BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest największą biblioteką w województwie łódzkim. Jej zbiory liczą obecnie około 3 500 000 woluminów.

Od 1945 roku gromadzi zarówno zbiory drukowane, obejmujące książki i czasopisma, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, rękopiśmienne, starodruki, dokumenty życia społecznego, cimelia oraz muzykalia, jak i zbiory elektroniczne. Wśród tych ostatnich istotną rolę w promocji dorobku naukowego pracowników UŁ oraz integrowaniu uczelni z innymi źródłami informacji naukowej pełnią zasoby zgromadzone w Repozytorium UŁ, a także w Bibliotece Cyfrowej UŁ.

LOKALIZACJA

­­


 

BIBLIOTEKA HUMANISTYCZNA

INFORMACJE

W Bibliotece Humanistycznej dostępne są dwa rodzaje katalogów: tradycyjny kartkowy oraz elektroniczny. Wyszukiwanie zaczynamy zawsze od katalogu elektronicznego i dopiero jeśli nie znajdziemy danej pozycji w katalogu elektronicznym przeszukujemy katalogi kartkowe.

Od września 2016 r. czytelnicy składają zamówienia tylko przez system elektroniczny. Szczegółowe informacje dotyczące zamawiania z obydwu katalogów zamieszczamy poniżej.

Katalog: https://www.lib.uni.lodz.pl/

 

 

Pliki do pobrania

W Czytelni można korzystać ze zbiorów z Wolnego Dostępu ustawionego w 5 działach:

 • Dział ogólny (Z)

 • Filozofia (F)

 • Historia Sztuki (HS)

 • Archeologia (A)

 • Etnologia (E)

 

Zamówienia z katalogu kartkowego zawsze należy poprzedzać oznaczeniami (siglami) konkretnych bibliotek, czyli:

 • Biblioteka Archeologii: ZBIAR
 • Biblioteka Etnologii: ZBIE
 • Biblioteka Filozofii: ZBIF
 • Biblioteka Historii Sztuki: ZBHS

Zamówienia bez podania siglum nie będą realizowane!
 

 • poniedziałek – 9.00-15.00
 • wtorek – 9.00-16.00
 • środa-czwartek – 9.00-15.00
 • piątek – 9.00-14.00 
 • sobota-niedziela – nieczynne
   

Biblioteka Humanistyczna UŁ
ul. Lindleya 3
90-131 Łódź
(42) 635 61 47 (pracownia)
e-mail: biblhum@lib.uni.lodz.pl