STUDIA I-GO STOPNIA – LICENCJACKIE

Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza, Wstęp do archeologii

Zaliczenia na ocenę: Metodyka badań stanowisk pradziejowych, W-F Lektorat z języka nowożytnego, Ćwiczenia konwersatoryjne, (3 x3 0 godz.), Ćwiczenia terenowe

Uwaga: w semestrze letnim obowiązuje 180 godz. ćwiczeń terenowych (ECTS – 6), które będą realizowane w okresie lipiec-wrzesień (tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ)

 

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

          
        

07:30

Wychowanie fizyczne

08:30

J. angielski

       
 

mgr I. Wojtacka-Kasprzyk

       
 

lektorat, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

       
         

10:15

Kultura materialna Słowian – etnograficzne źródła w badaniach archeologicznych

10:00

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza

  

10:15

Wyroby i techniki włókiennicze. Metody badań i konserwacji

 
 

dr A. Piotrowska

 

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ

   

dr K. Żyto,
dr M. Majorek

 
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 

grupa 1, ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

   

grupa 1, ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 
         

12:00

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza

12:00

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza

12:00

Wstęp do archeologii

12:00

Wyroby i techniki włókiennicze. Metody badań i konserwacji

 
 

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ

 

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ

 

dr W. Rutkowski,
dr A. Szczerba

 

dr K. Żyto
 dr M. Majorek

 
 

wykład kursowy, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 2.

 

ćwiczenia projektowe, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 

grupa 2, ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 
         
  

14:00

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza

14:00

Metodyka badań stanowisk pradziejowych

14:00

Warsztat badawczy archeologa eksperymentatora

 
   

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ

 

dr M. Bartczak

 

dr W. Rutkowski

 
   

grupa 2, ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 3.

 
         
         
         

Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze

Zaliczenia z oceną: Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej, Język obcy nowożytny, Łacina, Ćwiczenia terenowe, Praktyki zawodowe, Ćwiczenia konwersatoryjne (3 x 30 godz.)

Uwaga: w semestrze letnim obowiązuje: 120 (ECTS – 4) godz. ćwiczeń terenowych (tylko u wykładowców Instytutu Archeologii UŁ); 90 (ECTS – 3) godz. praktyk zawodowych (w dowolnej placówce lub firmie związanej z ochroną dziedzictwa archeologicznego), które studenci odbywać będą od 20 lutego do końca września

 

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

        
        

10:15

J. angielski

10:00

Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze

  

10:00

Starożytny Rzym – historia, archeologia i rozwój Wiecznego Miasta

 

mgr I. Wojtacka-Kasprzyk

 

dr hab. J. Sikora, prof. UŁ

   

dr J. Dworniak – Jarych

 

lektorat, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

 

ćwiczenia projektowe, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

   

ćwiczenia projektowe, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

        

12:00

Łacina

12:00

Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej

  

12:00

Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze

 

mgr D. Gwis

 

dr O. Ławrynowicz,
dr hab. J. Sikora, prof. UŁ, dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ, dr hab. A. Zalewska, prof. UŁ

   

dr A. Andrzejewska

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 3.

   

ćwiczenia projektowe, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

        
  

14:00

Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze

14:00

Historia archeologii. Najważniejsze stanowiska archeologiczne

  
   

dr hab. J. Sikora, prof. UŁ

 

dr A. Szczerba

  
   

wykład kursowy, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 2.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 3.

  
        

16:30

Narracyjne czy skansen? – teoria i praktyka muzeów archeologicznych

      
 

dr D. Płaza

      
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

      

Zaliczenia z oceną: Bronioznawstwo, Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk, Seminarium dyplomowe, Ćwiczenia konwersatoryjne (6 x 30 godz.)

 

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

      

08:30

Seminarium dyplomowe

    
 

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ / dr O. Ławrynowicz / dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ / dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ / prof. dr hab. J. Schuster / dr hab. J. Sikora, prof. UŁ / dr A. Szczerba

    
 

seminarium, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

    
      

10:15

Bronioznawstwo

    
 

dr hab. P. Strzyż prof. UŁ

    
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 3.

    
      

12:00

Średniowieczne i wczesnonowożytne klasztory w Polsce w badaniach terenowych

12:00

Architektura średniowiecza. Metody analizy ideowej i funkcjonalnej dzieł architektury średniowiecznej

12:00

Late Pleistocene hunter-gatherers in the "mammoth steppe"

 

dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ

 

dr hab. Zbigniew Bania, prof. UŁ

 dr M. Bartczak
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 206, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

      

13.45

Archeologia codzienności: materialne pozostałości trudnej codzienności XX w. z perspektywy archeologicznej

13:45

Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk

14:00

Sztuka ognia. Produkcja i zastosowanie szkła w pradziejach

 

dr hab. A. Zalewska, prof. UŁ

 

prof. dr hab. A. Pobojewska

 

dr K. Żyto

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 3.

      
  

16:00

Skandynawia – daleka kraina a właściwie za rogiem. O wzajemnych kontaktach ludności po obu stronach Bałtyku w okresie rzymskim i wędrówek ludów

  
   

prof. dr hab. J. Schuster

  
   

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 3.

  

STUDIA II-GO STOPNIA – MAGISTERSKIE

Egzamin: Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo dla archeologów

Zaliczenia z ocenę: Seminarium, Historia i metodologia archeologi,i Analityka ceramiki pradziejowe,j Ćwiczenia terenowe, Praktyki zawodowe

Dla absolwentów archeologii: Ćwiczenia konwersatoryjne (2 x 30 godz.)

Dla licencjatów innych niż archeologia: Metodyka badań stanowisk pradziejowych, Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej

 

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

      
  

08:30

seminarium mgr

  

09:00

Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo dla archeologów

 

 dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ / dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ / dr hab. A. Zalewska, prof. UŁ

  
 

dr Marcin Krystek,
dr Wojciech Tołoczko
dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ

 

Seminarium magisterskie, ul. Narutowicza 65, s. 2/102/104, ECTS – 3.

  
 

ćwiczenia konwersatoryjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 3.

    
      

11:00

Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo dla archeologów

    
 

dr Marcin Krystek,
dr Wojciech Tołoczko
dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ

    
 

wykład, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 2.

    
      
  

12:00

Dwa filary kultury europejskiej: filar Aten i Jerozolimy

  
   

prof. dr hab. A. Pobojewska

  
   

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul.Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 4.

  
      
  

14:00

Bałtowie w okresie rzymskim i wędrówek ludów ‒ zapomniane ludy?

14:00

Historia i metodologia archeologii

   

prof. dr hab. J. Schuster

 

dr A. Szczerba

   

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 4.

 

zajęcia specjalizacyjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 4.

      
    

16:00

Analityka ceramiki pradziejowej

     

dr K. Żyto

     

zajęcia specjalizacyjne, ul. Narutowicza 65, s. 101, ECTS – 4.

Zaliczenie na ocenę: Seminarium, Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii, Archeologia Polski Środkowej, Ćwiczenia konwersatoryjne (3 x 30 godz.)

 

 

środa

 

czwartek

    
  

08:30

Seminarium magisterskie

   

dr hab. R. Janiak, prof. UŁ / dr O. Ławrynowicz/ dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ / dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ / dr hab. J. Sikora, prof. UŁ / dr hab. P. Strzyż, prof. UŁ

   

Seminarium magisterskie, ul. Narutowicza 65, s. 5/102/2/101/103/109; ECTS – 3.

    
  

10:00

Archeologia Polski Środkowej

   

dr W. Rutkowski

   

zajęcia specjalizacyjne, ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

    

12:00

Krajobraz jako temat i teren w archeologii współczesności

12:00

Złotnictwo i obróbka żelaza w środkowoeuropejskim Barbaricum

 

dr O. Ławrynowicz, dr D. Kobiałka

 

dr W. Rutkowski

 

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

 

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul. Lindleya 3/5, s. 1.C, ECTS – 4.

    
  

14:00

Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii

   

dr A. Andrzejewska

   

zajęcia specjalizacyjne, ul. Narutowicza 65, s. 109, ECTS – 4.

    

16:00

Późnośredniowieczne i nowożytne fortyfikacje w badaniach terenowych

  
 

dr hab. J. Pietrzak, prof. UŁ

  
 

ćwiczenia konwersatoryjne (fakultet), ul.Narutowicza 65, s. 6, ECTS – 4.

  

POZOSTAŁE PLANY