STUDIA I-GO STOPNIA – LICENCJACKIE

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

      

08:30

J. angielski.

08:30

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza.

  
 

mgr I. Wojtacka-Kasprzyk

 

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ

  
 

lektorat, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

  
      

10:00

Warsztat badawczy archeologa eksperymentatora.

10:00

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza.

  
 

dr W. Rutkowski

 

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ

  
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 

ćwiczenia projektowe, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

  
      

12:00

 

12:00

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza.

  
 

 

 

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ

  
 

 

 

wykład kursowy, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 2.

  
      

13:45

Kultura materialna Słowian etnograficzne – źródła w badaniach archeologicznych.

13:45

Krypty grobowe. Metody badań.

14:00

Metodyka badań stanowisk pradziejowych.

 

dr A. Piotrowska

 

dr M. Majorek

 

mgr M. Bartczak

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS - 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS - 3.

      
    

16:00

Wstęp do archeologii.

     

dr W. Rutkowski/dr A. Szczerba

     

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

      

08:30

Łacina

08:30

Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze

  
 

mgr D. Gwis

 

dr A. Andrzejewska

  
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS  – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS  – 3.

  
      

10:15

J. angielski

10:00

Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze

  
 

mgr I. Wojtacka-Kasprzyk

 

dr A. Andrzejewska

  
 

lektorat, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS  – 3.

 

ćwiczenia projektowe, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS  – 3.

  
      
  

12:00

Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze

12:00

Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej

   

dr A. Andrzejewska

 

dr A. Andrzejewska

   

wykład kursowy, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS  – 2.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS  – 3.

      
    

14:00

Historia archeologii. Najważniejsze stanowiska archeologiczne na świecie

     

dr A. Szczerba

     

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS  – 3.

      
    

15:45

Greckie malarstwo wazowe. Rozwój, technika i zdobnictwo

     

dr J. Dworniak-Jarych

16:30

Narracyjne czy skansen? – teoria i praktyka muzeów archeologicznych

   

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS  – 3.

 

dr D. Płaza

    
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS  – 3.

    

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

      

08:30

Bronioznawstwo

    
 

dr hab. P. Strzyż prof. UŁ

    
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

    
      

10:15

Miasto i sztuka okazjonalna w epoce nowożytnej

    
 

dr hab. P. Gryglewski, prof. UŁ

    
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 206, ECTS – 3.

    
      

12:00

Technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego

12:00

Late Pleistocene hunter-gatherers in the ‘mammoth steppe’

12:00

Seminarium dyplomowe

 

dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ

 

mgr M. Bartczak

 

dr A. Andrzejewska/ dr hab. R. Janiak, prof. UŁ / dr O. Ławrynowicz/ dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ/dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ/ dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ/ dr A. Szczerba

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

 

seminarium, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

      

14:00

Archeologia kolonialna i postkolonialna

13:45

Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk

14:00

Bałtowie ‒ ludy na marginesie?

 

dr A. Szczerba

 

prof. dr hab. A. Pobojewska

 

prof. dr hab. J. Schuster

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Lindleya 3/5, s. 225, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

      
  

16:00

Materialne pozostałości trudnej codzienności XX wieku i ich re-aktywacje z udziałem archeologii

  
   

dr hab. A. Zalewska, prof. UŁ

  
   

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

  

STUDIA II-GO STOPNIA – MAGISTERSKIE

 

wtorek

 

środa

  

czwartek

       

08:30

Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo dla archeologów

08:30

Analityka ceramiki pradziejowej

   
 

dr Marcin Krystek
dr Wojciech Tołoczko
dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ

 

mgr P. Zawilski

   
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 3.

 

zajęcia specjalizacyjne, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

   
       

10:15

Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo dla archeologów

     
 

dr Marcin Krystek
dr Wojciech Tołoczko
dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ

     
 

wykład, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 2.

     
       

12:00

Historia i metodologia archeologii

12:00

Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej

Zarys historii filozofii

12:00

Dom to nie tylko cztery ściany i dach. Formy budownictwa i osad w szeroko rozumianej epoce żelaza w Europie środkowej i północnej

 

dr A. Szczerba

 

dr A. Andrzejewska

prof. dr hab. A. Pobojewska

 

prof. dr hab. J. Schuster

 

zajęcia specjalizacyjne, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

 

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

       
  

14:00

Metodyka badań stanowisk pradziejowych

 

14:00

seminarium mgr

   

mgr M. Bartczak

  

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ/ dr O. Ławrynowicz/ dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ/ dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ/dr hab. J. Sikora, prof. UŁ/ dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ

   

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

  

Seminarium magisterskie, ul. Narutowicza 65, s. 5/101/2/103/102, ECTS – 3.

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

      
  

08:30

Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii

  
   

dr A. Andrzejewska

  
   

zajęcia specjalizacyjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 4.

  
      
    

10:00

Seminarium magisterskie

     

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ/ dr O. Ławrynowicz/ dr hab. A. Marciniak – Kajzer, prof. UŁ/ dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ/ dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ/ prof. dr hab. J. Schuster/ dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ

     

Seminarium magisterskie, ul. Narutowicza 65, s. 5/102/105/2/101/4/102; ECTS – 3.

      
  

12:00

Archeologia Polski Środkowej

  
   

dr W. Rutkowski

  
   

zajęcia specjalizacyjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 4.

  
      

14:00

Złotnictwo i obróbka żelaza w środkowoeuropejskim Barbaricum

14:00

Krajobraz jako temat i teren w archeologii współczesności

  
 

dr W. Rutkowski

 

dr O. Ławrynowicz

  
 

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

 

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

  
      

16:00

Późnośredniowieczne i nowożytne fortyfikacje w badaniach archeologicznych

    
 

dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ

    
 

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

    

POZOSTAŁE PLANY