Szczegółowe procedury prowadzenia kształcenia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ w świetle Zarządzenia nr 1/2018/2019 Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ z dnia 20 listopada 2018 r.