Pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego współpracują z wieloma instytucjami w Polsce i za granicą w zakresie prowadzenia wspólnych badań, organizowania konferencji naukowych i wystaw, a także działań związanych z programem studiów. W ostatnich latach szczególnie aktywna kooperacja rozwijana jest z następującymi instytucjami:

 

INSTYTUCJE NAUKOWE W ŁODZI

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi
Łódzka Fundacja Badań Naukowych
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Łodzi
Politechnika ŁódzkaWydział ChemicznyWydział Mechaniczny (Instytut Inżynierii Materiałowej)
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Oddział w Łodzi
Uniwersytet ŁódzkiWydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaWydział Nauk Geograficznych (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii)

 

INSTYTUCJE NAUKOWE W POLSCE

Centrum Europejskie Natolin
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Muzeum Archeologicznego w Krakowie: Dział Konserwacji Zabytków
Muzeum Diecezjalne w Płocku
Muzeum Miasta Zgierza
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Muzeum w Łowiczu
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Politechnika ŚląskaInstytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne (Zakład Zastosowań Radioizotopów)
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Historyczny (Instytut Archeologii)
Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Wydział Humanistyczny (Instytut Archeologii)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydział Nauk Historycznych (Instytut Archeologii)
Uniwersytet Warszawski: Wydział Historyczny (Instytut Archeologii), Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Instytut Informatyki)
Uniwersytet Wrocławski: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Instytut Archeologii)

 

INSTYTUCJE NAUKOWE ZA GRANICĄ

Amsterdamskie Centrum Badań Antycznych i Archeologii Uniwersytetu Amsterdamskiego
Archaia Praha
Departament Archeologii Wschodniej Europy i Syberii Państwowego Muzeum Ermitażu
Katedra Archeologii Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie
Katedra Historii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
Instytut Archeologii Oddziału Nauk Historycznych i Filologii Rosyjskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej: Instytut w Pradze, Instytut w Brnie
Instytut Archeologii i Historii Sztuki Akademii Română w Klużu-Napoce
Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze
Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi
Instytut Prahistorii i Archeologii Historycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego 
Instytut Prahistorii Korei
Muzeum Morawskie w Brnie
Wydział Historyczny Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. Aleksandra Puszkina

 

STOWARZYSZENIA PASJONATÓW ARCHEOLOGII I REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ

Klub Poszukiwawczo-Ekspoloracyjny „Explorer” przy Poleskim Oddziale PTTK w Łodzi
Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy – Oddział w Łodzi
Pracownia Lorifactor
Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej „Harjis”

 

FIRMY

Virako Sp. z o.o.

 

INNE

Partnerzy projektu badawczego „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”