CMENTARZYSKA, GRODY I OSADY OD KUJAW DO PODLASIA

Projekt pod kierownictwem:
dr Aldony Andrzejewskiej

Zainteresowania badawcze dr Aldony Andrzejewskiej koncentrują się wokół zagadnień związanych z rozwojem osadnictwa średniowiecznego. W tym nurcie mieszczą się badania nad działalnością produkcyjną, które były realizowane na terenie osiedla warzelniczego w Janiszewie oraz w Dylewie na terenie dawnego młyna wodnego i kuźnicy żelaza. Prace terenowe na innych stanowiskach Kujaw i ziemi dobrzyńskiej  związane były z gromadzeniem źródeł niezbędnych do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem tego regionu. A. Andrzejewska zrealizowała programy badawcze związane z chronologią i funkcją grodów – badając zespoły osadnicze w Bodzanówku,  Dobrzyniu, Krukowie, Mchówku i Zarzeczewie. Do działań tych dochodzi cały szereg prac prowadzonych przy kościołach, klasztorach i na obszarach miast o metryce średniowiecznej, m.in. w Brześciu Kujawskim, Dobrzyniu Płowcach, Radziejowie, Rypinie i Włocławku. We współpracy z pracownikami Zakładu Antropologii  Uniwersytetu Łódzkiego wykonano również program badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk w Zgłowiączce, Lubominie, Wandynowie, Dobrzyniu, Brześciu Kujawskim, Włocławku i Płowcach.

Kolejny projekt, dotyczy rozpoznania średniowiecznego osadnictwa na terenie północnego Podlasia w tzw. łuku Biebrzy, prowadzony we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Prace badawcze dotychczas koncentrowały się na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach kurhanowych w Kładziewie i Szyndzieli oraz grodziskach w Krzeczkowie i Trzciance, zamku i kościele w  Mielniku nad Bugiem.