W latach 2004–2010 Instytut Archeologii UŁ we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczył w realizacji programu ochrony dziedzictwa archeologicznego na trasach budowanych dróg i autostrad (autostrada A-1, autostrada A-2, droga S-3, droga S-8, obwodnica Słupska, obwodnica Gdańska, obwodnica Opoczna). Ekipy kierowane przez prof. nadzw. dr hab. L. Domańską i prof. nadzw. dr hab. S. Rzepeckiego zbadały w tym czasie kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych, których łączna powierzchnia przekroczyła 100 ha. W efekcie tej akcji pozyskano ogromne ilości materiału zabytkowego o bardzo zróżnicowanej chronologii – od paleolitu aż po ślady działań wojennych z roku 1945. W wielu przypadkach zabytki te stały się następnie podstawą do realizacji rozległych programów naukowych. Za najistotniejsze należy uznać: badania wielkiego kompleksu kultury trzcinieckiej z Polesia (gm. Łyszkowice), odkrycia związane z megalitami i osadnictwem kultury łużyckiej (Pomorze Zachodnie) a także osady z wczesnej epoki żelaza z w dorzeczu Słupi (Pomorze Środkowe).

AUTOSTRADA A2 – OD STRYKOWA DO BOLIMOWA

KUJAWY CZYLI AUTOSTRADA A-1

OBWODNICA SŁUPSKA

S-3. CZYLI OKOLICE MYŚLIBORZA