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Marek Szczepanik, 2012, Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym ludności kultury pucharów lejkowatych, promotor: Lucyna Domańska

Beata Sztajkowska, 2012, Późnośredniowieczne uzbrojenie na Mazowszu w świetle źródeł archeologicznych i ikonograficznych, promotor: Marian Głosek

Anna Szulczewska, 2012, Zapinki w kulturach łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu wschodnim i środkowym, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Piotr Ścibor, 2012, Tak zwane gródki stożkowate na Ziemi Sieradzkiej, promotor: Leszek Kajzer

Anna Świątek, 2012, Archeologia ogrodów historycznych, promotor: Leszek Kajzer

Paweł Trzeźwiński, 2012, Ślady husytyzmu w zabytkach ceramicznych, promotor: Leszek Kajzer

Monika Tyczyńska, 2012, Obrządek pogrzebowy grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych, promotor: Lucyna Domańska

Katarzyna Wcisłowska, 2012, Uzbrojenie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie na średniowiecznych monetach Pomorza Zachodniego, promotor: Marian Głosek

Joanna Wicha, 2012, Budownictwo kultury amfor kulistych na Kujawach, promotor: Lucyna Domańska

Agnieszka Wira, 2012, Groby bezpopielnicowe kultury pomorskiej na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Lidia Wójtewicz, 2012, Szczątki ludzkie na osadach w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Kinga Żyto, 2012, Obraz osadnictwa kultury wielbarskiej w Wielkopolsce, promotor: Jan Schuster

Partycja Amrozińska, 2013, „Małe” depozyty bagienne z okresu rzymskiego w południowej strefie Bałtyku, promotor: Magdalena Mączyńska

Sylwia Borowicz, 2013, Zabytki kultury wielbarskiej i pomorskiej ze stanowiska 2 w Ostrowitem, pow. chojnicki. Część I., promotor: Jan Schuster

Alicja Frąckiewicz, 2013, Charakterystyczne pochówki w katakumbach Kaliksta w Rzymie, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Barbara Fret, 2013, Zabytki kultury wielbarskiej i pomorskiej ze stanowiska 2 w Ostrowitem, pow. chojnicki. Część II., promotor: Jan Schuster

Olga Gajewska, 2013, Strój władcy Egiptu na przykładzie garderoby faraona Tutanchamona, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Julita Gliwa, 2013, Szpile z łabędzią szyjką grupy kaszubskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Adam Górecki, 2013, Metody i wyniki badań terenowego dochodzenia prokuratorskiego z 1991 r. mogił polskich służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RP, zamordowanych w 1940 r. w Miednoje, promotor: Marian Głosek

Sebastian Góźdź, 2013, Urządzenia kanalizacyjne w obozach legionowych Novae, Ilona Skupińska – Lovset

Maciej Hac, 2013, Kamienie do gry z okresu rzymskiego między Bałtykiem a Sudetami, promotor: Jan Schuster

Paulina Jungnykel, 2013, Kurhany typu Orzeszkowo, promotor: Anna Marciniak – Kajzer

Marta Kicman, 2013, Stan zachowania średniowiecznych klasztorów franciszkańskich na terenie Wielkopolski, promotor: Anna Marciniak – Kajzer

Michał Kieliszek, 2013, Wybrane przykłady kurhanów w grupie kaszubskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Martyna Kocka, 2013            Średniowieczne naczynia antropo- i zoomorficzne, promotor: Anna Marciniak – Kajzer

Mateusz Kosiński, 2013, Miecze ćwiczebne traktatów szermierczych z 2 połowy XV wieku i ich przykłady w europejskich kolekcjach, promotor: Marian Głosek

Anna Kotarska, 2013, Uzbrojenie na wczesnośredniowiecznych figurkach szachowych z terenu Polski na tle europejskim, promotor: Marian Głosek

Bartosz Kowalski, 2013, Urządzenia do wykonywania kar na Śląsku, promotor: Anna Marciniak – Kajzer

Anna Kubicka, 2013, Skórzane dodatki do strojów w średniowieczu, promotor: Anna Marciniak – Kajzer

Karol Łukomiak, 2013, Przedstawienia heraldyczne na kaflach z większych kolekcji wielkopolskich, promotor: Anna Marciniak – Kajzer

Paweł Margielewski, 2013, Kultura pomorska w Dolinie Dolnej Wisły, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Małgorzata Niechajewicz, 2013, Proces wyrobu tkanin w świetle wczesnośredniowiecznych źródeł archeologicznych, promotor: Anna Marciniak – Kajzer

Małgorzata Pawlicka, 2013, Motyw wojny trojańskiej w sztuce greckiej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Anita Pietrzak, 2013, Sanktuaria lecznicze na przykładzie wybranych asklepiejonów starożytnej Grecji i Rzymu, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Marcin Pietrzyk, 2013, Stan badań archeologicznych nad średniowiecznymi murami miejskimi w Małopolsce, promotor: Anna Marciniak – Kajzer

Filip Rośniak, 2013, Rogownictwo we wczesnośredniowiecznej, promotor: Polsce Anna Marciniak – Kajzer

Łukasz Sierpowski, 2013, Metody i wyniki badań terenowych przeprowadzonych w latach 1994-1996 mogił polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. w Charkowie, promotor: Marian Głosek

Przemysław Sobczak, 2013, Pozycja kobiet w społeczeństwie kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Anna Stopczyk, 2013, Bransolety w kulturze oksywskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Maciej Szklarek, 2013, Pretorianie. Historia formacji i koszar w Rzymie, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Przemysław Szych, 2013, Szkoły i szkolenie gladiatorów w Rzymie, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Anna Węgrzynowska, 2013, Groby bezpopielnicowe kultury pomorskiej na Kępie Puckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Krzysztof Bartczak, Uwarunkowania ekologiczne i kulturowe osadnictwa mezolitycznego na Niżu Polski, promotor: Seweryn Rzepecki

Marcel Bartczak, Znaczenie kulturowe toporów w kulturze pucharów lejkowatych, promotor: Seweryn Rzepecki

Katarzyna Barucha, Średniowieczne i wczesnonowożytne piece nieakumulujące z terenów Polski, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Kamila Cyran, Zabieg trepanacji czaszki w neolicie Polski – źródła i interpretacje, promotor: Seweryn Rzepecki

Mariusz Gajek, Struktury osad celtyckich w południowej Polsce, promotor: Jan Schuster

Katarzyna Jachimska, Ozdoby stroju kultury lateńskiej na ziemiach dzisiejszej Polski – bransolety, naramienniki, naszyjniki, klamry, promotor: Jan Schuster

Daniel Kaznodziej, Zmiany w stroju w grupie górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej na postawie ozdób metalowych, promotor: Jan Schuster

Katarzyna Kubiak, Asortyment naczyń używanych w średniowiecznej kuchni i przy stole, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Damian Lechicki, Instrumenty muzyczne w średniowiecznej Polsce, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Kamila Lojtek, Naziemne obiekty słupowe w Meklemburgii, Brandenburgii i Dolnych Łużycach w okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów. Osadnictwo germańskie między Odrą i Łabą, promotor: Jan Schuster

Jerzy Łosiak, Obiekty edukacyjno-sportowe w starożytnej Grecji, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Adria Łuczak, Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Grabi, promotor: Seweryn Rzepecki

Maciej Malinowski, Uzbrojenie ludności kultury łużyckiej na terenie Wielkopolski, promotor: Jan Schuster,

Mateusz Matyszczak, Mak i opiaty w neolicie ziem polskich, promotor: Seweryn Rzepecki

Wojciech Rutkowski, Miecze w kulturze przeworskiej i oksywskiej na tle porównawczym, promotor: Jan Schuster

Joanna Skowrońska, Odwadnianie budynków przy pomocy naczyń w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Piotr Stanałowski, Fajki jednorodne w miastach Pomorza z XVII i XVIII wieku, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Michał Szymański, Budownictwo drewniane w późnośredniowiecznym Sieradzu, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Krzysztof Wiliński, Średniowieczne i wczesnonowożytne puginały z ziem polskich, promotor: Anna Marciniak-Kajzer 

Anna Ciszewska, Pochówki dzieci we wczesnym średniowieczu na przykładzie wybranych cmentarzysk z terenu Polski, promotor: Aldona Andrzejewska

Mateusz Grzelak, Wpływy nordyjskie w kulturze materialnej na Pomorzu w epoce brązu, promotor: Jan Schuster

Konrad Kempa, Choroby mieszkańców ziem polskich w średniowieczu  w świetle badań archeologicznych i antropologicznych, promotor: Aldona Andrzejewska

Justyna Kiebała, Latryny w średniowiecznych miastach, promotor: Aldona Andrzejewska

Maja Maruszewska, Motywy polowań w ornamentyce kafli, promotor: Aldona Andrzejewska

Wojciech Obniski, Zastosowanie i architektura świątyni królów w Abu Simbel, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Adam Pietrasik, Studnie neolityczne w Polsce, promotor: Seweryn Rzepecki

Bartosz Puliński, Dorzecze Czarnej Hańczy w schyłkowym okresie rzymskim, promotor: Jan Schuster

Dominika Węclewska, Kaptorgi z terenu Wielkopolski, Kujaw, ziemi sieradzkiej i łęczyckiej, promotor: Aldona Andrzejewska

Michał Zapart, Broń obuchowa i drzewcowa w małopolskim tablicowym malarstwie gotyckim, promotor: Aldona Andrzejewska

Piotr  Zwierzchowski, Scenariusze rytualne budowy kurhanów w trzcinieckim kręgu kulturowym, promotor: Seweryn Rzepecki

Katarzyna Chrobak, Nowożytne dzieła fortyfikacyjne w badaniach archeologicznych, promotor: Aldona Andrzejewska

Katarzyna Gałka, Najstarsze grody Polski Centralnej, promotor: Aldona Andrzejewska

Mateusz Grabowski, Obrządek kurhanowy w kulturze trzcinieckiej, promotor: Seweryn Rzepecki

Sebastian Kuc, Produkcja soli w pradziejach i we wczesnym średniowieczu, promotor: Aldona Andrzejewska

Karina Lazuko, Wczesnośredniowieczne pochówki kurhanowe z terenu północnego Podlasia, promotor: Aldona Andrzejewska

Ewelina Miksa, Archeologia w poszukiwaniu ofiar totalitaryzmu, promotor: Aldona Andrzejewska

Karolina Wasilenko, Biżuteria kobieca w kulturze brzesko - kujawskiej, promotor: Seweryn Rzepecki

Paweł Winkel, Archeologiczne relikty średniowiecznego kowalstwa, promotor: Aldona Andrzejewska

Vitalii Andrushchyshyn, Wczesnośredniowieczne krzesiwa z terenu Polski Centralnej, promotor: Aldona Andrzejewska

Wiktor Arkita, Dwory i zamki Polski Centralnej w badaniach archeologicznych, promotor: Aldona Andrzejewska

Michał Kłoda, Wczesnośredniowieczne osadnictwo okolic Chojnic i Tucholi, promotor: Aldona Andrzejewska

PRACE MAGISTERSKIE

Aleksander Gardawski, 1948, Niektóre zagadnienia kultury trzcinieckiej w świetle wykopalisk w Łubnej, promotor: Konrad Jażdżewski

Andrzej Nadolski, 1949, Cmentarzyska z późnego okresu lateńskiego w Gledzianówku i w Brzezowce w Polsce Środkowej, promotor: Konrad Jażdżewski

Jan Braun, 1951, Etnogeneza Etrusków w świetle danych archeologicznych, promotor: Konrad Jażdżewski

Waldemar Chmielewski, 1951, Zagadnienie grobów kujawskich w świetle ostatnich badań, promotor: Konrad Jażdżewski

Halina  Ząbkiewicz-Koszańska, 1951, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Łodzi – Rudzie Pabianickiej, promotor: Konrad Jażdżewski

Andrzej Abramowicz, 1952, Sztuka zdobnicza Polski XII – XIII w. w świetle badań prowadzonych w Tumie pod Łęczycą, promotor: Konrad Jażdżewski

Romana Barnycz, 1952, Gospodarstwo domowe Gdańska z XI – XIII w., promotor: Konrad Jażdżewski

Eleonora Byrska, 1952, Budownictwo mieszkalne Gdańska XI – XIII w., promotor: Konrad Jażdżewski

Lidia Gabała, 1952, Rzemiosło garncarskie i funkcje naczyń we wczesnofeudalnych procesach produkcji w świetle badań w Tumie pod Łęczycą, promotor: Konrad Jażdżewski

Jerzy Kmieciński, 1952, Narzędzia produkcji i organizacja społeczna rybaków gdańskich w XII i XIII wieku, promotor: Konrad Jażdżewski

Jerzy Pfeiffer, 1952, Importy rzymskie w Polsce środkowej, promotor: Konrad Jażdżewski

Jan Trzeciakowski, 1952, Kultura ceramiki sznurowej na terenie Polski środkowej, promotor: Konrad Jażdżewski

Henryka Chmielowska, 1953, Handel na Pomorzu Gdańskim we wczesnym średniowieczu w świetle materiału wykopaliskowego , promotor: Konrad Jażdżewski

Barbara Lepa, 1953, Ceramika gdańska XII – XIII wieku, promotor: Konrad Jażdżewski

Tadeusz Poklewski, 1953, Stosunki polsko-niemieckie we wczesnym średniowieczu w świetle materiału archeologicznego z ziem polskich, promotor: Konrad Jażdżewski

Henryk Wiklak, 1953, Produkcja szewska Gdańska wczesnośredniowiecznego, promotor: Konrad Jażdżewski

Andrzej Zbierski, 1953, Zagadnienia metalurgii żelaznej w XII – XIII w. w świetle badań na grodzisku łęczyckim, promotor: Konrad Jażdżewski

Józef Kuszewski, 1956, Katastrofa Gdańska 1308 r. na podstawie źródeł pisanych i archeologicznych, promotor: Stefan Kuczyński

Maria Blomberg, 1961, Pradzieje powiatu kutnowskiego, promotor: Konrad Jażdżewski

Januariusz Janikowski, 1961, Pradzieje powiatu wieluńskiego, promotor: Konrad Jażdżewski

Zdzisław Kaszewski, 1961, Monografia Wielkiej Łodzi i powiatu Łódź do połowy XIV w., promotor: Konrad Jażdżewski

Urszula Łopacka, 1961, Pradzieje powiatu łowickiego, promotor: Konrad Jażdżewski

Teresa Trębaczkiewicz, 1961, Pradzieje powiatu Piotrków Trybunalski, promotor: Konrad Jażdżewski

Antoni Dmochowski, 1962, Pradzieje powiatu brzezińskiego, promotor: Konrad Jażdżewski

Jan Kucharski, 1962, Pradzieje powiatu łaskiego, woj. łódzkie, promotor: Konrad Jażdżewski

Andrzej Nowakowski, 1962, Pradzieje powiatu radziejowskiego, promotor: Konrad Jażdżewski

Maria Polkowska, 1962, Pradzieje powiatu poddębickiego, promotor: Konrad Jażdżewski

Andrzej Polkowski, 1962, Elementy kultury rzymskiej okresu Cesarstwa w Indiach, promotor: Konrad Jażdżewski

Stanisław Farion, 1963, Kontakty kultury wschodniopomorskiej z kręgiem jastorfskim, promotor: Konrad Jażdżewski

Maria Jażdżewska, 1963, Pradzieje powiatu łęczyckiego (od neolitu do wczesnego okresu lateńskiego), promotor: Andrzej Nadolski

Jan Konopski, 1963, Pradzieje powiatu wieruszewskiego, promotor: Konrad Jażdżewski

Bogusław Abramek, 1964, Wyniki badań wykopaliskowych z 1938 r. przeprowadzonych na stanowisku 2 w Brześciu Kujawskim pow. Włocławek, promotor: Konrad Jażdżewski

Jerzy Augustyniak, 1964, Osada wczesnośredniowieczna w Spędoszynie, powiat Poddębice, promotor: Andrzej Nadolski

Anna Kufel, 1964, Pradzieje powiatu pajęczańskiego, promotor: Konrad Jażdżewski

Ryszard Mazurowski, 1964, Zastosowanie geofizycznych metod sondażowych w badaniach archeologicznych, promotor: Andrzej Nadolski

Joanna Myszkiewicz-Niesiołowska, 1964, Osadnictwo neolityczne na stanowisku 6 w Pikutkowie, pow. Włocławek, promotor: Konrad Jażdżewski

Joanna Rumińska, 1964, Pradzieje powiatu radomszczańskiego i powiatu bełchatowskiego, promotor: Konrad Jażdżewski

Marian Głosek, 1965, Fibule z okresu późnorzymskiego na stanowiskach wczesnośredniowiecznych w Polsce, promotor: Andrzej Nadolski

Jiro Hasegawa, 1965, Osada z okresu wędrówek ludów w Olewinie, pow. Wieluń, promotor: Konrad Jażdżewski

Małgorzata Kowalczyk, 1965, Ślady kultu pogańskiego we wczesnym średniowieczu w źródłach archeologicznych na ziemiach polskich, promotor: Andrzej Nadolski

Krzysztof Walenta, 1965, Kultura wschodniopomorska w Polsce środkowej, promotor: Konrad Jażdżewski

Andrzej Wójcik, 1965, Podkowy wczesnośredniowieczne w Polsce, promotor: Andrzej Nadolski

Maria Chyżewska, 1966, Zagadnienie stel kamiennych w rejonie Bałtyku w okresie późnolateńskim i rzymskim, promotor: Konrad Jażdżewski

Romuald Dragan, 1966, Petrograficzna, chemiczna i spektrograficzna analiza ceramiki starożytnej, promotor: Konrad Jażdżewski

Stanisław Gąsior, 1966, Osadnictwo neolityczne na morenie radziejowsko-opatowickiej, promotor: Konrad Jażdżewski

Małgorzata Kanwiszer, 1966, Palynologia i jej zastosowanie w problematyce archeologicznej, promotor: Konrad Jażdżewski

Małgorzata Samol, 1966, Importy ruskie w kulturze materialnej państwa polskiego w okresie wczesnośredniowiecznym, promotor: Andrzej Nadolski

Mieczysław Wrzosek, 1966, Osada z okresu wędrówek ludów w Olewinie, pow. Wieluń, promotor: Konrad Jażdżewski

Leszek Kajzer, 1967, Współczesny stan badań nad zagadnieniem ciągłości osadnictwa, promotor: Konrad Jażdżewski

Zdzisława Wawrzonkowska, 1967, Rybołówstwo w ziemi łęczycko-sieradzkiej na podstawie źródeł archeologicznych i pisanych we wczesnym średniowieczu, promotor: Andrzej Nadolski

Maria Baranowska, 1968, Drogi i mosty w Polsce wczesnośredniowiecznej w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Andrzej Nadolski

Grażyna  Kejna, 1968, Łowiectwo w ziemi łęczycko-sieradzkiej w wiekach X-XIII, promotor: Andrzej Nadolski

Tadeusz Makiewicz, 1968, Cmentarzysko z młodszego okresu rzymskiego w Białej, pow. Łódź, promotor: Konrad Jażdżewski

Olga Naumowicz, 1968, Włókiennictwo i tkactwo w Ziemi Sieradzko-Łęczyckiej w X-XIII w., promotor: Andrzej Nadolski

Ewa Wójcik, 1968, Stałe wystawy archeologiczne w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi w latach 1945-1967, promotor: Andrzej Nadolski

Anna Wesołowska, 1969, Obrządek pogrzebowy na cmentarzyskach w Ziemi Sieradzkiej i Łęczyckiej w VI-XIII wieku, promotor: Andrzej Nadolski

Janusz Barszczak vel Bartczak, 1970, Skarby z okresu rzymskiego w górnym i środkowym dorzeczu Warty, promotor: Konrad Jażdżewski

Zygmunt Błaszczyk, 1970, Groby książęce w Polsce środkowej w okresie rzymskim, promotor: Konrad Jażdżewski

Marek Głazik, 1970, Analiza przestrzenna elementów kulturowych na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Węsiorach, pow. Kartuzy, promotor: Jerzy Kmieciński

Mieczysław Góra, 1970, Groby korytarzowe kultury amfor kulistych w Polsce, promotor: Konrad Jażdżewski

Tadeusz Grabarczyk, 1970, Struktura społeczna plemion kultury oksywskiej, promotor: Konrad Jażdżewski

Maria Kołodziej, 1970, Hodowla zwierząt domowych w ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej od VI do XIII wieku, promotor: Andrzej Nadolski

Andrzej Mikołajczyk, 1970, Elementy uzbrojenia na polskich i pomorskich monetach z XI i XII w., promotor:Andrzej Nadolski

Krystyna Potocka, 1970, Skarby halsztackie w Polsce środkowej i na Kujawach, promotor: Konrad Jażdżewski

Marianna Szymczak, 1970, Osadnictwo późnolateńskie w Polsce środkowej (na podstawie materiału z osad), promotor: Konrad Jażdżewski

Wanda Wesołowska, 1970, Elementy stroju występujące na cmentarzyskach Ziemi Sieradzkiej i Łęczyckiej w X-XIII wieku, promotor: Andrzej Nadolski

Franciszek Cemka, 1971, Osada wczesnośredniowieczna w Wieścicach, pow. Poddębice, promotor: Andrzej Nadolski

Zbigniew Pokuta, 1971, Uzbrojenie Wielkopolski historycznej od schyłku XII w. do połowy XIV w. w świetle źródeł sfragistycznych, promotor: Andrzej Nadolski

Elżbieta Rajchert, 1971, Aspekty nacjonalistyczne w literaturze niemieckiej od 1918 roku, w kwestii zasiedlania ziem polskich w okresie rzymskim, promotor: Jerzy Kmieciński

Wiesław Stępień, 1971, Czółna drążone z terenu Polski północnej i środkowej, promotor: Andrzej Nadolski

Alina Wierstakow, 1971, Budownictwo kultur naddunajskich w Polsce, promotor: Konrad Jażdżewski

Maria Żemigała, 1971, Kościół grodowy we wczesnym średniowieczu w Polsce środkowej, promotor: Andrzej Nadolski

Anna Żurowska, 1971, Wczesnośredniowieczne kaptorgi trapezowate w Polsce, promotor: Andrzej Nadolski

Bogusław Bujdens, 1972, Kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej w Polsce na zachód od Wisły, promotor: Konrad Jażdżewski

Teresa Marczak, 1972, Osadnictwo na stanowisku 2 w Dzierzbiętowie, pow. Łęczyca, promotor: Jerzy Kmieciński

Danuta Skorzepa, 1972, Metalowe części pasa w okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim, promotor: Jerzy Kmieciński

Jerzy Stępkowski, 1972, Osadnictwo średniowieczne pow. Tucholskiego przed podbojem krzyżackim na tle geomorficznym, promotor: Andrzej Nadolski

Krzysztof Cyrek, 1973, Dorzecze Bzury w okresie mezolitu, promotor: Jerzy Kmieciński

Edward Ćwiertak, 1973, Hutnictwo żelaza w okresie późnolateńskim na obszarze kultury przeworskiej, promotor: Jerzy Kmieciński

Tadeusz Horbacz, 1973, Miecze z okresu rzymskiego z terenu Polski, promotor: Jerzy Kmieciński

Jerzy Maik, 1973, Tkaniny z okresu rzymskiego z terenu Polski, promotor: Jerzy Kmieciński

Alina Zatke, 1973, Historia badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, promotor: Jerzy Kmieciński

Helena Mielnik, 1974, Mezolit w dorzeczu Pilicy, promotor: Jerzy Kmieciński

Krystyna Nadolska-Horbacz, 1974, Przybory toaletowe w okresie rzymskim na Pomorzu wschodnim, promotor: Jerzy Kmieciński

Andrzej Szymczak, 1974, Studia nad fibulami VI grupy Almgrena z terenu Pomorza, promotor: Jerzy Kmieciński

Leszek Wojda, 1974, Ceramika średniowieczna z Tucholi, promotor: Andrzej Nowakowski

Olga Krut, 1975, Wschodnia seria fibul II grupy Almgrena na Pomorzu Wschodnim w okresie rzymskim, promotor: Jerzy Kmieciński

Maria Cyrek, 1976, Tak zwane elementy sowteroidalne w mezolicie europejskim, promotor: Stefan Kozłowski

Ewa Hanc, 1976, Osadnictwo otwarte na stanowisku nr 1 w Raciążu, gm. Tuchola, promotor: Andrzej Nowakowski

Sławomir Jastrzębski, 1976, Neolit strefy nadmorskiej Pomorza Wschodniego, promotor: Jan Gurba

Andrzej Kosiorek, 1976, Drewniane budownictwo mieszkalne na Pomorzu Wschodnim we wczesnym średniowieczu, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Zbigniew Lechowicz, 1976, Wpływ niektórych kierunków filozofii na tendencje w rozwoju polskiej archeologii dziewiętnastego wieku, promotor: Jerzy Kmieciński

Elżbieta Michałowska, 1976, Zastosowanie palinologii w archeologii. Historia. Rezultaty, promotor: Jerzy Kmieciński

Piotr Świątkiewicz, 1976, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska na Pomorzu, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Maciej Trzciński, 1976, Pradzieje byłego powiatu chojnickiego, promotor: Jerzy Kmieciński

Emilia Wtorkiewicz, 1976, Osadnictwo wczesnośredniowieczne międzyrzecza górnej Prosny i Warty (Ziemi Rudzkiej), promotor: Andrzej Nowakowski

Jacek Błaszczyk, 1977, Zastosowanie metod geodezyjnych w dokumentacji badań archeologicznych, promotor: Jerzy Kmieciński

Krzysztof Fronc, 1977, Grodzisko w Spicymierzu nad Wartą, promotor: Andrzej Nadolski

Piotr Kieszkowski, 1977, Częstokół w średniowiecznych fortyfikacjach Polski środkowej, promotor: Andrzej Nadolski

Teresa Prasowska, 1977, Zbieżności i różnice w kulturze Pomorza i południowej Szwecji we wczesnej epoce brązu, promotor: Jan Gurba

Justyn Skowron, 1977, Osady z okresu rzymskiego  na Pomorzu, w południowej Skandynawii i Jutlandii. Studium porównawcze, promotor: Jerzy Kmieciński

Lubomira Tyszler, 1977, Analiza przestrzenna wybranych elementów kulturowych na cmentarzysku w Odrach w woj. bydgoskim, promotor: Jerzy Kmieciński

Stefania Wojciechowska, 1977, Pradzieje górnego międzyrzecza Widawki i Warty, promotor: Andrzej Nowakowski

Marek Adamkiewicz, 1978, Osada w Leśnie na tle osad kultury łużyckiej na Pomorzu Wschodnim, promotor: Andrzej Nowakowski

Mirosław Fudziński, 1978, Skrzyneczki i elementy skrzyneczek w okresie rzymskim na Pomorzu, promotor: Jerzy Kmieciński

Andrzej Grzelakowski, 1978, Mechanizacja archeologicznych prac polowych, promotor: Jerzy Kmieciński

Grażyna Kopiec, 1978, Ziemianki mieszkalne w Polsce północnej we wczesnym średniowieczu na tle porównawczym z terenami basenu Morza Bałtyckiego, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Grzegorz Kotkowski, 1978, Fibule VII grupy Almgrena na Pomorzu, w okresie wpływów rzymskich, promotor: Jerzy Kmieciński

Grażyna Lipecka, 1978, Osadnictwo kultury łużyckiej w dorzeczu Widawki, promotor: Andrzej Nowakowski

Paweł Sobczyk, 1978, Wczesnośredniowieczna osada na Dębowych Górkach we wsi Ewinów, gm. Uniejów, woj. Konin, promotor: Andrzej Nadolski

Włodzimierz Szewera, 1978, Wpływ czynników ekologicznych Pomorza Wschodniego na charakter gospodarki ludności kultury pomorskiej, promotor: Andrzej Nowakowski

Mirosław Szukała, 1978, Obraz kulturowy Pomorza w środkowej i późnej epoce brązu na tle bałtyckim, promotor: Jerzy Kmieciński

Krystyna Włodzimierska, 1978, Ceramika XIII-wieczna z grodziska raciąskiego, promotor: Andrzej Nowakowski

Andrzej Ziemka, 1978, Nowe znaleziska militariów średniowiecznych w Polsce środkowej, promotor: Andrzej Nadolski

Andrzej Bartczak, 1979, Kłódki na ziemiach polskich w IX-XIII wieku, promotor: Andrzej Nowakowski

Anna Drążkiewicz-Rycel, 1979, Rozplanowanie przestrzenne średniowiecznego Włocławka, promotor: Andrzej Nowakowski

Elżbieta Foltyńska, 1979, Ceramika średniowieczna  z Włocławka, promotor: Andrzej Nowakowski

Tadeusz Galiński, 1979, Zagadnienie początków kolonizacji w średniowieczu na Pomorzu Wschodnim, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Barbara Głowacka, 1979, Rezerwaty archeologiczne w Polsce, promotor: Jerzy Kmieciński

Kazimierz Gruszecki, 1979, Cmentarzyska z okresów późnolateńskiego i rzymskiego, metody ich badań na podstawie materiałów pomorskich, promotor: Jerzy Kmieciński

Mariusz Mielczarek, 1979, Przeżywanie się antyku we wczesnośredniowiecznej architekturze gruzińskiej, promotor: Jerzy Kmieciński

Jacek Moszczyński, 1979, Ceramika w grobach szkieletowych w okresie rzymskim na Pomorzu, promotor: Jerzy Kmieciński

Błażej Muzolf, 1979, Optymalizacja przetwarzania danych w archeologii, promotor: Andrzej Nowakowski

Marek Olędzki, 1979, Fibule IV grupy Oskara Almgrena na Pomorzu w okresie wpływów rzymskich, promotor: Jerzy Kmieciński

Tomasz Orłowski, 1979, Wnętrze romańskiej kolegiaty w Tumie k. Łęczycy w latach 1161-1294. Próba rekonstrukcji, promotor: Andrzej Nadolski

Gabriel Rycel, 1979, Antropologia fizyczna jako nauka pomocnicza archeologii, promotor: Jerzy Kmieciński

Jerzy Wojciechowski, 1979, Nowe znaleziska ostróg z gwiaździstym bodźcem w Polsce, promotor: Andrzej Nowakowski

Marek Woźniak, 1979, Zagadnienie okresu wędrówek ludów na Pomorzu, promotor: Jerzy Kmieciński

Dagmara Adamkiewicz, 1980, Archeologiczne relikty studni średniowiecznych w Polsce, promotor: Andrzej Nadolski

Aldona Andrzejewska, 1980, Najnowsze tendencje w konserwacji zabytków metalowych. Aspekt archeologiczny, promotor: Jerzy Kmieciński

Aleksander Andrzejewski, 1980, Metody polowych badań archeologicznych stosowane na terenie Wielkiej Brytanii, promotor: Jerzy Kmieciński

Damian Borczyk, 1980, Dokumentacja fotograficzna archeologicznych badań terenowych i laboratoryjnych, promotor: Jerzy Kmieciński

Jerzy Górny, 1980, Osadnictwo grodowe na Pomorzu Wschodnim od VI do połowy X wieku, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Elżbieta Jankowska-Muzolf, 1980, Problem badań szczątków organicznych w archeologii, promotor: Jerzy Kmieciński

Jan Kowalski, 1980, Ośrodki miejskie na pobrzeżu Bałtyku we wczesnym średniowieczu między Odrą a Wisłą, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Sławomir Krystaszek, 1980, Zagadnienie produkcji żelaza na Pomorzu w okresie późnolateńskim i wpływów rzymskich, promotor: Krzysztof Walenta

Marcin Lewandowski, 1980, Puginały z XIII, XIV i XV w. w zbiorach polskich, promotor: Andrzej Nadolski

Jolanta Małek, 1980, Łódź i okolice w okresie rzymskim, promotor: Krzysztof Walenta

Karol Natkański, 1980, Historia, stan badań i perspektywy polskiej archeologii podwodnej, promotor: Jerzy Kmieciński

Andrzej Pelisiak, 1980, Pradzieje Ziemi Puckiej, promotor: Krzysztof Walenta

Maria Pietrzak, 1980, Fibule III grupy Oskara Almgrena na Pomorzu w okresie wpływów rzymskich, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Witold Świętosławski, 1980, Zagadnienie składu etnicznego ludności Pomorza Wschodniego w IV-VI w. w świetle znalezisk archeologicznych i źródeł pisanych, promotor: Jerzy Kmieciński

Grzegorz Teske, 1980, Obrządek pogrzebowy na cmentarzysku w Raciążu, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Janusz Tomala, 1980, Znaleziska celtyckie w Polsce środkowej i północnej, promotor: Krzysztof Walenta

Małgorzata Wyrwicka, 1980, Cmentarzysko z okresu rzymskiego we Władysławowie, gminie Antoniew, woj. łódzkim (b. pow. Łowicz), promotor: Krzysztof Walenta

Krystyna Zagdan, 1980, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Czarnocinie, woj. Piotrków, promotor: Krzysztof Walenta

Marek Zagdan, 1980, Ostrogi na Pomorzu w okresie wpływów rzymskich, promotor: Krzysztof Walenta

Krzysztof Żyto, 1980, Elementy uzbrojenia, oporządzenia jeździeckiego i rzędu końskiego z grodziska kasztelańskiego w Raciążu, promotor: Jerzy Kmieciński

Wahidullah Ayoubi, 1981, Nowsze teorie na temat ludów indoeuropejskich, promotor: Jerzy Kmieciński

Magdalena Formejster, 1981, Rolnictwo na Pomorzu w okresie późnolateńskim i rzymskim w świetle źródeł archeologicznych i paleobotanicznych na tle porównawczym, promotor: Jerzy Pyrgała

Andrzej Gajda, 1981, Osadnictwo grodowe Ziemi Dobrzyńskiej w okresie od VI do XV wieku, promotor: Jerzy Kmieciński

Krzysztof Godon, 1981, Przemiany stylistyczne ceramiki z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu X-XIII wiek, promotor:Jerzy Kmieciński

Arkadiusz Horonziak, 1981, Osadnictwo wczesnośredniowieczne w Strońsku i najbliższej okolicy, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Halina Karwowska, 1981, Osada z epoki brązu w Surażu, woj. białostockie na tle północno-wschodnich peryferii osadnictwa kultury łużyckiej, promotor: Krzysztof Walenta

Ewa Kurylak, 1981, Brusy i okolice w pradziejach, promotor: Krzysztof Walenta

Elżbieta Maciaszczyk, 1981, Kępa Ostrowska w mezolicie, promotor: Krzysztof Walenta

Henryk Paner, 1981, Osadnictwo grodowe Kujaw Brzeskich w średniowieczu, promotor: Jerzy Kmieciński

Janusz Pietrzak, 1981, Kowalstwo na Pomorzu Gdańskim w III okresie wczesnego średniowiecza, promotor: Jerzy Kmieciński

Bogusław Tassarek, 1981, Ceramika z I i II okresu wczesnośredniowiecznego z badań na grodzisku kasztelańskim w Raciążu k/ Tucholi, promotor: Jerzy Kmieciński

Marek Urbański, 1981, Kultura przeworska nad górną Wartą, promotor: Krzysztof Walenta

Janusz Wesołowski, 1981, Problem ceramiki tzw. „siwej” w późnym okresie rzymskim w Polsce Środkowej, promotor: Krzysztof Walenta

Elektra Wójcicka, 1981, Ceramika  z zamku w Raciążku, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Jolanta Zaleska, 1981, Osadnictwo w rejonie Dmosina w średniowieczu i okresie nowożytnym, promotor: Jerzy Kmieciński

Wiesław Andrzejewski, 1982, Neolityzacja Pomorza w świetle nowszych badań, promotor: Lucyna Domańska

Sławomir Biały, 1982, Osadnictwo grodowe Kujaw Inowrocławskich w średniowieczu, promotor: Leszek Kajzer

Marek Gogolewski, 1982, Studium porównawcze krzemieniarstwa społeczeństw mezolitycznych Pobrzeża Kaszubskiego i Bornholmu, promotor: Lucyna Domańska

Beata Górska, 1982, Rogi do picia w okresie rzymskim na terenie Europy Środkowej i Północnej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Tomasz Kordala, 1982, Wyroby żelazne ze stanowiska 1 w Gdańsku, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Elżbieta Kukulska, 1982, Ceramika z osad podgrodowych w Rozprzy, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Małgorzata Pelisiak, 1982, Rolnictwo na Pomorzu we wczesnym średniowieczu, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Iwona Suwalska, 1982, Grupa chojnicka kultury chojnicko-pieńkowskiej, promotor: Lucyna Domańska

Sławomir Szafrański, 1982, Zarys dziejów archeologii w Nigerii, promotor: Krzysztof Walenta

Dorota Tamilla, 1982, Studia nad ceramiką późnośredniowieczną i nowożytną z zamku w Raciążku i Bobrownikach, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Leszek Wiewióra, 1982, Kultura wielbarska na Mazowszu i w Małopolsce, promotor: Krzysztof Walenta

Leszek Ziąbka, 1982, Środki i sposoby transportu lądowego i śródlądowego na Pomorzu Gdańskim we wczesnym średniowieczu, promotor: Jerzy Kmieciński

Barbara Lesiecka, 1983, Kultura wielbarska na pograniczu regionów Warmii, Mazur i Powiśla, promotor: Krzysztof Walenta

Wojciech Siciński, 1983, Osadnictwo kultury łużyckiej w dorzeczu Neru, promotor: Krzysztof Walenta

Ilona Synowiec, 1983, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Masłowic w porównaniu z innymi cmentarzyskami tego okresu w Polsce Środkowej, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Wojciech Żuchowski, 1983, Uzbrojenie kultury przeworskiej w Polsce Środkowej w okresie rzymskim, promotor: Krzysztof Walenta

Andrzej Budziłło, 1984, Badania archeologiczne zamków Polski środkowej w latach 1945-1981, promotor: Leszek Kajzer

Joanna Federowicz-Borowiec, 1984, Fibule emaliowane z okresu rzymskiego na ziemiach polskich, promotor: Jerzy Kmieciński

Zygmunt Firek, 1984, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Małachowie na tle cmentarzysk Mazowsza Płockiego, promotor: Krzysztof Walenta

Jolanta Jerzmanowska, 1984, Stanowiska bagienne w Europie północnej w okresie wpływów rzymskich, promotor: Krzysztof Walenta

Janusz Karolczyk, 1984, Osada hutnicza z późnego okresu lateńskiego w Zgłowiączce, woj. Włocławskie, promotor: Jerzy Kmieciński

Elżbieta Skubała, 1984, Późnośredniowieczne i nowożytne szkło z zamków kujawskich w Raciążku i Bobrownikach, promotor: Leszek Kajzer

Zofia Urbańska, 1984, Kultura łużycka nad środkową Wartą, promotor: Krzysztof Walenta

Bogdan Augustyniak, 1985, Średniowieczne uzbrojenie ochronne z ziem polskich w świetle badań archeologicznych prowadzonych w latach 1945-1982, promotor: Leszek Kajzer

Mirosław Jerzmanowski, 1985, Porównanie kultur strzyżowskiej i środkowo dnieprzańskiej, promotor: Jan Gurba

Tomasz Kopalski, 1985, Osadnictwo kultury łużyckiej w dorzeczu Bzury, promotor: Krzysztof Walenta

Anna Marciniak, 1985, Budownictwo obronne w „Liber beneficiorum” Jana Długosza a realia archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Bogusław Maryniak, 1985, Materiały krzemienne ze stanowiska Noski nad Josiołdą, promotor: Lucyna Domańska

Ryszard Stasiak, 1985, Kultura czerniachowska – aspekty gospodarczy, społeczny i etniczny, promotor: Jerzy Kmieciński

Grażyna Świderek, 1985, Wyznaczniki chronologiczne okresu wędrówek ludów na Pomorzu, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Katarzyna Zagórska, 1985, Ślady koczowników na ziemiach polskich w prahistorii – Awarzy i Węgrzy, promotor: Jerzy Kmieciński

Marek Broda, 1986, Drewniane budynki wieloizbowe w Polsce wczesnośredniowiecznej w IX-XIII w., promotor: Leszek Kajzer

Piotr Gajda, 1986, Kordy i tasaki w zbiorach polskich, promotor: Leszek Kajzer

Ewa Galewska-Pieńkowska, 1986, Rozwój osadnictwa na terenie Polski środkowej w I i II okresie wczesnego średniowiecza, promotor: Jerzy Kmieciński

Krzysztof Gowin, 1986, Materiały krzemienne z wczesnej epoki brązu ze stanowiska Sapanów I, promotor: Lucyna Domańska

Tomasz Kaszewski, 1986, Wpływy celtyckie i rzymskie w kaliskim skupisku osadniczym, promotor: Krzysztof Walenta

Krzysztof Owczarek, 1986, Zagadnienie ekspansji kultury pomorskiej, promotor: Jerzy Kmieciński

Małgorzata Rybicka, 1986, Osadnictwo neolityczne na Płaskowyżu Nałęczowskim i Grzędzie Horodelskiej, promotor: Jan Gurba

Andrzej Staroń, 1986, Osada wczesnośredniowieczna w Żernikach, gm. Sobków, promotor: Leszek Kajzer

Sylwia Stasiak, 1986, Miejsca kultów pogańskich w basenie Bałtyku w okresie wczesnego średniowiecza, promotor: Jerzy Kmieciński

Joanna Zielińska, 1986, Gródek wczesnośredniowieczny w Raciążku w świetle badań archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Jarosław Zięba, 1986, Rozwój osadnictwa w I i II okresie wczesnośredniowiecznym na Pomorzu Wschodnim, promotor: Jerzy Kmieciński

Robert Badowski, 1987, Zamek w Pucku w świetle badań archeologicznych 1977-1979, promotor: Leszek Kajzer

Robert Fedyk, 1987, Znaleziska monet rzymskich z I – pocz. III w. na Pomorzu, promotor: Krzysztof Walenta

Elżbieta Gołda, 1987, Kultura pomorska na terenie Borów Tucholskich, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Monika Izdebna, 1987, Dzieje badań archeologicznych na terenie Borów Tucholskich, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Adam Kędzierski, 1987, Wyniki archeologicznych badań ratowniczych prowadzonych w Kaliszu w latach 1955-1957. Analiza ceramiki, promotor: Leszek Kajzer

Elżbieta Kluze, 1987, Materiały archeologiczne z badań zamku w Drzewicy, woj. radomskie przeprowadzonych w 1985 r., promotor: Leszek Kajzer

Hanna Kudlińska, 1987, Kurhany cyklu łużycko-pomorskiego na Pomorzu, promotor: Jerzy Kmieciński

Jerzy Matysiak, 1987, Naczynia z ornamentem pól na przemian chropowaconych i gładzonych w kulturze wielbarskiej, promotor: Krzysztof Walenta

Władysław Szylkin, 1987, Ostrogi fazy lubowidzkiej kultury wielbarskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Piotr Zawilski, 1987, Metalowe części pasa w fazie lubowidzkiej na terenie Pomorza, promotor: Krzysztof Walenta

Grażyna Borkowska, 1988, Ciałopalenie w obrządku pogrzebowym ludności kultury trzcinieckiej na ziemiach polskich, promotor: Jerzy Kmieciński

Marek Chojnacki, 1988, Siedziba obronna w Lubieniu Kujawskim w świetle badań archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Sławomir Ciejka, 1988, Przemiany struktur społecznych na Pomorzu w okresie rzymskim (analiza źródeł pisanych i sepulkralnych), promotor: Krzysztof Walenta

Jarosław Gruszka, 1988, Osady kultury wielbarskiej na Pomorzu, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Roman Krucki, 1988, Drewniana zabudowa wczesnośredniowiecznego Nakła, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Iwona Krzeszewska, 1988, Interpretacja zawartości wczesnośredniowiecznych domów w Gdańsku (stanowisko 1), promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Dariusz Leśnikowski, 1988, Fajki w Polsce Północnej w świetle źródeł archeologicznych (Dzieje i obyczaj palenia tytoniu a zbiory gdańskie), promotor: Leszek Kajzer

Jolanta Makiewicz, 1988, Kultura wielbarska na terenie Borów Tucholskich, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Krystyna Skrzek, 1988, Czersk i okolice w pradziejach, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Małgorzata Węglewska, 1988, Wzajemne związki między naturalnymi złożami bursztynu a osadnictwem w okresie późnolateńskim i rzymskim na Pomorzu, promotor: Jerzy Kmieciński

Witołłd Wiklak, 1988, Osadnictwo kultury przeworskiej w dorzeczu Neru, Krzysztof Walenta

Tomasz Wojciechowski, 1988, Archeologiczne znaleziska kusz na ziemiach polskich po 1945 roku, promotor: Leszek Kajzer

Tomasz Andrzejewski, 1989, Wola Łobudzka. Ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, promotor: Krzysztof Walenta

Beata Batorowicz, 1989, Filigran i granulacja jako wyraz artystyczny wyrobów złotniczych na Pomorzu Wschodnim w okresie rzymskim, promotor: Jerzy Kmieciński

Wiktoria Długoszewska, 1989, Ruchome materiały archeologiczne z dworu obronnego w Sobocie, gm. Bielawy, woj. Skierniewickie, promotor: Leszek Kajzer

Krzysztof Kantecki, 1989, Osada wczesnośredniowieczna w Witaszewicach, gm. Góra Świętej Małgorzaty, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Ewa Krupa, 1989, Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika z dworu obronnego w Borówku, gm. Bielawy, woj. Skierniewickie, promotor: Leszek Kajzer

Piotr Kurowicz, 1989, Nowożytne materiały archeologiczne z Zamłynia koło Sieradza, promotor: Leszek Kajzer

Mirosław Makohanienko, 1989, Badania palinologiczne w rejonie osadniczym Lednogóry; rdzeń Wal/87 i I/86, promotor: Kazimierz Tobolski

Artur Tosiek, 1989, Osadnictwo obronne powiatu opoczyńskiego w średniowieczu i w czasach nowożytnych, promotor: Leszek Kajzer

Dorota Zaorska, 1989, Siekieromłoty kamienne we wczesnobrązowych kulturach ziem Polski, promotor: Lucyna Domańska

Maciej Zaorski, 1989, Młoty kamienne we wczesnobrązowych kulturach wschodniej części Europy Środkowej, promotor: Lucyna Domańska

Paweł  Zawilski, 1989, Geneza i rozwój ornamentu meandrowego na Pomorzu w okresie rzymskim (na podstawie analizy wielbarskiej ceramiki ornamentowej z badań Katedry Archeologii, promotor: Krzysztof Walenta

Mirosław Budziński, 1990, Osadnictwo kultury łużyckiej w dorzeczu górnej i środkowej Widawki, promotor: Krzysztof Walenta

Witold Gozdalski, 1990, Murowany dwór obronny w Mikorzycach, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie w świetle badań terenowych 1986-1987, promotor: Leszek Kajzer

Małgorzata Kantecka, 1990, Osada wczesnośredniowieczna w Witaszewicach, gm. Góra Świętej Małgorzaty, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Marek Kołaczyk, 1990, Gródek stożkowaty w Orenicach w świetle badań z lat 1986/87, promotor: Leszek Kajzer

Michał Matys, 1990, Znaleziska terra sigillata na terytorium kultury przeworskiej w ich kontekście społeczno-kulturowym, promotor: Jerzy Kmieciński

Jarosław Rum, 1990, Siedziby obronne województwa rawskiego w średniowieczu i czasach nowożytnych, promotor: Leszek Kajzer

Marek Silarski, 1990, Stan badań nad kulturą zarubiniecką, promotor: Jerzy Kmieciński

Marek Angerman, 1991, Cmentarzysko w Jaworznie, woj.. Częstochowskie z IV, V okresu epoki brązu na tle podgrupy kępińskiej, grupy górnośląsko-małopolskiej, promotor: Jerzy Kmieciński

Piotr Gliszczyński, 1991, Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Wierzbowa, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, promotor: Jerzy Kmieciński

Piotr Gutbier, 1991, Obraz wierzeń kultury przeworskiej na ziemiach polskich w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Jerzy Kmieciński

Agata Kałużyńska, 1991, Osada kultury przeworskiej w Sulejowie Podklasztorzu, st. 2 a, promotor: Jerzy Kmieciński

Elżbieta Kapusta, 1991, Ceramika naczyniowa z Brześcia Kujawskiego. Badania rok 1989 – na tle specyfiki późnośredniowiecznej i nowożytnej ceramiki kujawskiej, promotor: Leszek Kajzer

Barbara Kmieć, 1991, Elementy jastorfskie w kulturze pomorskiej na Pojezierzu Kaszubskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Piotr Kozieł, 1991, Zagadnienie ciągłości obrządku pogrzebowego w grupie łużyckiej i kulturze pomorskiej na podstawie grobów skrzynkowych, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Piotr Papiernik, 1991, Późny paleolit i mezolit w dolinie Pilicy, promotor: Lucyna Domańska

Norbert Słowik, 1991, Groby męskie w kulturze wielbarskiej, promotor: Krzysztof Walenta

Jerzy Szelągowski, 1991, Zarębowie wielkopolscy – między historią i archeologią, promotor: Leszek Kajzer

Małgorzata Barasińska, 1992, Zamki mazowieckie Jędrzeja Święcickiego a realia archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Jadwiga Dąbkowska, 1992, Zainteresowania starożytnicze Gustawa Zielińskiego, promotor: Leszek Kajzer

Małgorzata Dąbrowska, 1992, Ceramika kultury pomorskiej w świetle materiałów archeologicznych z południowej części Pomorza Wschodniego, promotor: Krzysztof Walenta

Abdul Jalili, 1992, Historia badań stanowiska z okresu rzymskiego w Damaszku (Syria), promotor: Tadeusz Grabarczyk

Iwona Kolad, 1992, Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury pomorskiej w Nerze, stan. 2, gm. Wartkowice, promotor: Jerzy Kmieciński

Justyna Piwowarczyk, 1992, Bransolety taśmowate i drucikowate w fazie lubowidzkiej kultury wielbarskiej, promotor: Krzysztof Walenta

Andrzej Stasiak, 1992, Zabytki archeologiczne z tzw. grodziska stożkowatego w Kępnie, promotor: Leszek Kajzer

Tomasz Szczeciński, 1992, Uzbrojenie ludności kultury pomorskiej. Studium antropologiczno-społeczne, promotor: Krzysztof Walenta

Przemysław Wesołek, 1992, Małe założenia obronne pogranicza Łęczyckiego i Mazowsza rawskiego w świetle nowych badań, promotor: Leszek Kajzer

Dariusz Witek, 1992, Osadnictwo kasztelanii brzesko-kujawskiej we wczesnym średniowieczu na podstawie źródeł archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Przemysław Wróblewski, 1992, Wystrój i wyposażenie izb zamkowych i dworskich w Polsce centralnej w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Urszula Wujek, 1992, Wierzenia ludności na Pomorzu w okresie rzymskim, promotor: Krzysztof Walenta

Leszek Zmarzły, 1992, Osadnictwo późnośredniowieczne w woj. brzesko-kujawskim na podstawie źródeł archeologicznych, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Andrzej Chlastacz, 1993, Grody w tzw. Falsyfikacie mogileńskim a realia archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Monika Cyrulska-Dukszto, 1993, Ornamentyka popielnic kultury pomorskiej ze szczególnym uwzględnieniem ornamentu narracyjnego, promotor: Krzysztof Walenta

Monika Kasprzak, 1993, Zespół późnomezolitycznych obozowisk z rejonu Kolankowa, gmina Nowa Wieś Wielka, promotor: Lucyna Domańska

Iwona Niewiarowska, 1993, Nowożytne założenie obronne w Brodni dolnej koło Łodzi, promotor: Leszek Kajzer

Małgorzata Pisarkiewicz, 1993, Inwentarz krzemienny ze stanowiska Opatowice 42, gm. Radziejów na tle późnej fazy mątewskiego komponentu kulturowego KPL, promotor: Lucyna Domańska

Tomasz Prokop, 1993, Faza wielkowiejska, promotor: Krzysztof Walenta

Abdellah Rsif, 1993, Polskie badania archeologiczne nad budownictwem islamskim, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Sławomira Ruta, 1993, Obozowisko późnomezolityczne z Jastrzębiej Góry, stan. 4, woj. Gdańskie, promotor: Lucyna Domańska

Marzena Stanecka-Al-Masharega, 1993, Nowożytne zabytki archeologiczne z Lutomierska k. Łodzi (stan. 13), promotor: Leszek Kajzer

Ryszard Adamczyk, 1994, Wisiory opasane z okresu rzymskiego na ziemiach polskich na tle europejskiego Barbaricum, promotor: Krzysztof Walenta

Radosław Janiak, 1994, Osada kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu w Rychłowicach, woj. sieradzkie, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Sylwia Jankowska-Muszelska, 1994, Piec z dworu w Modliszewicach koło Końskich na tle sztuki polskiej epoki Wazów, promotor: Leszek Kajzer

Justyna Nizio, 1994, Organizacja przestrzenna wybranych osad neolitycznych z obszaru Polski, promotor: Lucyna Domańska

Mariusz Rychter, 1994, Drewniane budownictwo mieszkalne wczesnych faz późnego średniowiecza, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Lidia Tobiczyk, 1994, Szpile kościane z okresu rzymskiego na ziemiach polskich, promotor: Krzysztof Walenta

Justyna Wojtyła, 1994, Cmentarzysko kurhanowe grupy łubienieckiej kultury trzcinieckiej w Strugach, gm. Wierzchlas, woj. sieradzkie, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Ewa Bartoszek, 1995, Problematyka obronności kościołów i klasztorów późnośredniowiecznych i nowożytnych w Polsce, promotor: Leszek Kajzer

Jolanta Gągorowska, 1995, Złote zabytki w kulturze wielbarskiej na terenie Pomorza, promotor: Krzysztof Walenta

Mariusz Kociński, 1995, Późnośredniowieczna siedziba obronna w Trzemszach, woj. konińskie, promotor: Leszek Kajzer

Marek Madaliński, 1995, Wyniki badań archeologicznych w Łasku koło Łodzi z 1992 roku, promotor: Leszek Kajzer

Sylwia Ochęcka, 1995, Amulety w kulturach okresu późnolateńskiego i rzymskiego na ziemiach polskich, promotor: Krzysztof Walenta

Małgorzata Schild, 1995, Przemiany w obrządku pogrzebowym grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej od III okresu epoki brązu do Ha D, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Monika Wojcieszek, 1995, Nowe badania nad problematyką „palazzo in fortezza” w Polsce, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Woźniak, 1995, Szesnastowieczny dwór murowany w Polsce południowej i centralnej, promotor: Leszek Kajzer

Jacek Ziętek, 1995, Grób królewski z Musova na Morawach na tle wybranych grobów książęcych z obszaru Barbaricum, promotor: Magdalena Mączyńska

Bogusława Borkowska, 1996, Cmentarzysko z V okresu epoki brązu i halsztattu C w Gockowicach, woj. bydgoskie na tle przemian kulturowych, promotor: Elżbieta Grzelakowska

Anita Chołaj, 1996, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na obszarze historycznego powiatu piotrkowskiego, promotor: Leszek Kajzer

Tamara Dembińska, 1996, promotor: Celtowie na północno-zachodnim Półwyspie Iberyjskim, promotor: Jerzy Kmieciński

Bartłomiej Gwóźdź, 1996, Kultura łużycka na Wyżynie Częstochowskiej, promotor: Jerzy Kmieciński

Dariusz Husak, 1996, Osadnictwo kultury łużyckiej w dorzeczu górnego Neru, promotor: Jerzy Kmieciński

Tomasz Kurasiński, 1996, Kultura materialna elity średniowiecznej w Polsce. Realia i episkopalia, promotor: Leszek Kajzer

Anna Lewandowska , 1996, Neolityczne osiedla obronne w kulturach naddunajskich Europy środkowej, promotor: Lucyna Domańska

Ireneusz Marchelak, 1996, Osada z końcowej fazy okresu późnorzymskiego oraz z wczesnego średniowiecza na stanowisku 12 w Bizorendzie, woj. kieleckie, promotor: Jerzy Kmieciński

Ewa Safanowska, 1996, Wczesnośredniowieczne symbole chrześcijańskie na ziemiach polskich, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Robert Wdowiak, 1996, Kolonizacja fenicka w Portugalii na przykładzie stanowisk Abul i Santa Oloia, promotor: Krzysztof Walenta

Monika Ambroziak, 1997, Typologia i chronologia motywów ornamentacyjnych na naczyniach kultury łużyckiej w Polsce środkowej, promotor: Elżbieta Grzelakowska

Barbara Arczewska, 1997, I okres epoki brązu w Polsce środkowej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Agnieszka Bartczak, 1997, Ozdoby stroju kobiecego we wczesnym średniowieczu na podstawie badań miejskich w Polsce, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Paweł Brodziak, 1997,Cmentarzyska kurhanowe na Pomorzu w epoce brązu i żelaza – studium porównawcze, promotor: Krzysztof Walenta

Michał Hibner, 1997, Ślady działalności kulturowej na cmentarzyskach kultury łużyckiej i pomorskiej w Polsce środkowej, promotor: Elżbieta Grzelakowska

Maciej Ignasiak, 1997, Próba rekonstrukcji i rozplanowania grodu w Widoradzu k/Wielunia w świetle analiz konstrukcji umocnień, reliktów i zabytków metalowych, promotor: Leszek Kajzer

Mariusz Jagiełło, 1997, Ekologiczne uwarunkowania kultury łużyckiej w Polsce środkowej, promotor: Krzysztof Walenta

Joanna Klimczak, 1997, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołów dominikańskich w Polsce, promotor: Leszek Kajzer

Romuald Kolasa, 1997, Ruchome zabytki archeologiczne z badań zamku w Brześciu Kujawskim, promotor: Leszek Kajzer

Aleksandra Kozłowska, 1997, Narzędzia rolnicze ze stanowisk wczesnośredniowiecznych z terenu Polski, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Mirosława Kubczyk, 1997, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Biskupicach, woj. konińskie, promotor: Krzysztof Walenta

Karina Lazarowska, 1997, Kolegiata wieluńska w świetle badań terenowych. Analiza zabytków ruchomych, promotor: Leszek Kajzer

Izabela Leśniewska, 1997, Opracowanie zbioru kafli piecowych z zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach koło Raciborza, promotor: Leszek Kajzer

Małgorzata Lewandowska, 1997, Okucia szkatułek w kulturze przeworskiej na terenie Polski w okresie rzymskim w aspekcie społecznym, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Linart, 1997, Średniowieczne oprawy kościane i rogowe noży, puginałów i mieczów ze zbiorów polskich, promotor: Marian Głosek

Wojciech Matras, 1997, Późnośredniowieczne warsztaty kowalskie z ziem polskich w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Mateusz Michalski, 1997, Recepcja piramid Starego Państwa w myśli archeologicznej XX w., szczególnie w literaturze polskiej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Marzanna Migdalska, 1997, Dotychczasowe osiągnięcia badawcze nad rozwojem bursztyniarstwa we wczesnym średniowieczu na terenie Polski, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Wiktor Morozowski, 1997, Domy w kulturach okresu późnolateńskiego i rzymskiego na terenie ziem polskich w świetle nowszych badań, promotor: Krzysztof Walenta

Adrianna Nowak – Nowakowska, 1997, Późnośredniowieczne i nowożytne studnie i urządzenia kanalizacyjne z ulicy Tokarskiej w Przemyślu, promotor: Leszek Kajzer

Piotr A. Nowakowski, 1997, Analiza archeologiczna zbioru z Radymna, woj. przemyskie, promotor: Leszek Kajzer

Elżbieta Pawlak, 1997, Dwór w Janiszewie na Kujawach Brzeskich w świetle badań archeologicznych – analiza artefaktów ceramicznych, promotor: Leszek Kajzer

Ewa Poturalska, 1997, Dwór w Janiszewie na Kujawach Brzeskich w świetle badań archeologicznych – próba rekonstrukcji, promotor: Leszek Kajzer

Tomasz Rashid, 1997, Osady ludności kultury wielbarskiej w Leśnie, gm. Brusy, woj. bydgoskie na tle porównawczym, promotor: Krzysztof Walenta

Agnieszka Ruta, 1997, Granica kultur czy strefa przemieszczania? Sytuacja kulturowa w II okresie epoki brązu na terenie Polski środkowej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Seweryn Rzepecki, 1997, Ceramika kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Przybranówek 43 – część wschodnia na tle innych stylistyk wczesnowióreckich, promotor: Lucyna Domańska

Marzena Sarba, 1997, Znaleziska wczesnośredniowiecznych kości do gry i figurek szachowych z ziem polskich, promotor: Marian Głosek

Wojciech Sarwa, 1997, Osadnictwo KPL na Pomorzu Gdańskim w świetle AZP, promotor: Lucyna Domańska

Ilona Siedlecka, 1997, Drewniany sprzęt domowy wczesnośredniowiecznych źródeł archeologicznych z terenu Polski, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Robert Starzyński, 1997, Znaleziska militariów w śródlądowych akwenach jako wyznacznik szlaków handlowych i wojennych na terenie Polski, promotor: Marian Głosek

Beata Szczepanik, 1997, Tancerki i muzykantki w sztuce Egiptu Nowego Państwa, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Grzegorz Szmitka, 1997, Osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne na terenie historycznego powiatu piotrkowskiego. Studium archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Barbara Szymańska, 1997, Osiągnięcia badań archeologii podwodnej na stanowiskach wczesnośredniowiecznych w Polsce, promotor: Krzysztof Walenta

Agnieszka Ucińska, 1997, Przedstawienie młodzieńców w rzeźbie doby Peryklesa, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Anna Urbańczyk, 1997, Badania pochówków ciałopalnych cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Wierzbowej, stanowisko I, gm. Wartkowice, promotor: Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska

Zofia Wilk, 1997, Cmentarzysko kultury łużyckiej na stanowisku nr 1 w Wierzbowej, gm. Wartkowice, woj. Sieradzkie, promotor: Elżbieta Grzelakowska

Witold Wujkowski, 1997, Wpływ animalistycznej sztuki scytyjskiej na kulturę chińską. Tezy Rostovtieffa w świetle nowszych badań, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Renata Ziółkowska, 1997, Ikonografia przedstawień kobiecych w rzeźbie greckiej okresu klasycznego, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Agata Andrijewska, 1998, Ozdoby z grobów kultury amfor kulistych z Kujaw, promotor: Lucyna Domańska

Marcin Brzeziński, 1998, Budownictwo o chrakterze ludystycznym w starożytnej Italii i Galii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Anna Chrońska, 1998, Problematyka najstarszego osadnictwa średniowiecznego na terenie Starego Miasta Sieradza. Badania archeologiczne na posesji rynek 2, promotor: Leszek Kajzer

Michał Czapczyński, 1998, Początki broni palnej w Polsce w świetle badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Monika Czech, 1998, Relikty pracowni garncarskiej z Warty, woj. sieradzkie, ul. Przechodnia 2 i 5 (analiza ułamków naczyń), promotor: Leszek Kajzer

Marcin Dobrowolski, 1998, Mumifikacja ciała ludzkiego w starożytnym Egipcie – narzędzia, chemikalia  i obrzędy – w okresie Nowego Państwa na podstawie istniejącej literatury naukowej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Wojciech Dudak, 1998, Zespół staromiejski w Wieluniu w świetle badań terenowych, promotor: Leszek Kajzer

Agnieszka Dudek, 1998, Osada z okresu późnorzymskiego i z wczesnej fazy wędrówek ludów na stanowisku 2 w Sieradzu – Monicach, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Grabowska, 1998, Rozplanowanie wnętrz świątyń Hatszepsut w Beir-ei-Bakalika na tle świątyń Nowego Państwa, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Radosław Herman, 1998, Jurajskie zamki kazimierzowskie, promotor: Leszek Kajzer

Eliza Jurek, 1998, Zróżnicowanie przestrzenne i chronologiczne grobowców bezkomorowych w Europie, promotor: Lucyna Domańska

Piotr Kacprzak 1998, Zabytki metalowe w zamku w Sadłowie w Ziemi Dobrzyńskiej, promotor: Leszek Kajzer

Sylwia Kaczmarek, 1998, Osada wczesnośredniowieczna w Brodni nad Wartą, promotor: Leszek Kajzer

Andrzej Korasiewicz, 1998, Nauczanie archeologii w uczelniach w Polsce do 1939 r., promotor: Magdalena Blomberg

Renata Kościelak, 1998, Pochówki zwierzęce w kulturze amfor kulistych na Kujawach, promotor: Lucyna Domańska

Marcin Ogrodowczyk, 1998, Transport lądowy w okresie Trajana na podstawie ikonografii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Agnieszka Pichuła, 1998, Konstrukcje drewniane w grobowcach bezkomorowych, promotor: Lucyna Domańska

Edyta Plichta, 1998, Nowe studia nad grzebieniarstwem średniowiecznych w Polsce, promotor: Leszek Kajzer

Agnieszka Siwers, 1998, Grodzisko w Wielowsi, gm. Sieroszewice, woj. kaliskie, promotor: Leszek Kajzer

Karol Tomczak, 1998, Władysław Biały i jego „warownie”, promotor: Leszek Kajzer

Ewa Ufnalska, 1998, Próba rekonstrukcji stroju kobiecego fazy cecelskiej kultury wielbarskiej oraz grupy masłomęckiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Adam Urbaniak, 1998, Osada kultury trzcinieckiej w Zgłowiączce, stanowisko 3, promotor: Lucyna Domańska

Anna Wiśniewska, 1998, Podwójne pochówki ciałopalne w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Mariusz Ziółkowski, 1998, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołów cysterek w Polsce, promotor: Leszek Kajzer

Dagmara Borowiak-Fijołek, 1999, Z badań archeologicznych na parceli Rynek 2 w Sieradzu. Obiekt nr 5, promotor: Leszek Kajzer

Krzysztof Bukowski, 1999, Wyroby metalowe kultury unietyckiej z Pomorza Gdańskiego, promotor: Lucyna Domańska

Zbigniew Chądzyński, 1999, Materiały luźne i z badań powierzchniowych z okresu halsztackiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu, promotor: Jan Dąbrowski

Piotr Czepas, 1999, Wielokulturowe osady w Lepszem, st. 20 i Siniarzewie, st. 35 a, na tle porównawczym, promotor: Marian Głosek

Adrianna Dobrzańska, 1999, Szkło naczyniowe i okienne z klasztoru cysterek w Ołoboku, promotor: Leszek Kajzer

Robert Frączek, 1999, Groby wojowników w kulturze oksywskiej i ich pozycja społeczna, promotor: Krzysztof Walenta

Paweł Frąsiak, 1999, Osada kultury przeworskiej w Sieradzu – Monicach, stanowisko nr 4, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Głowacka, 1999, Groby kultury łużyckiej z III i IV okresu epoki brązu na cmentarzysku w Niechmirowie Małej Wsi, st. 1, woj. sieradzkie, promotor: Jan Dąbrowski

Piotr Grębowicz, 1999, Zróżnicowanie kulturowe w II i III okresie epoki brązu na Pomorzu Gdańskim, promotor: Lucyna Domańska

Adam Grom, 1999, Historia badań archeologicznych ziem pruskich, promotor: Jerzy Kmieciński

Marcin Jagusiak, 1999, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Czarnocinie, st. 1, woj. Piotrków Trybunalski, promotor: Magdalena Mączyńska

Joanna Jamiałkowska, 1999, Tematyka archeologiczna w XIX-wiecznych czasopismach galicyjskich, promotor: Magdalena Blomberg

Krzysztof Janicki, 1999, Materiał ceramiczny z grodziska wczesnośredniowiecznego w Czerchowie, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Adam Jegliński, 1999, Monety dynastii juliańsko-klaudyjskiej jako narzędzie propagandy dynastyczno-państwowej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Magdalena Jóźwiak, 1999, Pozostałości budownictwa i rozplanowanie osad kultury przeworskiej (na podstawie badań z lat 1980-1997/8), promotor: Magdalena Mączyńska

Krzysztof Karasiewicz, 1999, Wczesnośredniowieczne wyroby złotnicze z podgrodzia gdańskiego, stanowisko 2, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Małgorzata Kiełbasińska, 1999, Opracowanie zbioru kafli piecowych z klasztoru cysterek z Ołoboku – sezon badań 1997, promotor: Leszek Kajzer

Piotr Kittel, 1999, Średniowieczne uzbrojenie Prusów do końca XIII wieku, w świetle polskich badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Iwona Kołacz, 1999, Ceramika naczyniowa z Brześcia Kujawskiego – stanowisko Zamek (sezon badawczy 1992), promotor: Leszek Kajzer

Jolanta Kowalska, 1999, Osady kultury trzcinieckiej i łużyckiej ze Złotej, st. 3, promotor: Lucyna Domańska

Andrzej Laszak-Kozanecki, 1999, Miecze rzymskie z Noricum i Panonii w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Andrzej Lemanowicz, 1999, Zabytki celtyckie i przeworskie na Kujawach, promotor: Magdalena Mączyńska

Olgierd Ławrynowicz, 1999, Średniowieczny pas rycerski w Polsce w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych, promotor: Marian Głosek

Wojciech Mach, 1999, Wczesnośredniowieczne wyposażenie grobowe środkowej i południowej Skandynawii oraz Pomorza jako demonstracja pogaństwa i chrześcijaństwa w obrządku pogrzebowym, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Joanna Mioduszewska-Wojtalik, 1999, Badania archeologiczne Starego Miasta w Sieradzu – tzw. obiekt nr 8, promotor: Leszek Kajzer

Iwona Nowak, 1999, Groby kultury łużyckiej z przełomu IV/V i V okresu epoki brązu na cmentarzysku w Niechmirowie Małej Wsi, st. 1, woj. sieradzkie, promotor: Jan Dąbrowski

Anna Ołdakowska, 1999, Amulety na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Michał Ostojski, 1999, Przedstawienia zwierząt w sztuce egipskiej okresu Starego Państwa, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Paweł Owczarek, 1999, Sceny składania ofiar Amonowi w okresie amarneńskim, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Anna Piestrzeniewicz, 1999, Materiały z osad kultury przeworskiej w Glinnie, stan. 1 i w Małej Wsi, stan. 14, promotor: Magdalena Mączyńska

Zbigniew Rybacki, 1999, Materiały luźne i z badań powierzchniowych ze środkowej i późnej epoki brązu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu, promotor: Jan Dąbrowski

Marzena Sarowska, 1999, Sepulkralny palmyreński portret kobiecy – studium ikonograficzne od II do III wieku, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Anna Sroślak, 1999, Ceramika naczyniowa z Brześcia Kujawskiego. Sezon badawczy 1991, promotor: Leszek Kajzer

Waldemar Stasiak, 1999, Wczesnośredniowieczne przedmioty związane z poruszaniem się po lodzie w świetle wykopalisk archeologicznych w Polsce, promotor: Marian Głosek

Piotr Strzyż, 1999, Mosty i przeprawy w Polsce w okresie wczesnośredniowiecznym w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, promotor: Marian Głosek

Piotr Tokarczyk, 1999, Osada kultury przeworskiej w Brzegu, stanowisko 58, gm. Pęczniew, woj. sieradzkie, promotor: Magdalena Mączyńska

Piotr Tomczyński, 1999, Średniowieczne i wczesnonowożytne krzyże pokutne z ziem polskich, promotor: Marian Głosek

Marcin Wąs, 1999, Zespół krzemienny ze stanowiska Dęby 29, gm. Dobre, w świetle metody składanek, promotor: Lucyna Domańska

Paweł Wiktorowicz, 1999, Osada kultury przeworskiej w miejscowości Rzechta, gm. Sieradz, woj. sieradzkie, promotor: Magdalena Mączyńska

Izabela Wojtal, 1999, Zamki w klasztory przemienione, promotor: Leszek Kajzer

Anna Wojtczak, 1999, Groby kultury łużyckiej z końca epoki brązu i okresu halsztackiego na cmentarzysku w Niechmirowie Małej Wsi, st. 1, woj. sieradzkie, promotor: Jan Dąbrowski

Olga Bartczak, 2000, Artefakty związane z kultem pogańskim na słowiańskim pobrzeżu Bałtyku (Słowianie Zachodni), promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Radosław Frączak, 2000, Pochówki dziecięce w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Adam Grajewski, 2000, Osadnictwo kultury trzcinieckiej na Pojezierzu Gostynińskim, promotor: Lucyna Domańska

Małgorzata Gulak, 2000, Transformacja palmyreńskiej świątyni Baala poprzez okres pełnienia funkcji sakralnych, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Ewa Hibner, 2000, Ciałopalny obrządek pogrzebowy w kulturze czerniachowskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Konrad Jędrzejczyk, 2000, Tematyka archeologiczna w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu”, promotor: Magdalena Blomberg

Marta Kasperowicz, 2000, Ceramika naczyniowa z zamku w Brześciu Kujawskim, sezon badawczy 1990 r., promotor: Leszek Kajzer

Arkadiusz Kiereś, 2000, Formowanie się kultury łużyckiej na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Izabela Klepacz, 2000, Problem pieców hypokaustycznych w Polsce, promotor: Leszek Kajzer

Dorota Kowalenko, 2000, Wytwory krzemienne kultury łużyckiej z Polski środkowej, promotor: Lucyna Domańska

Iwona Kuciapińska, 2000, Wyroby skórzane ze średniowiecznego Starego Miasta w Chojnicach, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Agnieszka Lepa, 2000, Łaźnie w Pompejach na tle architektury termalnej w Italii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Piotr Momot, 2000, Ślady kultury przeworskiej na Górze Birów, promotor: Magdalena Mączyńska

Maria Opałek, 2000, Rekonstrukcja stroju męskiego w kulturze przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim, promotor: Magdalena Mączyńska

Anita Pawlak, 2000, Kafle piecowe i zabytki szklane z ratusza na Nowym Rynku w Łowicz, promotor: Leszek Kajzer

Piotr Pietracho, 2000, Zabytki wyposażenia kuchni wczesnośredniowiecznej w świetle źródeł archeologicznych na ziemiach polskich, promotor: Marian Głosek

Renata Raj, 2000, Zabawki z wczesnośredniowiecznych osad miejskich z Pomorza, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Michał Sęk, 2000, Późny neolit w Polsce środkowej, promotor: Lucyna Domańska

Jerzy Sikora, 2000, Kazimierz Sprawiedliwy jako fundator w świetle badań terenowych, promotor: Leszek Kajzer

Kalina Skóra, 2000, Zapinki 1 serii V grupy Almgrena w kulturach przeworskiej i luboszyckiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Nikodem Szczygłowski, 2000, Świątynie Chersonesu i Pantikapajonu w epoce hellenistycznej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Justyna Ścibor, 2000, Recepcja elementów egiptyzujących na przykładzie architektury grobowej i założeń pałacowych od końca XVIII do początku XX wieku na terenie obecnej Rzeczypospolitej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Monika Zielińska, 2000, Późnośredniowieczne ostrogi z gwiaździstym bodźcem z terenu ziem polskich w świetle badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Gabriela Ziółkowska, 2000, Murowany dwór na kopcu w Białaczowie w świetle badań terenowych z lat 1997-1998, promotor: Leszek Kajzer

Krzysztof Błaszczyk, 2001, Zamek w Drzewicy. Rezydencja czy siedziba obronna, promotor: Leszek Kajzer

Monika Czerobska, 2001, Struktura osadnicza wiejska i wczesnomiejska północnych Niemiec w porównaniu z Pomorzem Zachodnim, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Paweł Dzwonik, 2001, Materiały archeologiczne z dworu obronnego w Siemkowicach, woj. łódzkie, promotor: Leszek Kajzer

Dominik Elkowicz, 2001, Architektura pałacowa Palestyny do okresu podboju perskiego, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Tomasz Gazda, 2001, Zespoły templariuszy i joannitów na ziemiach polskich w średniowieczu. Możliwości poznawcze archeologii, promotor: Leszek Kajzer

Joanna Głowa, 2001, Fibule grupy IV Almgrena w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Joanna Góźdź, 2001, Wątek dionizyjski w attyckim czarnofigurowym malarstwie wazowym, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Jakub Jedliński, 2001, Archeologia w badaniach wsi opuszczonych we Francji, promotor: Leszek Kajzer

Michał Kaleta, 2001, Repliki i rekonstrukcje łodzi słowiańskich w świetle średniowiecznych znalezisk archeologicznych na Pomorzu, promotor: Marian Głosek

Vojtĕch Kašpar, 2001, Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika naczyniowa z Pragi. (Studium porównawcze), promotor: Leszek Kajzer

Magdalena Kulczyńska, 2001, Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Ciebłowicach Dużych, gmina Tomaszów Mazowiecki. Część 2, promotor: Magdalena Mączyńska

Piotr Łysek, 2001, Ikonografia zawodów lekkoatletycznych na amforach panatejskich – biegi, promotor:Ilona Skupińska – Lovset

Kirył Marinow, 2001, Wielkie Tyrnowo w późnym średniowieczu i jego fortyfikacje, promotor: Leszek Kajzer

Nadiya Maydanyuk, 2001, Przęśliki z łupku wołyńskiego, gliniane i kamienne ze zbiorów pomorskich na tle porównawczym, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Anna Nierychlewska, 2001, Budownictwo obronne powiatu radomskiego w okresie od XIII do XVIII w., promotor: Leszek Kajzer

Monika Niziołek, 2001, Rekonstrukcja stroju męskiego w kulturze przeworskiej w młodszym okresie rzymskim, promotor: Magdalena Mączyńska

Aneta Nowakowska, 2001, Urządzenia portowe na Pomorzu we wczesnym średniowieczu. Elementy transportu wodnego, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Magdalena Pawłowska, 2001, Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Ciebłowicach Dużych, gmina Tomaszów Mazowiecki. Część 1, promotor: Magdalena Mączyńska

Magdalena Pierek, 2001, Stan badań nad pomorskim rogownictwem we wczesnym średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem ornamentu, promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Marcin Sobczak, 2001, Elementy kultury pucharów lejkowatych na wczesnobrązowych stanowiskach Pomorza Gdańskiego, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Marlena Spannbauer, 2001, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na wczesnośredniowiecznych kaflach z ziem polskich, promotor: Marian Głosek

Małgorzata Staszałek, 2001, Geneza i rozwój teatru rzymskiego w Italii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Jacek Bernacki, 2002, Wczesnośredniowieczne elementy rzędu końskiego w świetle znalezisk archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Rafał Brzejszczak, 2002, Analiza kulturowa skarbów brązowych z IV/V okresu epoki brązu z terenów Borów Tucholskich, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Aleksandra Cerak, 2002, Klamerki esowate typu B w fazie lubowidzkiej kultury wielbarskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Kamila Dobska, 2002, Obrządek pogrzebowy kultury trzcinieckiej na obszarze Polski Środkowej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Daniel Dudek, 2002, Budowle obronne fundacji Kazimierza Wielkiego na Sandomierszczyźnie, promotor: Leszek Kajzer

Michał Korczyński, 2002, Sposoby oznaczania grobów na powierzchni ziemi w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Izabela Kowalska, 2002, Zastosowanie cech zmienno nieciągłej w badaniach populacji nowożytnej z Brześcia Kujawskiego (stanowisko „k”), promotor: Henryk Stolarczyk

Beata Lewicka, 2002, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Pludwinach, pow. Zgierz, promotor:Magdalena Mączyńska

Marcin Łukaszewski, 2002, Wiejskie dwory Podlodowskich herbu Janina, promotor: Leszek Kajzer

Paweł Pawlikowski, 2002, Ceramika naczyniowa z zespołu klasztornego w Ołoboku, woj. Wielkopolskie, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Piech, 2002, Wpływ uzbrojenia koczowników na uzbrojenie polskie w średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Dominik Siewierski, 2002, Rzymskie mosty i akwedukty z terenów prowincji hiszpańskich, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Tomasz Wąsowski, 2002, Rozwój miast komunalnych na Górnym Śląsku. Studium archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Tomasz Zieliński, 2002, Średniowieczne uzbrojenie mieszczan na Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Tomasz Żakieta, 2002, Uzbrojenie Armii Rzymskiej w ikonografii kolumny Trajana, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Katarzyna Białek, 2003, Stratygrafia horyzontalna na wielkopolskich cmentarzyskach kultury Przeworskiem w Wymysłowi, pow. Gostyń i Młodzikowie, pow. Środa, promotor: Magdalena Mączyńska

Beata Bokina, 2003, Straty polskiej archeologii w wyniku wydarzeń 17. IX. 1939 r., promotor: Magdalena Blomberg

Sylwia Borek, 2003, Tzw. Nowe Miasto w Radomiu jako przykład miejskiej fundacji Kazimierza Wielkiego, promotor: Leszek Kajzer

Erwin Buda, 2003, Osada kultury przeworskiej w Olewinie, pow. Wieluń, część I, promotor: Magdalena Mączyńska

Joanna Byczkowska, 2003, Wisiorki gruszkowate i kuliste w fazie lubowidzkiej kultury wielbarskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Sylwester Chmielowiec, 2003, Przedstawienia tzw. zbroi szyderczej w ikonografii średniowiecza z terenu Małopolski, promotor: Marian Głosek

Monika Fiktus, 2003, Rogowe i kościane elementy uzbrojenia średniowiecznego, promotor: Marian Głosek

Monika Furman, 2003, Dzieje badań archeologicznych na Sandomierszczyźnie (na podstawie literatury i archiwaliów sandomierskich), promotor: Magdalena Blomberg

Kamila Głowacka, 2003, Kuźnie na grodziskach wczesnośredniowiecznych w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Adam Golański, 2003, Znaleziska neolitycznych narzędzi kamiennych na obszarach  zwartego osadnictwa mezolitycznego, promotor: Lucyna Domańska

Łukasz Grzywacz, 2003, Siedziby drobnych urzędników krzyżackich na Ziemi Chełmińskiej, Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, promotor: Leszek Kajzer

Krzysztof Han, 2003, Średniowieczne założenia obronne w dolinie Dunajca, promotor: Leszek Kajzer

Anna Krawul, 2003, Osada kultury przeworskiej w Strobinie, pow. Wieluń, st. 3 i 3 A. Część IV, promotor: Magdalena Mączyńska

Monika Kruszewska, 2003, Rynek w Bieruniu Starym, woj. śląskie w świetle badań archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Kujanek, 2003, Insygnia wodzowskie z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu, promotor: Lucyna Domańska

Małgorzata Kuklińska, 2003, Osadnictwo epoki kamienia w rejonie jeziora Drętwo w świetle badań planigraficznych, promotor: Lucyna Domańska

Anna Michalak, 2003, Rola Biblioteki Warszawskiej w popularyzacji archeologii, promotor: Magdalena Blomberg

Izabela Panuś, 2003, Funkcje obronne architektury pałacowej Heroda Wielkiego, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Małgorzata Pietras, 2003, Osadnictwo celtyckie w hiszpańskiej Galicji, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Rafał Rutowicz, 2003, Uzbrojenie mieszczan w Wielkopolsce w średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Katarzyna Sawicka, 2003, Osada kultury przeworskiej w Olewinie, pow. Wieluń, część II, promotor: Magdalena Mączyńska

Monika Stępień, 2003, Archeologiczna działalność Jana Dylika, promotor: Magdalena Blomberg

Andrzej Strugalski, 2003, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie mieszkańców grodów we wczesnym średniowieczu w Wielkopolsce w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Anna Trzcina, 2003, Badania Gródków stożkowatych w świetle kwestionariusza Janiny Kamieńskiej, promotor: Leszek Kajzer

Aleksander Wiater, 2003, Propaganda i potęga państwa rzymskiego w świetle ikonografii galo-rzymskich łuków monumentalnych i przedstawień łuków rzymskich na monetach w okresie wczesnego Imperium, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Bożena Wójcik, 2003, Ludwika Krzywickiego badania pilikalni litewskich, promotor: Magdalena Blomberg

Radosław Zdaniewicz, 2003, Hełmy późnośredniowieczne w Polsce w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Aneta Aniśkiewicz, 2004, Osadnictwo wczesnej kultury pucharów lejkowatych w rejonie Dębów-Krzywosądza, promotor: Lucyna Domańska

Agnieszka Augustyniak, 2004, Powstanie i rozwój średniowiecznego pancerza zbrojnikowego na ziemiach polskich w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Grzegorz Barczyk, 2004, Materiały archeologiczne z wykopu nr 5 na zamku w Radomiu. Szkło, promotor: Leszek Kajzer

Anna Bączyńska, 2004, Tradycje rzymskie w rozplanowaniu miast syryjskich, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Magdalena Błaszczyk, 2004, Zamki „szlaku orlich gniazd” w czasach nowożytnych. Lustrowane zamki królewskie, promotor: Leszek Kajzer

Agnieszka Błędowska, 2004, Wędzidła końskie na cmentarzysku zachodniobałtyjskim w Równinie Dolnej, stan. III, pow. Kętrzyn, promotor: Magdalena Mączyńska

Mariusz Ciszak, 2004, Najstarsze materiały krzemienne kultury pucharów lejkowatych z doliny Warty na odcinku miedzy Kołem a Śremem, promotor: Lucyna Domańska

Piotr Fudziński, 2004, Cmentarzysko grupy wielkowiejskiej we Władysławowie-Chłapowie, stanowiska 32 i 33, pow. Puck, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Maksymilian Gałan, 2004, Osada kultury przeworskiej w Strobinie, pow. Wieluń, część V, promotor: Magdalena Mączyńska

Tomasz Grzanka, 2004, Wędzidła późnośredniowieczne z ziem polskich w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Karmel Hijaz, 2004, Ikonografia terakotowych przedstawień Izydy w Egipcie w okresach ptolemejskim i rzymskim, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Bartłomiej Karczemski, 2004, Neolit strefy litoralnej południowego Bałtyku, promotor: Lucyna Domańska

Bartosz Kotarba, 2004, Późnośredniowieczne uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie plebejów na ziemiach polskich w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Agnieszka Kruczkowska, 2004, Późnośredniowieczne sprzączki z terenu Wielkopolski w świetle źródeł archeologicznych i ikonograficznych, promotor: Marian Głosek

Arkadiusz Kubiaczyk, 2004, Osada kultury przeworskiej w Strobinie, pow. Wieluń, część VI, promotor: Magdalena Mączyńska

Tomasz Łapa, 2004, Archeologia w piśmiennictwie Henryka Sienkiewicza, promotor: Magdalena Blomberg

Joanna Majchrzak, 2004, Wyobrażenia zwierząt w neolicie ziem polskich, promotor: Lucyna Domańska

Aneta Malinowska, 2004, Domy kultowe w kulturze pucharów lejkowatych, promotor: Lucyna Domańska

Tomasz Mazurkiewicz, 2004, Osadnictwo w epoce kamienia na terenie Kotliny Sieradzkiej, promotor: Lucyna Domańska

Anna Niedzielska, 2004, Cmentarzyska wczesnośredniowieczne w centralnej Polsce, promotor: Leszek Kajzer

Katarzyna Nowak, 2004, Wieża jako forma architektury sakralnej w Palmyrze, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Maciej Pańczak, 2004, Tzw. renesansowe dwory murowane ziemi przemyskiej i sanockiej, promotor: Leszek Kajzer

Adam Pazderski, 2004, Wpływ środowiska na osadnictwo kultury pomorskiej na Pojezierzu Kaszubskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Klaudia Pisarska, 2004, Równoleżnikowy system więzi kulturowych społeczeństw cyklu naddunajskiego na Niżu Polskim, promotor: Lucyna Domańska

Katarzyna Pisera, 2004, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie w średniowiecznych zamkach prywatnych w Małopolsce w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Małgorzata Radziszewska, 2004, Ceramika naczyniowa z zamku w Lubawie, promotor: Leszek Kajzer

Justyna Ruszkiewicz, 2004, Średniowieczne i wczesnonowożytne Pabianice w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Justyna Sobczyk, 2004, Kafle piecowe z zamku w Lubawie, promotor: Leszek Kajzer

Beata Sobieraj, 2004, Wystrój architektoniczny fasad grobowców typu pałacowego w Petrze, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Roksana Sroka, 2004, Przedstawienia tzw. zbroi białej w średniowiecznym malarstwie tablicowym z ziem polskich, promotor: Marian Głosek

Daniel Stępień, 2004, Zabytki ruchome z zamku krzyżackiego w Sątocznie, promotor: Leszek Kajzer

Adriana Surgot, 2004, Typ „galilejski” architektury synagogalnej. Geneza i rozwój, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Andrzej Truchlewski, 2004, Andrzej Nadolski. Sylwetka badacza, promotor: Magdalena Blomberg

Małgorzata Tymkow, 2004, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na Mazowszu w średniowieczu w świetle źródeł ikonograficznych, promotor: Marian Głosek

Justyna Wojtanowska, 2004, Analiza planigraficzna ceramiki na stanowisku 23/24 w Wilkostowie, gm. Aleksandrów Kujawski, promotor: Lucyna Domańska

Radosław Zakrzewski, 2004, Narzędzia rdzeniowe w mezolicie ziem polskich, promotor: Lucyna Domańska

Piotr Brożyna, 2005, Elementy tarcz w kulturze oksywskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Cieplucha, 2005, Materiały archeologiczne ze Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Zespół Jezuicki, promotor: Leszek Kajzer

Karolina Cieślak, 2005, Wybrane osady kultury pucharów lejkowatych z obszaru Niżu i Starowysoczyzny. Analiza porównawcza, promotor: Lucyna Domańska

Karolina Gawlik, 2005, Przedmioty kultu na stanowiskach nowożytnych, promotor: Leszek Kajzer

Artur Ginter, 2005, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie mieszkańców grodów w Polsce środkowej we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Aneta Gorszwa, 2005, Typologia, chronologia i interpretacja wątku zygzaka w epoce kamienia, promotor: Lucyna Domańska

Katarzyna Hojna, 2005, Monografia grupy wielkowiejskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Aneta Jedynak, 2005, Konstrukcje wewnętrzne w grobach grupy masło męckiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Katarzyna Kilinowska, 2005, Zamek we Włocławku w świetle badań archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Krystian Kozerawski, 2005, Budownictwo obronne w okresie wpływów rzymskich w północno-zachodniej Szkocji, na Szetlandach, Orkadach i Hebrydach, promotor: Magdalena Mączyńska

Konrad Lasocki, 2005, Dunajec – szlak wojskowy i handlowy w średniowieczu w świetle znalezisk, promotor: Marian Głosek

Piotr Majewski, 2005, Naczynia ceramiczne w późnośredniowiecznym malarstwie tablicowym w zbiorach polskich, promotor: Leszek Kajzer

Monika Nawrocka, 2005, Znaleziska z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu rzymskiego z Polski środkowej, promotor: Magdalena Mączyńska

Tomasz Olszacki, 2005, Wzgórze zamkowe w Sieradzu – nowe interpretacje, promotor: Leszek Kajzer

Ewa Oziemska, 2005, Analiza osadnictwa na Pogórzach Jarosławskim i Hermanowickim w okresie przedrzymskim i wpływów rzymskich w oparciu o materiały AZP, promotor: Magdalena Mączyńska

Arkadiusz Panek, 2005, Techniki produkcji broni osobistego użytku w średniowieczu na ziemiach polskich, promotor: Marian Głosek

Andrzej Piestrzyński, 2005, Groby szkieletowe kultury przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Nina Piotrak, 2005, Zamki katarskie. Między mitem a rzeczywistością, promotor: Leszek Kajzer

Magdalena Piotrowska, 2005, Elementy stroju na popielnicach kultury pomorskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Tamara Pirowicz, 2005, Wytwory kamienne z osady kultury pucharów lejkowatych w Wilkostowie, stan. 23/24, gm. Aleksandrów Kujawski, promotor: Lucyna Domańska

Dominik Płaza, 2005, Analiza technologiczna materiałów krzemiennych ze stanowiska Jastrzębia Góra 4, województwo pomorskie, promotor: Lucyna Domańska

Marcin Pruszyński, 2005, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na średniowiecznych zamkach królewskich w Małopolsce w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Anna Rybarczyk, 2005, Osadnictwo w epoce kamienia na terenie byłego województwa konińskiego w świetle AZP, promotor: Lucyna Domańska

Aleksandra Stępień, 2005, Ceramika kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Kobylanki 2, gmina Skulsk, promotor: Lucyna Domańska

Adrianna Szczerba, 2005, Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla) i jego zainteresowania archeologiczne, promotor: Magdalena Blomberg

Mikołaj Szczerkowski, 2005, Wczesnośredniowieczne grody na Pomorzu Zachodnim w świetle badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Anna Teodorczyk, 2005, Mechanizmy adaptacji wzorców baalberskich przez społeczności grupy wschodniej KPL, promotor: Lucyna Domańska

Łukasz Trzciński, 2005, Wczesnośredniowieczny materiał zabytkowy z Ostrowitego, gm. Chojnice, promotor: Leszek Kajzer

Katarzyna Urbańska, 2005    Badania archeologiczne Starego Rynku w Kutnie. Wykop III, promotor: Leszek Kajzer

Monika Włodarczyk, 2005, Konstrukcje wałów grodzisk wczesnośredniowiecznych na terenie Wielkopolski południowej w świetle badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Ewa Bazela, 2006, Wczesnośredniowieczne grody w Polsce środkowej w świetle badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Joanna Bebel, 2006, Rekonstrukcje cmentarzyska kultury wielbarskiej w Ciepłem, pow. Tczew, promotor: Magdalena Mączyńska

Adam Dziedzic, 2006, Broń strzelcza we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Radosław Górecki, 2006, Elementy kręgu halsztackiego w grupie śląskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Mariusz Grzegorczyk, 2006, Uzbrojenie kultury łużyckiej w świetle znalezisk z Polski środkowej, promotor: Marian Głosek

Paweł Jagiełło, 2006, Mitreum. Rozplanowanie przestrzeni kultowej oraz symbolika wyobrażeń kultowych na podstawie materiału archeologicznego z Ostii i Frankfurtu nad Menem, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Agnieszka Janowska, 2006, Wyposażenie grobów kultury wielbarskiej w świetle analiz antropologicznych, promotor: Magdalena Mączyńska

Rafał Karkowski, 2006, Symbolika władzy na monetach okresu rozbicia dzielnicowego, promotor: Leszek Kajzer

Aleksandra Kobierska, 2006, Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Pabianicach, st. 5, promotor: Magdalena Mączyńska

Agata Kot, 2006, Analiza przestrzenna cmentarzyska kultury wielbarskiej w Pruszczu Gdańskim, stan. 10, pow. Gda, promotor: Magdalena Mączyńska

Justyna Krawczyk, 2006, Teatr rzymski w Palestynie i Arabii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Paulina Machałowska, 2006, Katakumby papieskie w Rzymie. Rozplanowanie i wystrój, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Agnieszka Majda, 2006, Symbolika orientacji astronomicznej neolitycznych obiektów grobowych z terenu Polski, promotor: Lucyna Domańska

Joanna Marciniak, 2006, Ceramika naczyniowa z badań ratusza Nowego Miasta w Łowiczu, promotor: Leszek Kajzer

Magdalena Miller, 2006, Bransolety sztabkowate i taśmowe w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Karolina Minias, 2006, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ldzaniu, stan. 4, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Jarosław Olejnik, 2006, Zespół kafli piecowych z zamku radomskiego, promotor: Leszek Kajzer

Kamila Pietkiewicz, 2006, Osadnictwo średniowieczne na Ziemi Kłodzkiej. Studium archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Rezner, 2006, Analiza planigraficzna obozowisk mezolitycznych z obszaru Polski, promotor: Lucyna Domańska

Joanna Stefańczyk, 2006, Bohdana Janusza badania archeologiczne i prace konserwatorskie w Galicji Wschodniej, promotor: Magdalena Blomberg

Katarzyna Szperkowska, 2006, Wyposażenie grobów kultury czerniachowskiej i Sintana de Mures w świetle analiz antropologicznych, promotor: Magdalena Mączyńska

Małgorzata Śliwka, 2006, Konstrukcje grobowe pochówków książęcych z okresu rzymskiego w Polsce, promotor: Magdalena Mączyńska

Marcin Wiechno, 2006, Budownictwo mieszkalne społeczeństw łowiecko-zbierackich na terenie Polski, promotor: Lucyna Domańska

Katarzyna Witczak, 2006, Wczesnośredniowieczne grody na Mazowszu północnym w świetle badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Tomasz Włodarski, 2006, promotor: Status kobiety i mężczyzny w neolicie ziem polskich, promotor: Lucyna Domańska

Krzysztof  Wolski, 2006, Średniowieczne i wczesnonowożytne polskie pola bitew w świetle badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Michał Andrzejewski, 2007, Wpływ czasopisma „Ziemia” na popularyzację archeologii, promotor: Magdalena Blomberg

Artur Bakaj, 2007, Materiały archeologiczne z badań Rynku w Chojnicach (ceramika naczyniowa z sezonu 2000), promotor: Leszek Kajzer

Anna Borek, 2007, Analiza zbioru zabytków metalowych z ulicy Panieńskiej w Łęczycy, promotor: Leszek Kajzer

Aneta Brudnicka, 2007, Prawne aspekty badań archeologicznych w świetle obowiązujących przepisów, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Ilona Cecot, 2007, Aspekt wielokulturowości antycznej Aleksandrii pod względem topografii, sztuki i architektury, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Marta Chojnacka, 2007, Miecze średniowieczne znalezione na ziemiach polskich po 1980 roku, promotor: Marian Głosek

Monika Cichocka, 2007, Ossuaria w okresie drugiej świątyni jerozolimskiej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Sylwia Cichocka, 2007, Cmentarzyska z okresu rzymskiego w Ośrodku Świętokrzyskim, promotor: Magdalena Mączyńska

Tomasz Cieślak, 2007, Kultura łużycka w dolinie Jezior Raduńskich na Pojezierzu Kaszubskim, promotor:Tadeusz Grabarczyk

Marek Dereń, 2007, Wielka Waga na Rynku Głównym w Krakowie w świetle badań archeologicznych w latach 2005-2006, promotor: Leszek Kajzer

Wiktor Duda, 2007, Rozplanowanie cmentarzysk kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami, promotor: Magdalena Mączyńska

Mariusz Dziemitko, 2007, Znaleziska bransolet i naszyjników w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Maciej Ficyk, 2007, Hełmy średniowieczne w ikonografii Pomorza Wschodniego, promotor: Marian Głosek

Marta Garas, 2007, Analiza zbioru kafli piecowych z Ujazdu koło Tomaszowa Mazowieckiego, promotor: Leszek Kajzer

Krystiana Gierszewska, 2007, Kultura pomorska w Dolinie dolnej Wisły, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Wojciech Głowa, 2007, Kramy bogate na Rynku Głównym w Krakowie w świetle badań archeologicznych w latach 2005-2006, promotor: Leszek Kajzer

Krzysztof Grzelak, 2007, Pasje archeologiczne Zygmunta Glogera, promotor: Magdalena Blomberg

Magdalena Hertel, 2007, Ślady osadnictwa celtyckiego w Polsce południowo-wschodniej, promotor: Magdalena Mączyńska

Radosław Jedynak, 2007, Stacje Władysława Jagiełły – studium archeologiczno-architektoniczne, promotor: Leszek Kajzer

Małgorzata Kamińska, 2007, Wczesnośredniowieczne uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie z terenu Polski środkowej w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Aleksandra Kompa, 2007, Topografia starożytnego Olintu, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Judyta Kotus, 2007, Ozdoby z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk w Lubominie, Wandynowie i Dobrzyniu nad Wisłą, promotor: Leszek Kajzer

Jolanta Kozakiewicz, 2007, Znaleziska pancerzy kolczych z okresu wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, promotor: Marian Głosek

Aleksandra Krawiec, 2007, Zespół miejski w Sieradzu w świetle ostatnich pięćdziesięciu lat badań archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Łukasz Kubiak, 2007, Wpływ uzbrojenia ruskiego na uzbrojenie polskie w średniowieczu, promotor: Marian Głosek

Rafał Kubisiak, 2007, Flasze z kryzą na stanowiskach kultury pucharów lejkowatych z Niżu Polskiego, promotor: Lucyna Domańska

Karolina Kulesza, 2007, „Święte góry” na ziemiach polskich. Studium archeologiczno-antropologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Jacek Leder, 2007, Kultura łużycka na Pojezierzu Krajeńskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Piotr Łuczak, 2007, Kultura pucharów lejkowatych i „kultury cyklu leśnego” – problem wzajemnych relacji, promotor: Lucyna Domańska

Marcin Magdziński, 2007, Kultura łużycka na Żuławach Wiślanych, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Przemysław Paradowski, 2007, Falsyfikaty zabytków archeologicznych w okresie rzymskim i wędrówek ludów, promotor: Magdalena Mączyńska

Kamila Patuła, 2007, Wędzidła wczesnośredniowieczne z terenu Wielkopolski w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Agata Redlińska, 2007, Standardy i odmienności w pochówkach szkieletowych we wczesnym średniowieczu, promotor: Leszek Kajzer

Paweł Rozwód, 2007, Wytwórczość przedmiotów kościanych i rogowych w średniowiecznym Ostrówku w Opolu, promotor: Leszek Kajzer

Piotr Sator, 2007, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na monetach Piastów w XIII w., promotor: Marian Głosek

Łukasz Stępień, 2007, Topografia Cezarei Nadmorskiej za panowania Heroda Wielkiego, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Monika Troszczyńska, 2007, Późnośredniowieczna siedziba obronna w Barłogach, gmina Rzgów, powiat koniński, województwo wielkopolskie w świetle badań archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Przemysław Walczak, 2007, Dwie osady kultury przeworskiej w Arkadii, stan. 3 i Walewicach, stan. 2, powiat łowicki, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Wybrzak, 2007, Obrządek pogrzebowy w okresie rzymskim w środkowej Polsce, promotor: Magdalena Mączyńska

Aleksandra Ziarek, 2007, Dzieje badań kopca Kraka w świetle publikacji, promotor: Magdalena Blomberg

Jarosław Ziemba, 2007, Możliwości rekonstrukcji „szkatułek” drewnianych z okresu wpływów rzymskich, promotor: Magdalena Mączyńska

Wioleta Ankutowicz, 2008, Wpływ warunków środowiska na rozwój osadnictwa pradziejowego w rejonie Wysoczyzny Żarnowieckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Michał Beda, 2008, Ceramika naczyniowa z zamku w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, sezon badawczy 1997, promotor: Magdalena Blomberg

Dorota Borzdyńska, 2008, Kafle płytowe z zamku w Pińczowie. Sezon 2006, promotor: Leszek Kajzer

Weronika Bujnowicz, 2008, Ceramika naczyniowa ze skrzydła wschodniego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach Raciborskich, promotor: Leszek Kajzer

Karol Demkowicz, 2008, Importy broni rzymskiej na ziemiach polskich, promotor: Magdalena Mączyńska

Natalia Figiel, 2008, Leptis Magna za Sewerów. Topografia miasta, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Grażyna Gładka, 2008, „Z otchłani wieków” – 80 lat popularyzacji archeologii, promotor: Magdalena Blomberg

Ireneusz Jakubczyk, 2008, Nożyce w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Daniel Janoszek, 2008, Zmiany układu topograficznego Jerozolimy od założenia miasta do jej zdobycia przez cesarza Hadriana, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Kinga Klajber, 2008, Reurbanizacja Jerozolimy w okresie panowania Heroda Wielkiego, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Karolina Kot, 2008, Wielokulturowa osada w Ostrowitem, gm. Chojnice, woj. Pomorskie, promotor: Magdalena Mączyńska

Adam Krakowiak, 2008, Analiza planigraficzna obozowisk mezolitycznych z rejonu Kolankowa województwo kujawsko-pomorskie, promotor: Lucyna Domańska

Angelika Lichnowska, 2008, Zapinki grupy V serii 8 w kulturze wielbarskiej w fazie lubowidzkiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Katarzyna Maciejewska, 2008, Śladami Pauzaniasza po starożytnej Helladzie, budownictwo sakralne Olimpii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Mariusz Matuszak, 2008, Materiały luźne i z badań powierzchniowych kultury przeworskiej w zbiorach Muzeum kręgowego w Sieradzu, promotor: Magdalena Mączyńska

Janina Ochrytkow, 2008, Tematyka archeologiczna w czasopiśmie „Kłosy” 1865-1890, promotor: Magdalena Blomberg

Katarzyna Olkowicz, 2008, Janina Kamińska, życie i dorobek naukowo-badawczy, promotor: Magdalena Blomberg

Monika Pajor, 2008, Ceramika kultury przeworskiej z faz C3-D1 na Śląsku i w Wielkopolsce, promotor: Magdalena Mączyńska

Adam Pankowski, 2008, Średniowieczne uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie mieszczan z terenu Małopolski w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Sylwia Płusa, 2008, Teoria ojca Rolanda de Voux w świetle najnowszych badań archeologicznych, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Łukasz Słociński, 2008, Zabytki archeologiczne z kolekcji Władysława Tarczyńskiego w Muzeum w Łowiczu, promotor: Magdalena Mączyńska

Łukasz Solecki, 2008, Stan badań nad zachodnią granicą kultury janisławickiej, promotor: Lucyna Domańska

Magdalena Stępińska, 2008, Zastosowanie metod fizykochemicznych w badaniach archeologicznych, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Wiktor Studziński, 2008, Stan badań nad importami rzymskimi w Polsce środkowej, promotor: Magdalena Mączyńska

Piotr Sysiak, 2008, Modele wyjaśnienia procesów dezintegracji kultur archeologicznych, promotor: Lucyna Domańska

Joanna Talaga, 2008, Kafle z badań zamku w Pińczowie. Sezon badawczy 2005, promotor: Leszek Kajzer

Marta Włodarczyk, 2008, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na średniowiecznych pieczęciach Pomorza Zachodniego, promotor: Marian Głosek

Tina Wnukowska, 2008, Polskie badania archeologiczne na wzgórzu Kom el-Dikka w świetle badań nad starożytną Aleksandrią, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Marta Wolanin, 2008, Najstarsze kościoły Sandomierza i okolic w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, promotor: Leszek Kajzer

Anna Zirk-Sadowska, 2008, Układ urbanistyczny osady przedlokacyjnej w Krakowie, promotor: Leszek Kajzer

Ewelina Alichniewicz, 2009, Bransolety wężowate kręgu nadłabskiego w okresie wpływów rzymskich, promotor: Magdalena Mączyńska

Rafał Ambroziak, 2009, Materiały z sondażowych badań archeologicznych na Rynku Nowego Miasta w Łowiczu w 2005 roku, promotor: Magdalena Blomberg

Łukasz Antosik, 2009, Tekstylia z badań wykopaliskowych prowadzonych na Wzgórzu Zamkowym w Pułtusku w latach 1979-1981, promotor: Leszek Kajzer

Krzysztof Bagiński, 2009, Motyw „drabinki” na ceramice grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych, promotor: Lucyna Domańska

Jakub Baranowski, 2009, Ceramika naczyniowa z dworu i zamku w Narzymiu. Sezon 2006, promotor: Leszek Kajzer

Paulina Domagała, 2009, Elementy uzbrojenia w grupie kaszubskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Małgorzata Dziurdź, 2009, Średniowieczne paradne ostrogi i strzemiona związane z Polską, promotor: Marian Głosek

Beata Gawęcka, 2009, Ceramika naczyniowa ze skrzydła zachodniego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach Raciborskich, promotor: Leszek Kajzer

Konrad Gawryszczak, 2009, Zabytkowe przedmioty metalowe z dworu i zamku w Narzymiu, promotor: Leszek Kajzer

Aleksandra Grabowska, 2009, Kultura pomorska na ziemi lęborskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Marta Janus, 2009, Stan badań nad kulturą jastorfską, promotor: Magdalena Mączyńska

Tomasz Jurek, 2009, Cirrus Maximus: wyścigi rydwanów jako przykład organizacji widowiska masowego w starożytnym Rzymie, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Barbara Kałużna, 2009, Uzbrojenie mieszczan w średniowieczu na terenie Pomorza Wschodniego w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Mariusz Kasica, 2009, Elementy uzbrojenia na popielnicach twarzowych, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Justyna Kasperek, 2009, Groby kloszowe na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Justyna Kopecka, 2009, Stałe wystawy archeologiczne w Muzeum Okręgowym w Sieradzu i ich rola w popularyzacji pradziejów, promotor: Magdalena Blomberg

Maciej Kostanek, 2009, Topory neolityczne z terenu Wielkopolski i Kujaw, promotor: Lucyna Domańska

Michał Kubik, 2009, Termy Karakalli jako przykład budowy ludycznej w okresie późnego Cesarstwa, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Monika Michałowicz, 2009, Broń w epoce kamienia, promotor: Lucyna Domańska

Agnieszka Młyńska, 2009, Materiały archeologiczne z badań rejonu szpitala św. Ducha w Brześciu Kujawskim, promotor: Leszek Kajzer

Bogumił Nowak, 2009, Uzbrojenie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie we wczesnym średniowieczu na Kujawach w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Agnieszka Ostalczyk, 2009, Wczesnośredniowieczne ostrogi z Mazowsza południowego znalezione po 1956 roku, promotor: Marian Głosek

Patrycja Pałaczewska, 2009, Obrządek pogrzebowy kultury łużyckiej na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Joanna Pietrzak, 2009, Materiał zabytkowy z dziedzińca opackiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach Raciborskich, promotor: Leszek Kajzer

Artur Posiła, 2009, Wczesnośredniowieczne groty włóczni w świetle znalezisk z Mazowsza południowego, promotor: Marian Głosek

Aleksandra Pośpiech, 2009, Mezolityczne wytwory z kości i rogu na ziemiach polskich, promotor: Lucyna Domańska

Piotr Przyłuski, 2009, Cezarea Nadmorska jako przykład rzymskiego założenia portowego w Syropalestynie, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Izabela Sipa, 2009, Motyw zygzaka  w sztuce społeczeństw łowiecko-zbierackich z południowo-zachodnich obszarów nadbałtyckich, promotor: Lucyna Domańska

Joanna Słomska, 2009, Obiekt 91 na osadzie wielokulturowej w Ostrowitem, gm. Chojnice, woj. pomorskie, promotor: Magdalena Mączyńska

Maciej Sobczak, 2009, Miecze średniowieczne przypisywane władcom Czech, promotor: Marian Głosek

Marcin Wichrowski, 2009, Wagi i miary na ziemiach polskich w późnym średniowieczu i w czasach wczesno nowożytnych, promotor: Leszek Kajzer

Marina Wybór, 2009, Przedstawienia zwierząt na popielnicach twarzowych, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Bartosz Zgodziński, 2009, Modernizacje artyleryjskie zamków w Wielkopolsce, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Biskup, 2010, Warstwa ciałopalenia na cmentarzyskach kultury przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Joanna Borkowska, 2010, Kafle piecowe, ceramika budowlana, szkło oraz inne zabytki z badań zamku w Szydłowie, promotor: Leszek Kajzer

Adrianna Brykowska, 2010, Ceramika naczyniowa z cmentarzyska kultury przeworskiej w Pikutkowie, stan. 28, pow. Włocławek, promotor: Magdalena Mączyńska

Jakub Budziński, 2010, Bałtyckie porty w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery, promotor: Leszek Kajzer

Anna Chmielewska, 2010, Znaczenie kultu „bezimiennego boga” w ewolucji religijnej starożytnej Palmyry, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Przemysław Cieślarek, 2010, Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Warszawie-Białołęce, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Cukrzyńska, 2010, Geomorfologia stanowisk rzymskich na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Anna Frączkowska, 2010, Kultura łużycka na obszarze wielkiej Łodzi, promotor: Magdalena Mączyńska

Kamil Gajak, 2010, Talerze w grupie kaszubskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Tomasz Gajda, 2010, Pars pro toto w grobach z młodszego okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Polsce, promotor: Magdalena Mączyńska

Paulina Goss, 2010, Zapinki typu 161/162 wg Oskara Almgrena w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Jacek Grzelczyk, 2010, Narzędzia rolnicze w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Przemysław Harasim, 2010, Importy celtyckie i prowincjonalnorzymskie w kulturze oksywskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Marta Izydorczyk, 2010, Ruchomy materiał archeologiczny z badań na dziedzińcu klasztoru Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim. Sezon 2007, promotor: Leszek Kajzer

Tomasz Janczewski, 2010, Aelia Capitolina. Założenia urbanistyczno-przestrzenne Jerozolimy po powstaniu Bar-Kochby, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Adam Janczewski, 2010, Philadelphia (Amman). Zabudowa Akropolis i terenów przyległych w okresie rzymskim, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Sylwia Kaczmarek, 2010, Amulety w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Marcin Kaliński, 2010, Cmentarzyska Jerozolimy od podboju Pompejusza Wielkiego do okresu panowania Hadriana, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Karol Kolczyński, 2010, Artefakty krzemienne grupy kaszubskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Magdalena Kołodziej, 2010, Opracowanie wybranych materiałów zabytkowych z zamku w Mielniku. Sezon 2007, promotor: Leszek Kajzer

Piotr Komorowski, 2010, Rozrywki pompejańskie. Formy spędzania wolnego czasu w mieście rzymskim na przykładzie zabytków z Pompejów, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Radosław Kudlik, 2010, Osada kultury grobów kloszowych w Warszawa-Wilanów na stanowisku numer 22, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Wiktor Leśkiewicz, 2010, Gliniane fajki z wybranych miast Lubelszczyzny, promotor: Leszek Kajzer

Michał Lewandowski, 2010, Ceramika naczyniowa z badań na zamku w Pińczowie. Sezon 2005 roku, promotor: Leszek Kajzer

Piotr Łatecki, 2010, Typologia ceramiki grobowej grupy kaszubskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Michał Łodkowski, 2010, Szkło okienne i naczyniowe z zamku w Pińczowie. Sezon 2005, promotor: Leszek Kajzer

Łukasz Łysiak, 2010, Najwcześniejsze zapinki oczkowate na Pomorzu, promotor: Jan Schuster

Kamil Maciejun, 2010, Ceramika naczyniowa z zamku w Mielniku. Sezon 2007, promotor: Leszek Kajzer

Maciej Milczarek, 2010, Kultura łużycka w dorzeczu Łupawy, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Andrzej Nowina-Sroczyński, 2010, Uzbrojenie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie załóg zamków śląskich w średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Krzysztof Patalan, 2010, Zapinki 2 serii V grupy O. Almgrena, promotor: Jan Schuster

Justyna Piera, 2010, Obrządek pogrzebowy grupy wielkowiejskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Milena Popińska, 2010, Osadnictwo średniowieczne rejonu Bełchatowa, promotor: Leszek Kajzer

Arkadiusz Przybyłok, 2010, Przestrzeń kulturowa średniowiecznego Bytomia. Studium archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Łukasz Reczulski, 2010, Ceramika naczyniowa z cmentarzysk wczesnośredniowiecznych w Dobrzyniu, Lubominie i Wandynowie, promotor: Leszek Kajzer

Mateusz Rękawek, 2010, Recepcja Kolosseum w przedstawieniach filmowych „Złotej ery Hollywood”, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Paulina Romanowicz, 2010, Późnośredniowieczne naczynia kamionkowe z badań archeologiczno-architektonicznych w Stargardzie w latach 2005-2008, promotor: Leszek Kajzer

Magdalena Rosiak, 2010, Bransolety nerkowate w kulturach łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Anna Sawicka, 2010, Rola krzemienia czekoladowego w wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultury janisławickiej, promotor: Lucyna Domańska

Maciej Sobczak, 2010, Miecze średniowieczne  przypisywane władcom Czech, promotor: Marian Głosek

Karolina Stasiak, 2010, Uzbrojenie zaczepne w malarstwie tablicowym Małopolski w 1 poł. XVI wieku, promotor: Marian Głosek

Katarzyna Stefaniak, 2010, Uzbrojenie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie załóg zamków Warmii i Mazur w świetle polskich badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Jan Sztabiński, 2010, Elementy wczesnośredniowiecznych kolii z cmentarzysk z terenu Podlasia, promotor: Leszek Kajzer

Anna Szumacher, 2010, Funkcje oppidum na przykładzie założeń wschodnio-francuskich, promotor: Magdalena Mączyńska

Paweł Świątkiewicz, 2010, Analiza zbioru kafli piecowych z siedziby obronnej właścicieli miasta Strykowa, promotor: Leszek Kajzer

Anna Świerczyńska, 2010, Pochówki dziecięce w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Wojciech Wasiak, 2010, Gotyckie malarstwo ścienne z kościoła św. Wawrzyńca w Strzelnicach, woj. Opolskie, jako źródło do historii uzbrojenia, promotor: Marian Głosek

Zofia Wądołowska-Wiącek, 2010, Budowle sakralne starego Gdańska w świetle powojennych badań archeologiczno-architektonicznych, promotor: Leszek Kajzer

Anita Wągrowska, 2010, Kuchnia rzymska na podstawie materiału archeologicznego z Pompejów i Herkulanum, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Aleksandra Węcławek, 2010, Ruchomy materiał zabytkowy z zamku w Sochaczewie. Sezon badawczy 2006 roku, promotor: Leszek Kajzer

Grzegorz Wojtaszewski, 2010, „Specyficzne” pochówki kultury wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Joanna Wystop, 2010, Amfiteatr w Pieter Julia (Pula) jako przykład prowincjonalnej budowli ludycznej w okresie wczesnego cesarstwa, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Izabela Wyszogrodzka, 2010, Dwie osady wielokulturowe w Leśnie, stanowisko 22 i 23, pow. Chojnice, woj. Pomorskie, promotor: Magdalena Mączyńska

Jędrzej Zaorski, 2010, Cmentarzysko w Boczkach Domaradzkich stan. 15, gm. Głowno, na tle osadnictwa kultury grobów kloszowych, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Małgorzata Ziółkowska, 2010, Wczesnośredniowieczne groby z mieczami z terenu Wielkopolski, promotor: Marian Głosek

Justyna Banach, 2011, Groby szkieletowe podgrupy częstochowsko-gliwickiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Barbara Barska, 2011, Ślady obecności skandynawskiej na terenie Pomorza Wschodniego i Środkowego od IX do pierwszej połowy XI wieku, promotor: Leszek Kajzer

Paulina Bieniek, 2011, Ostrogi z bodźcem kolcowym z X – XIV wieku znalezione na terenie Wielkopolski po 1956 roku, promotor: Marian Głosek

Kamil Brzozowski, 2011, Bębny gliniane w neolicie ziem polskich, promotor: Lucyna Domańska

Roksana Burek, 2011, Stroje i ozdoby ciała w Egipcie w okresie grecko-rzymskim, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Kamila Dębowska, 2011, Osadnictwo na Ziemi Zawkrzeńskiej w późnym średniowieczu, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Dziąg, 2011, Ruchomy materiał archeologiczny z zamku w Radzikach Dużych. Sezon 2007, wykop I, promotor: Leszek Kajzer

Adam Filipiak, 2011, Stratygrafia horyzontalna cmentarzyska kultury wielbarskiej w Cecelach, pow. Siemiatycze, promotor: Magdalena Mączyńska

Izabela Garbus, 2011, Kultura pomorska na ziemi dobrzyńskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Aleksandra Głowacka, 2011, Amulety i ich funkcje w grupie masłomęckiej, kulturze czernichowskiej i Sântana de Mureş, promotor: Magdalena Mączyńska

Bartosz Głuszczak, 2011, Ostrogi z bodźcem gwiaździstym na Śląsku w świetle źródeł archeologicznych i ikonograficznych w średniowieczu, promotor: Marian Głosek

Andrzej Grzegorczyk, 2011, Fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Łukasz Guc, 2011, Uzbrojenie indywidualne Greków i Rzymian w rekonstrukcji Stefana Cybulskiego, promotor: Marian Głosek

Katarzyna Irzykowska, 2011, Zdobnictwo przęślików w kulturze przeworskiej, promotor: Jan Schuster

Paulina Jaromirska, 2011, Groby obwarowane kultury łużyckiej na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Kacper Juraszczyk, 2011, Osadnictwo grupy chełmińskiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Krzysztof Karbowiak, 2011, Kultura pomorska w pasie nadbrzeżnym Pomorza Gdańskiego, promotor:Tadeusz Grabarczyk

Mariusz Kuba, 2011, Średniowieczne pochwy puginałów i ich okucia z ziem polskich w świetle źródeł archeologicznych i ikonograficznych, promotor: Marian Głosek

Łukasz Kujanek, 2011, Szpile z łabędzią szyjką w kulturze łużyckiej i pomorskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Paweł Kurpiński, 2011, Michała Eustachego Brensztejna zainteresowania archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Michał Lewandowski, 2011, Rytuały pogrzebowe ludności kultury ceramiki sznurowej, promotor: Lucyna Domańska

Dariusz Marciniec, 2011, Działalność wystawiennicza Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w łodzi w latach 1968-2001, promotor: Leszek Kajzer

Kamil Marczyński, 2011, Wyznaczniki grobów męskich w kulturze czerniachowskiej na wybranych stanowiskach, promotor: Magdalena Mączyńska

Katarzyna Michta, 2011, Ceramika naczyniowa z grodu i dworu w Leśnie, promotor: Leszek Kajzer

Beata Molenda, 2011, Latryny w Poznaniu. Budowa i lokalizacja na działce miejskiej, promotor: Leszek Kajzer

Michał Musiał, 2011, Grobowiec Mauzolosa w Halikarnasie jako przykład monumentalnej budowli sepulklarnej w świecie greckim, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Piotr Nowak, 2011, Uzbrojenie kultury łużyckiej z terenu Polski odkryte po 1978 r., promotor: Marian Głosek

Michał Nowicki, 2011, Strefa kontaktowa kultur wielbarskiej i przeworskiej na Mazowszu i Podlasiu, promotor: Magdalena Mączyńska

Mateusz Ochęcki, 2011, Broń typu sax w zbiorach polskich na tle europejskim, promotor: Marian Głosek

Łukasz Ochrytkow, 2011, Odkrycia archeologiczne na terenie Gdańska w latach 1850-1915, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Adam Pietrasik, 2011 Nowożytne zabytki szklane z rejonu kapliczek św. Rocha i św. Antoniego w Łodzi – Łagiewnikach, promotor: Leszek Kajzer

Anna Plocek, 2011, Opis wątków tematycznych wyróżnionych jako motywy mozaik pompejańskich, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Piotr Pudło, 2011, Wczesnośredniowieczne groty strzał z terenu Polski Środkowej, promotor: Marian Głosek

Katarzyna Ratajska, 2011, Masada w okresie panowania Heroda Wielkiego. Topografia twierdzy i kompleksów pałacowych, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Łukasz Rogula, 2011, Motyw jeźdźca na popielnicach twarzowych kultury pomorskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Wojciech Rokita, 2011, Zapinki typu 167 O. Almgrena i pozycja społeczna ich właścicieli, promotor:Magdalena Mączyńska

Izabela Rosiak, 2011, Architektura i sztuka jako narzędzia kreowania wizerunku cesarskiego w okresie pryncypatu Oktawiana Augusta, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Adam Rutkowski, 2011, Strefa kontaktowa kultur wielbarskiej i przeworskiej w Wielkopolsce, promotor: Magdalena Mączyńska

Juliusz Sipika, 2011, Kultura pomorska na obszarze wysoczyzny świeckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Witold Sobczak, 2011, Wał Hadriana – podstawowe umocnienie graniczne Brytanii rzymskiej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Kamil Sobczak, 2011, Forum Romanum – architektura jako społeczno-polityczny nośnik relacji między państwem a obywatelem, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Adam Sokoliński, 2011, Poliptyk Grudziądzki jako źródło ikonograficzne w studiach nad średniowiecznym uzbrojeniem, promotor: Marian Głosek

Jakub Soliński, 2011, Rola zwierząt w obrzędach pogrzebowych ludności kultury amfor kulistych, promotor: Lucyna Domańska

Stefan Staszewski, 2011, Elementy kolii w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Aleksandra Szafrańska, 2011, Materiał zabytkowy z badań dziedzińca ratuszowego w Kutnie. Sezon 2006-2008, promotor: Leszek Kajzer

Marta Śmigiel, 2011, Materiały zabytkowe z badań zamku w Pyzdrach. Sezony 1980-1981, 2007 roku, promotor: Leszek Kajzer

Paweł Szemis, 2011, Badania Uniwersytetu Łódzkiego nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Marcin Tosik, 2011, Osadnictwo kultury przeworskiej w Wielkopolsce w młodszym okresie przedrzymskim, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Trościankowska, 2011, Osada kultury łużyckiej i przeworskiej w Warszawie-Białołęce. Część II, promotor: Magdalena Mączyńska

Sebastian Wardak, 2011, Działalność Leona Jana Łuki w poznaniu osadnictwa przełomu epoki brązu i żelaza na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Aleksandra Wilk, 2011, Późnośredniowieczne narzędzia tkackie na Pomorzu, promotor: Leszek Kajzer

Dorota Wiśniewska, 2011, Rekonstrukcja pasa w grupie olsztyńskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Bartłomiej Zawada, 2011, Rejon Bramy Krakowskiej (Dąbrowskiej) w Wieluniu w świetle badań archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Joanna Zawilska, 2011, Budownictwo mieszkalne w kręgu naddunajskim, promotor: Lucyna Domańska

Ireneusz Zdun, 2011, Groby typu Alt Käbelich na terenie Polski, promotor: Leszek Kajzer

Anna Zgoda, 2011, Pochówki kurhanowe w kulturze pomorskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Mariusz Ziarkowski, 2011, Kafle z rezydencji Sapiehów w Dubnie. Sezon 2006-2007, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Adamkiewicz, 2012, Ruchome materiały z zamku w Siewierzu. Sezon 2007 r., promotor: Leszek Kajzer

Katarzyna Badowska, 2012, Badania archeologiczno-architektoniczne a współczesne kreacje architektury militaria, t. 1-2, promotor: Leszek Kajzer

Jędrzej Cander, 2012, Wizerunek mężczyzny w kulturach łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Aleksandra Choińska, 2012, Bestiariusze ceramiczne. Przedstawienia zwierząt na kaflach późnogotyckich z terenu ziem polskich, promotor: Leszek Kajzer

Agnieszka Chojnacka, 2012, Fibule A 72 na Pomorzu i w północnej Wielkopolsce, promotor: Jan Schuster

Michał Cichocki, 2012, Noże w kulturze łużyckiej na ziemiach polskich, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Bartłomiej Dąbrowski, 2012, Aktywność łódzkiego ośrodka archeologicznego w badaniach nad XX wiekiem, promotor: Leszek Kajzer

Justyna Dworniak, 2012, Munera jako przykład publicznego widowiska w Rzymie, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Joanna Dynek, 2012, Skandynawskie kontakty ludności zamieszkującej Wielkopolskę we wczesnym średniowieczu, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Dziąg, 2012, Ruchomy materiał ruchomy z zamku w Radzikach Dużych, sezon 2007 roku, wykop I, promotor: Leszek Kajzer

Agnieszka Fit, 2012, Konstrukcje kurhanów horyzontu Lubieszewo, promotor: Jan Schuster

Rafał Florjański, 2012, Rozwój badań nad koronacyjnym mieczem królów polskich tzw. Szczerbcem, promotor: Marian Głosek

Piotr Frymus, 2012, Ruchomy materiał zabytkowy z badań dworu w Skotnikach nad Pilicą. Sezon 1976, promotor: Leszek Kajzer

Jakub Gajdecki, 2012, Wpływ technik produkcji średniowiecznego uzbrojenia zaczepnego na ich jakość w świetle współczesnych prób eksperymentalnych, promotor: Marian Głosek

Rafał Galus, 2012, Pochówki symboliczne, stele, ołtarze i paleniska w okresie kultur łużyckiej i pomorskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Małgorzata Garbacz, 2012, Obraz i rola kobiety w młodszo brązowych i wczesno żelaznych społecznościach na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Paweł Gawroński, 2012, Konstrukcje obronne wczesnośredniowiecznych grodów w Pradolinie Noteckiej, promotor: Marian Głosek

Dominik Grochala, 2012, Materiał zabytkowy z badań archeologicznych prowadzonych w 1993 roku w obrębie frontowej partii posesji nr 1 przy placu Wolności (Stary Rynek w Kutnie) wykop VI i VII, promotor: Leszek Kajzer

Izabela Gwiazda, 2012, Szpile metalowe i wisiorki wiaderkowate w kulturze wielbarskiej, promotor: Jan Schuster

Aleksandra Jeleń, 2012, Średniowieczny Wolbórz i wolborszczyzna w studiach historycznych i archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Karolina Kadłubowska, 2012, Kapłanka, matrona, niewolnica, hetera – pozycja I rola kobiet od okresu Wczesnego Cesarstwa do końca II w. n.e., promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Małgorzata Karpik, 2012, Wpływ misteriów eleuzyńskich na architekturę sakralną Grecji właściwej od VIII do V w. p. n. e., promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Olga Kazimierczak-Floriańska, 2012, Uzbrojenie zaczepne z okresu rzymskiego z terenów Wielkopolski w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Marcel Knyżewski, 2012, System obronny „Wielkiej Puszczy Mazurskiej” w późnym średniowieczu i nowożytności, promotor:  Leszek Kajzer

Damian Kołtuniak, 2012, Średniowieczne ostrogi z bodźcem gwiaździstym odkryte po 1955 r. na terenie Wielkopolski, promotor: Marian Głosek

Karolina Kupiec, 2012, Przemiany w obrządku pogrzebowym kultur łużyckiej i pomorskiej na Pojezierzu Bytowskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Konrad Kupis, 2012, Grobowce quasimegalityczne kultury pucharów lejkowatych, promotor: Lucyna Domańska

Karolina Kuszkowska, 2012, Wyobrażenie człowieka na greckiej ceramice czerwono figurowej, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Mariusz Kwaśny, 2012, Pompejańskie budowle użyteczności publicznej na przykładzie term, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Miłosz Łukomski, 2012, Militaria na czasowych wystawach starożytności na ziemiach polskich w czasie zaborów, promotor: Marian Głosek

Małgorzata Matuśkiewicz, 2012, Kafle piecowe z zespołu jezuickiego w Piotrkowie Trybunalskim. Sezon badawczy 2005, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Milewski, 2012, Charakterystyka społeczności kultury wielbarskiej na podstawie wybranych cmentarzysk, promotor: Magdalena Mączyńska

Aleksandra Miller, 2012, Grzechotki w kulturze łużyckiej i pomorskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Mateusz Nowacki, 2012, Rozplanowanie i funkcjonalność budownictwa mieszkalnego w Pompei, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Katarzyna Nowak, 2012, Cykl roczny w KCWR w kontekście migracji na Kujawy, promotor: Lucyna Domańska

Michał Nowak, 2012, Obrządek pogrzebowy w kręgu naddunajskim, promotor: Lucyna Domańska

Karol Obuchowicz, 2012, Zapinki złote i srebrne w kulturze przeworskiej, promotor: Jan Schuster

Dawid Ogrodnik, 2012, Pompeja. Rozwój miasta od założenia do 79 r. n.e., promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Jakub Olczyk, 2012, Malowidła ścienne pałacu w Knossos. Wątki tematyczne oraz techniki wykonania, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Piotr Pacześ, 2012, Aspekty archeologiczne badań, jako podstawy do odtworzenia polskiej linii obronnej z 1939 r. w rejonie rzek Warty i Widawki, promotor: Marian Głosek

Elżbieta Peplińska, 2012, Elementy stroju w kulturze pomorskiej na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Marcin Pęzik, 2012, Zwierciadło Saskie jako źródło do historii średniowiecznego uzbrojenia, promotor: Marian Głosek

Jakub Piaskowski, 2012, Konstrukcje obronne wczesnośredniowiecznych grodów na Pomorzu Wschodnim w świetle badań archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Bartłomiej Piotrowski, 2012, Osada wczesnośredniowieczna w Złotej, pow. Sandomierz, stanowisko „Grodzisko”, promotor: Magdalena Mączyńska

Tomasz Pluciński, 2012, Kafle ze Starego Rynku w Łęczycy, promotor: Leszek Kajzer

Adam Płusa, 2012, Ruchomy materiał archeologiczny z Brzezin-Krakówka. Badania z 2007 roku, promotor: Leszek Kajzer

Robert Ratajczyk, 2012, Idea megalityzmu w obrządku pogrzebowym ludności kultury amfor kulistych, promotor: Lucyna Domańska

Aleksandra Rosół, 2012, Aspekty życia codziennego kobiet pompejańskich. Pielęgnacja ciała, rodzina i prowadzenie, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Adam Rutkowski, 2012, Strefa kontekstowa kultur wielbarskiej i przeworskiej w Wielkopolsce, promotor: Magdalena Mączyńska

Przemysław Sauter, 2012, Materiały zabytkowe z badań zamku w Pyzdrach. Sezon 2008, t. 1-2, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Seliwiak, 2012, Tematyka archeologiczna w czasopiśmie „Wędrowiec”, promotor: Leszek Kajzer

Anna Smolińska, 2012, Wisiorki kapsułkowate w okresie rzymskim na terenie Polski, promotor: Magdalena Mączyńska

Konrad Sokołowski, 2012, Propaganda wojen żydowskich w Imperium Rzymskim na podstawie architektury i sztuki miasta Rzym, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Leszek Styczyński, 2012, Mury miejskie w Chojnicach – archeologia i architektura, promotor: Leszek Kajzer

Beata Szajkowska, 2012, Późnośredniowieczne uzbrojenie na Mazowszu w świetle źródeł archeologicznych i ikonograficznych, promotor: Marian Głosek

Marek Szczepanik, 2012, Idea megalityzmu w obrządku pogrzebowym ludności kultury pucharów lejkowatych, promotor: Lucyna Domańska

Maciej Szczepański, 2012, Zapinki 8 serii V grupy Almgrena w kręgu nadłabskim, promotor: Jan Schuster

Aleksandra Szlufik, 2012, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z zespołu osadniczego w Zarzeczewie koło Włocławka, promotor: Leszek Kajzer

Anna Szulczewska, 2012, Zapinki w kulturach łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim i Środkowym, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Edyta Szwed, 2012, Symbolika okresu wczesnochrześcijańskiego w aspekcie obrządku pogrzebowego, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Adam Szymacha, 2012, Opracowanie materiału skórzanego z parcel Stary Rynek 2-6 w Elblągu. Badania archeologiczne 2007 roku, promotor: Leszek Kajzer

Agnieszka Tomczyk, 2012, Aspekt religijny valetudinarium na przykładzie  wyników badań archeologicznych w Nova, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Łukasz Turała, 2012, Elementy pasa wojownika w młodszym okresie przedrzymskim w kulturze przeworskiej, promotor: Jan Schuster

Katarzyna Wcisłowska, 2012, Uzbrojenie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie na średniowiecznych monetach Pomorza zachodniego, promotor: Marian Głosek

Olga Woźnicka, 2012, Rola zwierząt w kulturach łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Anna Wyrzykowska, 2012, Uchwytne i nieuchwytne przedmioty kultu i zabawki w społecznościach młodszo brązowych i wczesno żelaznych na Pomorzu Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Anna Zielińska, 2012, Uzbrojenie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie załóg zamków Polski Środkowej w średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Jakub Zybert, 2012, Historia polskich badań archeologicznych na stanowisku Nova w północnej Bułgarii, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Włodzimierz Andrzejczak, 2013, Założenie przestrzenne  willi Hadriana w Tivoli, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Marcin Bąk, 2013, Grody kultury łużyckiej w grupie chełmińskiej. Zagadnienia konstrukcyjne, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Jan Daranowski, 2013, Łódź i okolice w okresie rzymskim, promotor: Magdalena Mączyńska

Kamil Durda, 2013, Kazimierzowska Łęczyca w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, promotor: Leszek Kajzer

Krzysztof Jabłoński, 2013, Tropaeum Traiani. Przedstawienia walczących Daków, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Amanda Janiszewska, 2013, Bransolety w kulturach łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Środkowym i Wschodnim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Alina Józefiak, 2013, Wczesnośredniowieczne pierścionki bursztynowe z terenu Polski, promotor: Leszek Kajzer

Karolina Kaczmarek, 2013, Ornamentyka uzbrojenia w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Bartosz Kasprowicz, 2013, Skarby kultur łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu, vTadeusz Grabarczyk

Marta Krysiak, 2013, Transylwania jako religijne centrum Dacji od V w. p.n.e. do III w. n. e., promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Bartosz Maciejewski, 2013, Analiza kafli z badań archeologicznych w Gdańsku przy ulicy Sadowej 1. Sezony 2007 i 2008, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Macuda, 2013, Dary grobowe w obrządku pogrzebowym kultury amfor kulistych, promotor: Lucyna Domańska

Marta Olasik, 2013, Nietypowe pochówki z cmentarzyska w Kowalewku, pow. Oborniki, na tle kultury wielbarskiej, promotor: Jan Schuster

Dawid Olejnik, 2013, Symbolika przedstawień na sarkofagach chrześcijańskich od III do V wieku, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Bartłomiej Piotrowski, 2013, Osada wczesnośredniowieczna w Złotej, pow. Sandomierz, stanowisko „Grodzisko”, promotor: Magdalena Mączyńska

Katarzyna Rosenfeld, 2013, Wczesnośredniowieczne paciorki z kamieni szlachetnych i półszlachetnych z terenu Polski środkowej i wschodniej, promotor: Leszek Kajzer

Izabela Ryter, 2013, Archeologiczne badania miejsc martyrologii ofiar zbrodni hitlerowskich i stalinowskich na ziemiach polskich, promotor: Marian Głosek

Rafał Sierpiński, 2013, Uzbrojenie jeźdźca kultury przeworskiej w okresie rzymskim na Śląsku w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Konrad Sobierajski, 2013, Szkło z badań archeologicznych w Gdańsku przy ulicy Sadowej 1. Sezony 2007 i 2008, promotor: Leszek Kajzer

Tomasz Stefańczyk, 2013, Fortyfikacje dackie w górach Orăştie na przykładzie wybranych twierdz, promotor: Ilona Skupińska – Lovset

Damian Swat, 2013, Zabytki metalowe z epoki brązu w świetle badań chemicznych, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Anna Świgoń, 2013, Relacje grobów szkieletowych i ciałopalnych na wybranych cmentarzyskach kultury wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Mateusz Barczyński, Zabytki średniowiecznych i wczesnonowożytnych materiałów i przyborów piśmiennych z terenu Polski, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Patryk Beer, Koń w kulturze pomorskiej na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk,

Aleksander Blausz, Opracowanie fragmentów naczyń ceramicznych z badań wykopaliskowych z zamku w Narzymiu, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Anna Borysewicz, Pomorze w okresie mezolitu w świetle badań prof. Z. Bagniewskiego, promotor: Lucyna Domańska

Monika Kamila Chabińska, Osada kultury pomorskiej w Odrach, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Martyna Czaplarska, Szpile z łabędzią szyjką na stanowiskach kultury pomorskiej na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Urszula Dąbrowska, Ceramika kultury wstęgowej rytej ze stanowiska Pikutkowo 29, gm. Brześć Kujawski, promotor: Seweryn Rzepecki

Monika Golańska, Późnoneolityczna kultura pucharów lejkowatych na Kujawach. Perspektywa źródeł z inwestycji liniowych, promotor: Seweryn Rzepecki

Małgorzata Kaczmarek, Archeologia historyczna w międzyrzeczu Liwca, Kostrzynia i Bugu, promotor: Leszek Kajzer

Wioletta Kogut, Archeologia wyspy zamkowej w Ełku. Wykop XII 2011 / 2012, promotor: Leszek Kajzer

Paweł Kutyła, Konstrukcje grobów skrzynkowych i ich wyposażenie, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Agnieszka Lewandowska, Bransolety sztabkowe i drucikowe w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Mateusz Mazurkiewicz, Rynki miast Górnego Śląska w  badaniach archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Milena Olborska, Archeologia w czasopiśmie „Kraj”, promotor: Leszek Kajzer

Adam Orzechowski, Zachodnia część stanowiska osadowego w Pokrzywnicy, pow. Starachowicki, stanowisko 1, promotor: Magdalena Mączyńska

Andrzej Paulo de Silva, Krzemieniarstwo kultury ceramiki wstęgowej rytej w świetle materiałów ze stanowiska Nowa Wieś 4, gm. Włocławek, sektory B-D, promotor: Lucyna Domańska

Andrzej Pewniak, Miejsca pochówków żołnierzy Bitwy łódzkiej z 1914 roku, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Klaudia Pietras, Grodziska w dolinie Warty w województwie sieradzkim i łęczyckim, promotor Anna Marciniak-Kajzer

Artur Jan Pintera, Pochówki kowali w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Aneta Rybczyńska, Elementy stroju zdobione aplikacjami z metalu szlachetnego w fazie cecelskiej kultury wielbarskiej, promotor: Jan Schuster

Marta Siłakowska, Nowożytna latryna z działki Ratuszowa 2 w Kołobrzegu, promotor Leszek Kajzer

Marta Skalska, Wzajemne relacje w garncarstwie kultur wielbarskiej i przeworskiej oraz kręgu nadłabskiego w okresie rzymskim, promotor: Jan Schuster

Ziemowit Szadkowski, Stan badań nad wsią późnośredniowieczną w Polsce w kontekście źródeł archeologicznych, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Sebastian Szarapow, Ozdoby głowy i palców w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Świątek, Stare Miasto w Wieluniu w świetle badań archeologicznych, promotor: Leszek Kajzer

Paweł Trzeźwiński, Smok w kulturze materialnej polskiego średniowiecza, promotor: Leszek Kajzer

Joann Wicha, Materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej z obiektu A5 na stanowisku Nowa Wieś 4, gm. Włocławek, promotor: Lucyna Domańska

Maciej Wójcik, Naszyjniki w grupie górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Znaleziska cmentarne, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Lidia Wójtewicz, Obrządek pogrzebowy kultury łużyckiej na Pomorzu Gdańskim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Aleksandra Zawada, Wisiorki w kształcie półksiężyca i prostokąta w kulturze przeworskiej, wielbarskiej i czerniachowskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Kinga Żyto, Strój dziecka w kulturze wielbarskiej. Archeologiczne świadectwo, promotor: Jan Schuster

Patrycja Amrozińska, Kobiece ozdoby i części stroju w kulturze luboszyckiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Justyna Bienias, Hydria z wizerunkiem Safony. Analiza zabytku z Muzeum Narodowego w Warszawie, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Agnieszka Biernacka, Wilk w kulturze Rzymu okresu Republiki, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Sylwia Borowicz, Zabytki i obiekty nieruchome kultury pomorskiej i wielbarskiej ze stanowiska 2 w Ostrowitem, pow. Chojnice - część II, promotor: Jan Schuster

Wojciech Dauksza, Świątynie kultu cesarskiego w okresie dynastii julijsko-klaudyjskiej, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Olga Gajewska, Dom Fauna w Pompejach przykładem domostwa patrycjuszowskiego, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Barbara Gapińska, Zabytki i obiekty nieruchome kultury pomorskiej i wielbarskiej ze stanowiska 2 w Ostrowitem, pow. Chojnice - część I, promotor: Jan Schuster

Adam Górecki, Rozwój badań i metodyki prac terenowych na miejscach martyrologii okresu totalitaryzmu przebadanych w latach 1991 - 2013 z udziałem pracowników łódzkiego ośrodka archeologicznego, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Sandra Guzek, Między naturą a technologią - z badań nad przetwarzaniem żywności w społeczeństwach mezolitycznych z terenu Niżu Polskiego, promotor: Seweryn Rzepecki

Maciej Hac, Noże sierpikowate i brzytwy w kulturze przeworskiej. Klasyfikacja - chronologia - rozprzestrzenienie (Kontekstualne ujęcie wyposażenia osobistego), promotor: Jan Schuster

Paulina Jungnykel, Fragmenty wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych z Ostrowitego stanowisko 2, gmina Chojnice, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Marta Kicman, Rola Nieborowa w popularyzacji antyku w województwie łódzkim, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Michał Kieliszek, Kultura łużycka na Pojezierzu Starogardzkim promotor: Tadeusz Grabarczyk

Bartosz Kowalski, Późnośredniowieczne pochewki do noży z terenów Polski, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Anna Kubicka, Średniowieczne oznaczenia i atrybuty pielgrzymie z terenów ziem polskich, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Dagmara Kuzia, Amulety w kulturze wielbarskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Karol Łukomiak, Sposoby zamykania pomieszczeń i skrzyń w późnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych z terenu Polski, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Adam Patrzykąt, Triumf Tytusa i jego odzwierciedlenie na wybranych zabytkach archeologicznych, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Karolina Piasek, Rola wybranych kwiatów i ziół w życiu i kulturze mieszkańców Pompei, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Anita Pietrzak, Starożytny Rzym od kuchni. Charakterystyka wybranych zagadnień, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Adam Przybylski, Wybrane, całkowicie przebadane cmentarzyska kultury pomorskiej z terenu Pomorza Gdańskiego, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Adam Rajski, Żelazne zapinki w inwentarzach grobowych kultury wielbarskiej, promotor: dr hab. Jan Schuster

Łukasz Sierpowski, Nietypowe pochówki w średniowieczu na ziemiach polskich, promotor: dr hab. Anna Marciniak-Kajzer

Anna Stopczyk, Nietypowe elementy wyposażenia grobów kultury przeworskiej w okresie rzymskim, promotor: prof. dr hab.Magdalena Mączyńska

Przemysław Szych, Kultura łużycka w Kotlinie Grudziądzkiej, promotor: dr hab. Tadeusz Grabarczyk

Marcel Bartczak, Paleolit Azji w świetle programu "SUYANGGAE and Her Neighbours", promotor: Lucyna Domańska

Alicja Frąckiewicz, Hagia Sophia - etapy rozwoju. Kompleks architektoniczny jako punkt zwrotny architektury, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Katarzyna Jachimska, Ozdoby szklane w grupie tynieckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Daniel Kaznodziej, Obrządek pogrzebowy w podgrupie częstochowsko-gliwickiej kultury łużyckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Anna Kotarska, Kultura pomorska na Równinie Charzykowskiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Damian Lechicki, Mosty średniowieczne w Polsce, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Kamila Lojtek, Długie domy (Langhäuser) z okresu rzymskiego w Polsce na tle środkowo- i północnoeuropejskiego Barbaricum, promotor: Jan Schuster

Paweł Margielewski, Kultura pomorska w rejonie Jezior Brodnickich, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Małgorzata Pawlicka Bazylika Konstantyna w Rzymie. Historia, forma i funkcje, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Wojciech Rutkowski, Drużyna w kulturze przeworskiej w świetle znalezisk wybranych cmentarzysk, promotor: Jan Schuster

Joanna Skowrońska, Osadnictwo kultury pomorskiej na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Krzysztof Wiliński Średniowieczna broń w miastach na terenie Polski, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Katarzyna Barucha, Asortyment cechowej wytwórczości drewnianej w średniowieczu i wczesnej nowożytności z terenów współczesnej Polski w świetle znalezisk archeologicznych, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Weronika Janowska-Wachnik, Broń jako wyraz męczeństwa Świętych w malarstwie tablicowym Małopolski w późnym średniowieczu, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Bartosz Puliński, Motywy mitologiczne i baśniowe w Getice Jordanesa w swietle źródeł archeologicznych, promotor: Marek Olędzki

Kamil Szadkowski, Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370) w świetle badań archeologicznych, promotor: Anna Marciniak-Kajzer

Dominika Węclewska, Ostrogi z obszaru zachodnich Bałtów od młodszego okresu przedrzymskiego do okresu wędrówek ludów, promotor: Marek Olędzki

Piotr Zwierzchowski, Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku 8 w Osieczu Małym, gm. Boniewo, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, promotor: Radosław Janiak

PRACE DOKTORSKIE

Krystyna Nadolska-Horbacz, Uzbrojenie średniowieczne na Pomorzu Wschodnim do okresu krzyżackiego, promotor: Marian Głosek

Lubomira Tyszler, Terra sigillata na ziemiach Polski, promotor: Magdalena Mączyńska

Anna Marciniak-Kajzer, Fundacje architektoniczne oraz inne inwestycje budowlane małopolskich Leliwitów w średniowieczu, promotor: Andrzej Nowakowski

Janusz Pietrzak, Zamki państwowe prowincji wielkopolskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności, promotor: Leszek Kajzer

Elżbieta Dziubek, Osadnictwo średniowieczne i nowożytne w północnej części sieradzkiego. Studium archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Jolanta Gągorowska, Ubiór ludności Gdańska w okresie od końca X w. do początku XIV w., promotor: Romana Barnycz-Gupieniec

Radosław Janiak, Grodziska kultury łużyckiej w międzyrzeczu górnej Warty i Prosny, promotor: Jan Chochorowski

Piotr Nowakowski, Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu, promotor: Leszek Kajzer

Ewa Poturalska, Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865-1944), promotor: Magdalena Blombergowa

Seweryn Rzepecki, Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w rozwoju środkowoneolitycznych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, promotor: Lucyna Domańska

Piotr Świątkiewicz, Wczesnośredniowieczne uzbrojenie na Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Agnieszka Dudek, Osada kultury przeworskiej i kultury wczesnosłowiańskiej na stanowisku 3 w Złotej, pow. Sandomierz, promotor: Magdalena Mączyńska

Tomasz Kordala, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, promotor: Leszek Kajzer

Marcin Wąs, Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, promotor: Lucyna Domańska

Piotr Kittel, Warunki środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Olgierd Ławrynowicz, Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich, promotor: Marian Głosek

Anna Wiśniewska, Ceramika kultury oksywskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Konrad Jędrzejczyk, Archeologia w programie działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, lata 1906-1950, promotor: Magdalena Blombergowa

Jerzy Sikora, Ziemie Centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, promotor: Leszek Kajzer

Piotr Strzyż, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie we wczesnym średniowieczu w Małopolsce w świetle źródeł archeologicznych, promotor: Marian Głosek

Paweł Szkołut, Symbol orla w sztuce judaizmu okresu rzymskiego wczesnobizantyjskiego, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Gabriela Ziółkowska, Późnośredniowieczne osadnictwo na terenie historycznego Sieradzkiego. Archeologiczne studium porównawcze, promotor: Leszek Kajzer

Mariusz Ziółkowski, Osadnictwo późnośredniowieczne historycznych powiatów opoczyńskiego i radomskiego. Studium archeologiczne, promotor: Leszek Kajzer

Piotr Fudziński, Kultura pomorska na Pojezierzu Starogardzkim, promotor: Tadeusz Grabarczyk

Mirosław Marcinkowski, Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu, promotor: Leszek Kajzer

Anna Nierychlewska, Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych, promotor: Leszek Kajzer

Adrianna Szczerba, Problemy ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim, promotor: Magdalena Blombergowa

Henryk Paner, Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznych gdańskich pamiątkach pielgrzymich, promotor: Leszek Kajzer

Piotr Pudło, Wczesnośredniowieczne miecze z terenu Polski na tle europejskim. Systematyka, technologia produkcji, zdobienia, promotor: Marian Głosek

Ireneusz Jakubczyk, Zapinki VI grupy klasyfikacji Oskara Almgrena w kulturze przeworskiej, promotor: Magdalena Mączyńska

Karolina Kot, Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego, promotor: Jan Schuster

Magdalena Anna Piotrowska, Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi, promotor: Jan Schuster

Karol Demkowicz, Uzbrojenie kultury luboszyckiej na tle europejskiego Barbaricum, promotor: Marian Głosek

Arkadiusz Przybyłok, Mury miejskie na Górnym Śląsku w późnym średniowieczu, promotor: Leszek Kajzer

Marta Garas, Gotyckie i wczesnorenesansowe kafle z terenu Prowincji Wielkopolskiej, promotor: Leszek Kajzer

Łukasz Reczulski, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z międzyrzecza Biebrzy, Narwi i Supraśli, promotor: Leszek Kajzer/Anna Marciniak-Kajzer

Kamil Sobczak, Ser – Betsaida – Julias. Rekonstrukcja stanowiska et-Tell w świetle źródeł historycznych i archeologicznych, promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Adam Jarych, Ornamenta urbis et publica magnificentia. Wykorzystanie zdobytych dzieł sztuki w przestrzeni republikańskiego Rzymu w okresie od IV do I wieku p.n.e., promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Justyna Dworniak, Wizerunek Medei w greckim malarstwie wazowym od VII do IV w. p.n.e. na podstawie zabytków archeologicznych występujących na terenach Etrurii, Attyki i Μεγάλη Ἑλλάς., promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Adam Janczewski, Nabataean Water Management Systems. From the 4th century B.C. till the 4th century A.D., promotor: Ilona Skupińska-Lovset

Tomasz Janczewski, „Aelia Capitolina – Roman Jerusalem and the military camp of the X Legion “Fretensis", promotor: Ilona Skupińska-Lovset

ROZPRAWY HABILITACYJNE

Anna Marciniak-Kajzer, Średniowieczny dwór rycerski w Polsce, Wizerunek archeologiczny

Krzysztof Walenta, Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza: Leśno i mikroregion w okresie rzymskim.

Seweryn Rzepecki, U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych

Stanisław Kołodziejski, za dorobek naukowy

Janusz Pietrzak, Nowożytne budownictwo przemysłowe w dobrach biskupich na Mazowszu

Radosław Janiak, Kurhany z młodszych okresów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Kaszubskim