SEMINARIA DOKTORSKIE KATEDRY PRAHISTORII ORAZ KATEDRY ARCHEOLOGII HISTORYCZNEJ I BRONIOZNAWSTWA

13 III 2024 (KP)
dr Emilia Smółka-Antkowiak (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
W tym szaleństwie tkwi metoda. O badaniach nad znaczeniem i rolą ostróg w świecie środkowoeuropejskiego Barbaricum

20 III 2024 (KAHiB)
dr inż. Artur Ginter (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)
Gród i zamek w Koziegłowach w świetle najnowszych badań archeologicznych

10 IV 2024 (KP)
dr Marta Krzyżanowska (Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Chaîne opératoire paciorków szklanych z okresu wpływów rzymskich – odszyfrowanie wyrobów technologicznych na podstawie wybranych stanowisk archeologicznych

17 IV 2024 (KAHiB)
mgr Radosław Liwoch (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
Kultura dawnej Rusi (koniec X – połowa XIII w.)

24 IV 2024 (KAHiB)
dr Sławomir Wadyl (Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
Kompleks osadniczy w Ciepłem na Pomorzu Wschodnim w świetle ostatnich badań

8 V 2024 (KAHiB)
dr Zbigniew Lechowicz (Łódź)
Dane archeologiczne do dziejów średniowiecznej Rawy Mazowieckiej

15 V 2024 (KAHiB)
dr Olgierd Ławrynowicz, dr hab. Anna I. Zalewska, prof. UŁ, dr Adrianna Szczerba, dr Magdalena Majorek-Lipowicz, dr Marcel Bartczak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Sebastian Latocha (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki)
Leksykon Archeologii Katyńskiej (1990–2015). Archiwa, artefakty, pamięć

22 V 2024 (KP)
prof. Jan Schuster (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki)
Germańscy jeźdźcy pomiędzy Skandynawią a Morzem Czarnym ‒ okazałe uprzęże końskie z młodszego okresu wpływów rzymskich. Uwagi na temat metalowych okuć ażurowych

29 V 2024 (KAHiB)
mgr Anna Garstka (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Łódzki)
Zastosowanie GIS-u w badaniach grodów łotewskiego odcinka rzeki Dźwiny. Wybrane aspekty
mgr Anna Śliwkiewicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Łódzki)
Średniowieczny klasztor dominikanów w Łęczycy

5 VI 2024 (KAHiB)
dr hab. Jerzy Sikora, prof. UŁ (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), mgr Radosław Herman
Grodzisko w Spicymierzu pół wieku później

Seminaria odbywają się w Instytucie Archeologii UŁ (ul. G. Narutowicza 65, sala 1.C) od godz. 10.00