mgr Beata Buchalska

T: 42 635-43-50

FAX: 42 635 43 31

E: beata.buchalska@uni.lodz.pl; filhist@uni.lodz.pl

pokój: 05

godziny przyjęć pokoju 05

 • poniedziałek-piątek 9.00-14.00

mgr Piotr Górny (Starszy specialista)

T: 042 635-61-78

E: piotr.gorny@uni.lodz.pl

pokój: 52

Godziny przyjęć pokoju 52

poniedziałek 10.00-15.00

wtorek 8.00-13.00

środa 13.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 13.00

piątek 8.00 – 13.00

AKTUALNOŚCI - DZIEKANAT

mgr Beata Buchalska

T: 42 635-43-50

FAX: 42 635 43 31

E: beata.buchalska@uni.lodz.pl; filhist@uni.lodz.pl

pokój: 05

godziny przyjęć pokoju 05

 • poniedziałek-piątek 9.00-14.00

mgr Piotr Górny (Starszy specialista)

T: 042 635-61-78

E: piotr.gorny@uni.lodz.pl

pokój: 52

Godziny przyjęć pokoju 52

poniedziałek 10.00-15.00

wtorek 8.00-13.00

środa 13.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 13.00

piątek 8.00 – 13.00

DNI I GODZINY PRACY DZIEKANATÓW

mgr Katarzyna Czupryniak (Zastępca kierownika dziekanatu)

archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia I rok I stopnia, wojskoznawstwo I stopień
T: 42 635 61 08
E: katarzyna.czupryniak@uni.lodz.pl; filhistdzien@uni.lodz.pl
pokój: 03

 

mgr Małgorzata Orzechowska (Starszy specjalista)

historia, filozofia II i III rok I stopnia, wojskoznawstwo II stopień
T: 42 635 61 08
E: malgorzata.orzechowska@uni.lodz.pl; filhistdzien@uni.lodz.pl
pokój: 02

 

mgr Izabela Pawełek (Specjalista)

okcydentalistyka, filozofia II stopień, historia sztuki, studenci programu Erasmus/Mobility
T: 42 665 56 90
E: izabela.pawelek@uni.lodz.pl; filhistdzien@uni.lodz.pl
pokój: 03


godziny przyjęć pokoi 02 i 03

 • poniedziałek 10:00-15:00
 • wtorek 8:00-13:00
 • środa 13:00-15:00
 • czwartek 8:00-13:00
 • piątek 8:00-13:00

* w ostatnią środę miesiąca dziekanat jest nieczynny


mgr Agnieszka Bartczak (Specjalista)

sprawy związane z prowadzeniem sekretariatu MISH-S UŁ, sprawy związane z zajęciami ogólnouczelnianymi oraz kołami naukowymi, sprawy nauki oraz współpracy z zagranicą           

T: 42 635 61 09 
E: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl; filhistwie@uni.lodz.pl
pokój: 08

 

Jolanta Matczak (Starszy specjalista)

sprawy nauki, postępowania habilitacyjne, postępowania w sprawie nadania tytułu profesora
T: 42 635 61 09 
E: jolanta.matczak@uni.lodz.pl; filhistwie@uni.lodz.pl
pokój: 08

godziny przyjęć pokoju 08

 • poniedziałek 10.00-14.00
 • wtorek 08.00-13.00
 • środa 13.00-15.00
 • czwartek 08.00-14.00
 • piątek 08.00-13.00

mgr Kamila Starczewska (Starszy specjalista)

Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych, postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, przewody doktorskie, komisje ds. stopni naukowych

T: 42 635 43 51

E: kamila.starczewska@uni.lodz.pl / filhistfin@uni.lodz.pl

 

Bożena Pichola (Starszy specjalista)

e-historia, sprawy praktyk zawodowych pedagogicznych, sprawy ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów

T.: 42 635 43 51
E: bozena.pichola@uni.lodz.pl

godziny przyjęć pokoju 07

 • poniedziałek   10.00-14.00
 • wtorek              8.00-13.00
 • środa                13.00-15.00
 • czwartek          8.00-13.00
 • piątek               8.00-13.00
 • soboty zjazdowe e-historii 8.00-12.00

mgr Krystyna Gawrońska (Starszy specjalista)

rozliczanie grantów, projektów oraz doktoratów wdrożeniowych
T: 42 635 61 69
E: krystyna.gawronska@uni.lodz.pl, filhistprojekty@uni.lodz.pl
pokój: 019

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 9.00-14.00

 

mgr Aleksandra Jaworska (Specjalista)

rozliczanie grantów, projektów oraz doktoratów wdrożeniowych
T: 42 635 61 69
E: aleksandra.jaworska@uni.lodz.pl, filhistprojekty@uni.lodz.pl
pokój: 019

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 9.00-14.00

 

mgr Magdalena Kotecka (Młodszy specjalista)

E: magdalena.kotecka@filhist.uni.lodz.pl

pokój: 020

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 9.00-14.00

 

Jadwiga Pietrasik (Starszy specjalista)

sprawdzanie prawidłowych opisów dokumentów finansowych; uzgodnienia spraw finansowych wydziału z Księgowością i Działem Księgowości Zarządczej; tworzenie zestawień wydatków z subwencji; archiwizacja dokumentów finansowych wydziału

T: 42 635 61 69

E: jadwiga.pietrasik@uni.lodz.pl

pokój: 019

godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 9.00-13.00