Projekt pod kierownictwem:

prof. dr. hab. Tadeusza Grabarczyka

Działalność prof. Tadeusza Grabarczyka związana jest przede wszystkim z obszarem dzisiejszych Kaszub, a szerzej – Pomorza Gdańskiego. Wspomnieć należy tu przede wszystkim:

  1. Węsiory, pow. kartuski – cmentarzysko z kręgami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich II w. n.e. Badane sukcesywnie. Odkryto 3 kręgi kamienne, 15 kurhanów i 130 grobów z bogatym wyposażeniem.
  2. Odry, pow. chojnicki  – cmentarzysko z kręgami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich (I – III w. n.e.) ciągle badane . Zbadano 29 kurhanów, 10 kręgów kamiennych i odkryto 603 groby często bogato wyposażone, szczególnie kobiece w najróżniejsze ozdoby.
  3. Osowo Leśne, pow. starogardzki –cmentarzysko płaskie z okresu wpływów rzymskich (II w. n.e.). Badania już zakończono.
  4. Gotelp, pow. chojnicki  – osada produkcyjna  (wytop żelaza) z okresu wpływów rzymskich (III-IV w. n. e.). Badania wciąż trwają.

Osobne znaczenie w dorobku prof. T. Grabarczyka zajmują badania w kolebce kultu świętego Jakuba – Galicji, prowadzone dzięki współpracy z Uniwersytetem w Santiago de Compostela.  W ramach tego programu badane jest obecnie stanowisko w A Graña (prowincja La Coruña, Hiszpania). Jest to osiedle obronne kultury Castro (IV w. p.n.e. – II w. n.e.).